Spesialist­helsetjenesten i Nord-Norge

Nyheter

24.03.2017

Vi trenger bred kunnskap – ikke flere spesialiteter

Vi trenger ikke flere medisinske spesialiteter, men en spesialistutdanning som gir trygghet for vaktordninger i mindre sykehus uten at det trengs mange flere leger, skriver Lars Vorland i denne ukens fredagsbrev.
21.03.2017

Kan bruke blodprøve for å påvise kromosomfeil

Kromosomavvik hos et foster kan nå påvises gjennom å analysere en blodprøve fra mor. NIPT-metoden er godkjent til bruk i norske sykehus.
16.03.2017

Ny avtale om 66 behandlingsplasser for rusavhengige

Helse Nord RHF øker de årlige rammene for kjøp av behandlingstjenester fra private institusjoner med om lag 5 millioner kroner.
10.03.2017

Spesialistutdanningen er avgjørende

Å sikre de store sykehusene  tilstrekkelig pasientgrunnlag til å drive utdanning av spesialister vil alltid være prioritert, skriver Lars Vorland i denne ukens fredagsbrev.
01.03.2017

UNN får 15 millioner til hjerneslag-studie

Professor Ellisiv Mathiesen ved UNN har fått 15 millioner for å lede internasjonalt hjerneslag-studie. Målet er å finne en bedre standardbehandling for pasienter som får hjerneslag mens de sover. 
24.02.2017

Vil lovfeste samarbeidet med politikerne i nord

Helse Nord foreslår at det lovfestes et samarbeidsorgan mellom regionale og kommunale myndigheter og helseregionene, skriver Lars Vorland i denne ukes fredagsbrev.
24.02.2017

Anbud på pasientreiser

Helse Nord RHF har kunngjort anbudskonkurranse på pasientekspress i faste ruter i Nordlandssykehuset H
24.02.2017

Forbedringspris til Helgelandssykehuset

Forbedringsprisen gikk til Helgelandssykehuset for sitt nærværsprosjekt Økt nærvær for kvalitet og arbeidsglede. Denne gangen var prisen utlyst med tanke på prosjekter innen sykefravær.
20.02.2017

PCI-saken utsettes

Styresaken om et PCI-tilbud i Bodø utsettes.
15.02.2017

Foreslår PCI-tilbud i Bodø

Administrerende direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland, foreslår at det opprettes et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø. Det kommer fram i saken til styret i Helse Nord RHF. Styret skal behandle forslaget 22. februar.
10.02.2017

Vi må forstå det samiske bedre

– Kunnskap om hva som skaper gode helsetjenester for den samiske befolkningen må økes, skriver Lars Vorland i denne ukens fredagsbrev.
09.02.2017

KLINBEFORSK lyser ut midler i 2017

Program for klinisk behandlingsforskning, KLINBEFORSK, lyser nå ut midler for 2017. Søknadsfrist er 30. april 2017.
08.02.2017

Midler til forskning og utviklingsarbeid for 2017

FoU-styret for Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern og rus (SANKS) deler årlig ut inntil 2 mill. kroner til forskning og utviklings­prosjekter.
06.02.2017

100 år siden det første samiske landsmøtet

Når vi i dag feirer samefolkets dag, markerer vi samtidig at det er 100 år siden det første samiske landsmøtet ble gjennomført i Metodistkirken i Trondheim.
01.02.2017

Pasientene er fornøyde med sykehusjournalen på nett

Pasienter som leser sykehusjournalen sin på nett føler seg tryggere. Det viser ny undersøkelse. Eli Arild mener informasjonen i pasientjournalen hjalp henne til å håndtere sykdommen bedre.
30.01.2017

Nytt anbud på pasientreiser

Helse Nord RHF har kunngjort anbudskonkurranse på pasientreiser med drosje/turvogn i Helse Nord.
27.01.2017

Hva vet vi om helsetjenesten i 2035?

Utviklingen av helsetjenesten går sjelden i store sprang, men fram til 2035, som mange av dere vil oppleve, vil roboter som erstatter mennesker, være del av hverdagen, skriver administrerende direktør Lars Vorland i denne ukens fredagsbrev.
20.01.2017

Barnehelsepris til SANKS

Fredag 20. januar mottar Samisk nasjonalt kompetansesenter-psykisk helsevern og rus (SANKS) barnehelsepris i Bergen. 
17.01.2017

Fastlege anbefaler sykehusenes nettsider

– Mange pasienter søker etter diagnoser og behandlinger på nett. Behovet for gode nettsider som er kvalitetssikret av helsepersonell er derfor stort. Jeg vil anbefale pasientene mine å bruke nettsidene til sykehusene, sier fastlege Steffen...
13.01.2017

Kvinnsland og god og åpen dialog

Åpen og god dialog i sykehusene må ha kontinuerlig oppmerksomhet uansett organisering av statens eierskap til sykehusene, skriver adm.dir. Lars Vorland i denne ukens fredagsbrev.
12.01.2017

– Bruk nettsidene til å forberede deg

– En velinformert pasient opplever større trygghet og mestring. Bruk nettsidene til sykehuset for å forberede deg før du skal til behandling, oppfordrer sykehuslege.
12.01.2017

Raskere tilbake-avtaler overføres fra NAV til Helse Sør-Øst RHF

Personer som går på sykepenger eller som står i fare for sykemelding kan få et tilbud om raskere spesialistbehandling. Helse Sør-Øst RHF skal nå forvalte avtalene på vegne av alle de fire regionale helseforetakene. 
09.01.2017

