Spesialist­helsetjenesten i Nord-Norge

Nyheter

 • 15.02.2019
  Tre nye pakkeforløp for psykisk helse innføres

  I dag innføres behandling i pakkeforløp også for psykose, spiseforstyrrelse og tvangslidelse (OCD). Dette betyr at pasientene skal få raskere hjelp.

 • 15.02.2019
  Vi trenger flere sykepleiere og helsefagarbeidere

  Vi må utdanne flere sykepleiere og få flere til å stå i jobben. Samtidig må vi ta i bruk ny teknologi og ansette flere helsefagarbeidere. Lars Vorland skriver om fremtidens kompetansebehov i fredagsbrevet. 

 • 13.02.2019
  Gisle ble årets kollega 2018

  Da konkurransen «Årets kollega 2018» ble lansert i Helse Nord, var helsefagarbeider Gunn Karin Skoglund ved PET-senteret i UNN rask på tastaturet. Hun nominerte kollega Gisle Iversen (31), og beskrev han som en opplagt vinnerkandidat.

 • 04.02.2019
  Denne informasjonen fra fastlegen vises på helsenorge.no

  Pasientene i Helse Nord har digitalt innsyn i sykehusjournalen sin. Det betyr blant annet at henvisinger og meldinger fastlegen sender til sykehuset blir tilgjengelige for pasientene på helsenorge.no.

 • 01.02.2019
  Forskningsmidler til prosjektetablering og fullføringsstipend er nå tildelt

  Helse Nord har tildelt 2,17 millioner kroner til prosjektetableringsstøtte og 0,9 millioner til korttidsstipend for fullføring av ph.d.-grad. Midlene skal brukes i 2019.

 • 01.02.2019
  Internettbehandling gir bedre helsetjenester

  – Pasientene vil ikke akseptere daglange reiser for en konsultasjon på 15 minutter når den kan skje på en god måte via nett, skriver Lars Vorland i fredagsbrevet.

 • 29.01.2019
  Tre legemidler til eosinofil astma

  Beslutningsforum for nye metoder innfører tre preparater til behandling av pasienter med alvorlig eosinofil astma. Alle tre preparatene er med tilbudt pris kostnadseffektive. Ni metoder ble besluttet i Beslutningsforum sitt første møte i år.

 • 14.01.2019
  Endring i e-resept gir tryggere legemiddelbehandling

  Nå har helsepersonell som behandler deg enklere tilgang til å se reseptene dine. Leger kan rydde i legemiddellisten, og sørge for at du bare får de riktige medisinene.

 • 11.01.2019
  Må vi begynne å snakke om ulikhet?

  Nok et helseatlas viser at det er for store variasjoner i pasientbehandlingen. Bør vi begynne å bruke ordet ulikhet på områder hvor variasjonen er svært stor og faglig ubegrunnet?

 • 09.01.2019
  Nytt helseatlas: Store forskjeller innenfor gynekologi

  Onsdag 9.januar publiseres det åttende nasjonale helseatlaset på nettsiden helseatlas.no. Det nye atlaset omhandler gynekologi.

 • 07.01.2019
  Ny avtale med Viken senter

  Helse Nord har inngått en ny avtale med Viken senter for døgnbehandling i institusjon.

 • 03.01.2019
  Den regionale utviklingsplanen er vedtatt

  Etter en omfattende høringsrunde er Regional utviklingsplan 2035 vedtatt av styret i Helse Nord RHF.

 • 21.12.2018
  - Et gedigent kompliment til Helse Nord

  Da arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie presenterte den nye IA-avtalen for de neste fire årene, var det med en unik Helse Nord-satsing som eget punkt i avtalen.

 • 21.12.2018
  Fra årelating til kunstig intelligens

  Ikke i noen tidsepoke har medisinsk kunnskap hatt større betydning som forklaringsfaktor for økningen av levealderen og for gode behandlingsresultater, skriver Lars Vorland i årets siste fredagsbrev.

 • 19.12.2018
  Styret i Helse Nord skal finne Vorlands etterfølger

  Administrerende direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland, ber styret starte arbeidet med å finne sin etterfølger.

 • 19.12.2018
  Utfordrende økonomisk situasjon for Helse Nord

  Foretaksgruppen Helse Nord vil ikke nå de økonomiske målene i 2018. Det kan få konsekvenser for planlagte investeringer.

 • 13.12.2018
  Ny fagrevisjon for tykktarmskreft

  I Helse Nord er det etablert et system for kliniske fagrevisjoner. Det vil si at fagfeller vurderer hverandres praksis. Nå er det gjennomført en klinisk fagrevisjon for å avdekke forbedringsområder når det gjelder medikamentell behandling a...

 • 12.12.2018
  Nytt anbud på pasientreier

  Helse Nord RHF har kunngjort anbudskonkurranse på pasientreiser med drosje/turvogn i Helse Nord.

 • 07.12.2018
  Bærekraft i samfunn og helsetjeneste

  Utvikling av helsetjenesten og det nord-norske samfunnet henger sammen i et fellesskap der befolkningsutviklingen er vår største utfordring, skriver Lars Vorland i fredagsbrevet.

 • 06.12.2018
  Trenger du midler til å utarbeide et forskningsprosjekt eller fullføre en ph.d?

  Har du hovedstilling i helseforetak og skal søke Forskningsrådet, KLINBEFORSK eller EU i 2019, eller trenger du midler til å fullføre doktorgraden? Helse Nord lyser ut ekstra forskningsmidler.

 • 05.12.2018
  Disse har fått innovasjonsmidler fra Helse Nord

  6 prosjekter er til sammen tildelt 2.500.000 kroner i innovasjonsmidler for 2018.

 • 04.12.2018
  Tryggere cellegiftbehandling ved Nordlandssykehuset

  Cellegift er den medikasjonen hvor det gjøres flest feil. Det siste året har i kreftavdelingen ved Nordlandssykehuset ikke hatt et eneste tilfelle av feilmedisinering. Nå får avdelingen Helse Nords forbedringspris.

 • 03.12.2018 Helgelandssykehuset
  Ressursgruppa anbefaler ett stort sykehus på Helgeland, lokalisert til Mo i Rana

  Ressursgruppa som har utredet ny sykehusstruktur på Helgeland anbefaler at det skal være ett sykehus på Helgeland. Det kom fram på dialogkonferansen i Mosjøen i dag, 3. desember. Den foreløpige rapporten til gruppa anbefaler at det store sy...

 • 30.11.2018
  Disse har fått Helse Nords forskningsmidler for 2019

  Helse Nord har tildelt nærmere 104 millioner kroner til forskningsprosjekter for 2019 etter utlysning i juni. Slik er midlene fordelt.

 • 23.11.2018
  Moderne helsetjeneste må styrke pasientrollen

  Pasientens rolle i egen behandling blir stadig viktigere. Helsepersonells måte å kommunisere på kan sette pasienten «på sporet» av en mer aktiv rolle og være et bidrag til gode resultater skriver Lars Vorland i fredagsbrevet.

 • 21.11.2018
  Ny administrerende direktør i Sykehusbygg HF

  Styret i Sykehusbygg HF har ansatt Terje Bygland Nikolaisen som ny administrerende direktør. Nikolaisen tiltrer stillingen 1. januar 2019.

 • 20.11.2018 Helse Midt-Norge RHF
  Innfører nytt medikament til plakkpsoriasis

  Beslutningsforum for nye metoder innfører iksekizumab (Taltz) til behandling av plakkpsoriasis. Til sammen besluttet Beslutningsforum seks ulike legemidler til sju ulike indikasjoner på møtet 19. november.

 • 14.11.2018 Finnmarkssykehuset
  Samisk nasjonalt brukerråd er opprettet

  Fellessamling av samiske brukerrepresentanter i Tromsø 2. november, førte til opprettelsen av samisk nasjonalt brukerråd.

 • 14.11.2018
  Opptatt av økt dekningsgrad i kvalitetsregistrene

  Helseminister Bent Høie viste stort engasjement for de medisinske kvalitetsregistrene da han åpnet presentasjonen av nye resultater tirsdag 13.november. 

 • 12.11.2018
  Høring - funksjonsdeling i Helse Nord

  Utkast til veileder for funksjonsfordeling av somatiske spesiaslisthelsetjenester i Helse Nord legges ut til høring med frist 20. januar 2019 for tilbakemelding.

 • 09.11.2018
  Nye resultater om behandlingskvalitet ved norske sykehus

  Helseminister Bent Høie åpner presentasjonen av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre tirsdag 13.november.

 • 09.11.2018
  Dagens Medisin – hvor går veien videre?

  Jeg ønsker meg et Dagens medisin som setter samhandling og ledelse på dagsorden og bringer tverrfaglige perspektiver inn i debatten, skriver Lars Vorland i ukens fredagsbrev.

 • 08.11.2018
  Hun er ny styreleder i Helse Nord

  Renate Larsen er oppnevnt som ny styreleder i Helse Nord RHF.

 • 01.11.2018
  Nytt helseatlas for dagkirurgi - fortsatt stor variasjon

  Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) har lansert et oppdatert helseatlas om dagkirurgi tre år etter at det første kom. De geografiske forskjellene er fortsatt store, tross fokuset i årene etter. 

 • 01.11.2018
  Ekspertpanel for alvorlig syke pasienter etablert

  Ekspertpanelet for spesialisthelsetjenesten skal gi alvorlig syke pasienter med kort tid igjen å leve en mulighet til å få en ny medisinsk vurdering. Ekspertpanelet er nå lansert, og åpner for å ta imot henvendelser. 

 • 26.10.2018
  Gode og likeverdige helsetjenester også til folk over 75

  – Kunnskap om hvordan befolkningens bruk av helsetjenester varierer mellom geografiske områder blir viktig i utviklingen av helsetilbudet i årene framover, skriver Lars Vorland i ukens fredagsbrev.  

 • 23.10.2018
  Anita Schumacher er UNNs nye direktør

  På et ekstraordinært styremøte fulgte et enstemmig styre ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) innstillingen fra ansettelsesutvalget. Anita Schumacher (60) blir sykehusets nye direktør.

 • 23.10.2018
  Ungdomsrådene ønsker å være en sterk stemme

  - Det er ingen selvfølge at vi som ungdom blir hørt i helsevesenet, er budskapet fra ungdomsrådsrepresentantene som sist helg hadde regional samling i Bodø.

 • 23.10.2018
  Beslutningsforum sier ja til fire nye metoder

  Bedre metoder for kjønnsbestemmelse av foster og sedering av barn sto på agendaen til Beslutningsforum for nye metoder mandag. Fem legemidler til ulike indikasjoner ble også besluttet, i tillegg til nusinersen (Spinraza).

 • 22.10.2018
  Opplever stor og økende interesse for pakkeforløpet

  Lanseringskonferansene for pakkeforløp for psykisk helse og rus samlet mange både i Bodø og Tromsø.

 • 18.10.2018
  Ny spesialistutdanning skal gi bedre pasientbehandling

  Et knapt halvår gjenstår før den nye spesialistutdanningen for leger innføres i alle helseforetakene. – Foretakene i nord er rimelig i rute, sier Elin Skog i regionalt utdanningssenter ved UNN.

 • 12.10.2018
  Trening nuller ikke ut høy BMI

  Nye resultater fra Tromsøundersøkelsen viser at overvekt og fedme øker faren for hjerteinfarkt dramatisk – sammenlignet med inaktivitet.

 • 12.10.2018
  Vi bygger for fremtiden

  Aldri før har det vært bygd flere nye sykehus i Nord-Norge. I dag åpner det nye sykehuset i Kirkenes. I Helse Nord bygger vi for fremtiden, men hva mener vi egentlig med det? Lars Vorland svarer i ukens fredagsbrev.

 • 08.10.2018
  Statsbudsjett som forventet

  – I forslag til statsbudsjett for 2019 registrerer vi at planforutsetningene som er lagt til grunn i juni 2018 står seg svært godt, sier eierdirektør Hilde Rolandsen ved Helse Nord RHF.

 • 03.10.2018
  Ny studie avdekker store forskjeller i praksis ved divertikkelsykdom

  En ny norsk studie viser store geografiske forskjeller i bruk av spesialisthelsetjenester for divertikkelsykdom i tykktarmen.

 • 27.09.2018
  Enhetspriser for helsepersonell med tjenstlig behov

  Rapporten om håndtering av enhetspriser for legemidler og videre arbeid med prinsipper for rutine for prisinformasjon, har vært ute til høring og er ferdig behandlet av de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene (RHF). 

 • 27.09.2018
  Går for bred og åpen utredning om ambulansehelikopterbasen

  Luftambulansetjenesten HF har fått oppgaven med å utrede hvor den nye basen skal lokaliseres. Erfaringene fra driften ved Evenes skal vektlegges i arbeidet, heter det i oppdraget fra styret i Helse Nord RHF.

 • 27.09.2018 Finnmarkssykehuset
  Regjeringen sier ja til finansiering av Nye Hammerfest sykehus

  Finnmark er inne i tidenes helseløft, sier direktør Eva Håheim Pedersen etter at helseminister Bent Høie torsdag bekreftet at Nye Hammerfest sykehus er med i statsbudsjettet for 2019.

 • 25.09.2018 Finnmarkssykehuset
  Båtambulansetjenesten lyses ut på anbud

  Båtambulansetjenesten i Vest-Finnmark lyses nå ut på anbud. Anskaffelsesdokumentene er klar og kunngjøringsprosessen er igangsatt. Dette betyr at anskaffelsen vil kunngjøres på den nasjonale databasen Doffin og den europeiske databasen TED...

 • 25.09.2018
  Krever tiltak for å øke antall donorer

  Tall fra Oslo universitetssykehus viser at det så langt i år er gjennomført langt færre organdonasjoner enn på samme tid i fjor. Nå setter helseministeren igang flere tiltak.

Se alle nyhetene

Møter og konferanser