Pasientens helsetjeneste på nett

Da de offentlige sykehusene i Norge skulle lage nye nettsider, lyttet vi til den aller viktigste stemmen: pasientens. Det pasientene sa, bestemte hvordan nettsidene skulle bli. 
30.12.2016

Samspillet avgjør hvor god helsetjenesten blir

Samspillet mellom fag og ledelse er avgjørende for å yte gode helsetjenester, skriver Lars Vorland i årets siste fredagsbrev.
20.12.2016

Best på forbedring i Helse Nord - belønnes med en kvart million

- Jeg fikk gåsehud og kunne ikke slutte å smile, det var som å vinne i Lotto!
16.12.2016

Forskningsmidler fra KLINBEFORSK også i 2017

Program for klinisk behandlingsforskning, KLINBEFORSK, er gitt et tilskudd på totalt 133,6 mill. kroner over Statsbudsjettet 2017. Dette betyr at det blir lyst ut midler også i 2017. Søknadsfrist for utlysningen er satt til 30. april 2017.
15.12.2016

Helse Nord og regionreformen

En regionreform med nye demokratiske, tjenestemessige og økonomiske enheter er til diskusjon.
12.12.2016

Avventer anbudsresultater

Beslutningsforum for nye metoder venter på resultatene av anbud før de avgjør om legemidler til hemofili, hepatitt C og lungekreft kan tas i bruk i sykehusene.
06.12.2016

Forskningsmidler 2017

Helse Nord har tildelt om lag 117 millioner kroner til løpende og nye forskningsprosjekter i 2017. Midlene er fordelt på følgende måte:
02.12.2016

Hvem skal smøre skiene neste vinter?

– Nylig mottok jeg et brev fra en ung jente som mest sannsynlig snart skal miste faren sin. Hun minnet meg på det store ansvaret vi alle har for å ta vare på barn og ungdom som er pårørende, skriver Lars Vorland i denne ukens fredagsbrev. 
01.12.2016

Utvalg foreslår å beholde Helse Nord

Et flertall i Kvinnslandutvalget, som har vurdert det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten, går inn for et fortsatt regionalt beslutningsnivå i spesialisthelsetjenesten og å videreføre helseregionene slik de er i dag.
18.11.2016

Flyambulanseberedskapen bygges ikke ned

Det akutte er ikke alltid det viktigste. Derfor ble kreftbehandling, IKT og rus og psykisk helsevern prioritert foran et nytt jetfly, samtdig som beredskapen opprettholdes, skriver adm.dir. Lars Vorland i denne ukens Fredagsbrev.
15.11.2016

Sier ja til hjerte-sensor og nei til to kreftlegemidler

Beslutningsforum for nye metoder innfører ikke to legemidler mot kreft. En sensor som overvåker hjertet bli innført.
15.11.2016

Doblet antallet helsefaglærlinger

Et regionalt prosjekt har ført til at sykehusene i Helse Nord har doblet antall helsefaglærlinger. Nå starter arbeidet med å beholde de viktige helsefagarbeiderne i sykehusene. 
14.11.2016

Forskere ble gjort stas på

Ny helseforskning i nord gir ny kunnskap. Som en del av årets regionale helseforskningskonferanse i Tromsø vanket det pris til flere forskere fra sykehus og universitet.
11.11.2016

Høring: Hjerteinfarkt og PCI i Helse Nord

Helse Nord RHF sender på høring utredningen: Hjerteinfarkt og PCI i Helse Nord – et likeverdig tilbud? Bør det opprettes et PCI-tilbud i Nordlandssykehuset?
04.11.2016

Si hva du mener om eget arbeidsmiljø nå!

Hvorfor er det viktig å delta i medarbeiderundersøkelsen? Det skriver administrerende direktør Lars Vorland om i denne ukens fredagsbrev.
01.11.2016

Ny tjeneste for å velge behandling

Nå er den første nasjonale digitale tjenesten for samvalg mellom pasient og lege klar til bruk på helsenorge.no. Tjenesten er utviklet ved Universitetssykehuset Nord-Norge.
01.11.2016

Alle sykehusene med nye nettsider

I dag er 12 nye nettsteder lansert i Helse Sør-Øst. Med dette har alle sykehusene i landet har fått nye nettsider som skal hjelpe pasienter og pårørende. 
25.10.2016

Utsetter beslutning om nytt legemiddel mot hepatitt C

Beslutningsforum for nye metoder ønsker bredere dokumentasjon og utsetter derfor beslutningen om et nytt legemiddel til behandling av kronisk hepatitt C genotype 3.
25.10.2016

Nei til legemiddel mot lungekreft

Legemiddelet Nivolumab (Opdivo®) blir ikke innført til andrelinjebehandling av avansert ikke-småcellet lungekreft av typen ikke-plateepitelkarsinom.
21.10.2016

Anbefaler uendret struktur for ambulansefly i Nord-Norge

Helse Nord RHF foreslår i sin innstilling til fremtidig luftambulansetjeneste i Nord-Norge, å løse oppdraget med samme flykapasitet som i dag. Styrket med en 24 timers legeressurs i Kirkenes. 
21.10.2016

Strammere tider krever prioritering, medvirkning og ledelse

– De økonomiske utsiktene er dårligere. Derfor blir systematisk forbedringsarbeid, tydeligere prioritering og åpen og god dialog enda mer nødvendig, skriver administrerende direktør Lars Vorland i denne ukens fredagsbrev.
17.10.2016

Søk om brukermidler for 2017

Nå kan pasient- og pårørendeorganisasjoner i Nord-Norge søke om brukermidler fra Helse Nord RHF. Søknadsfristen er 1. desember 2016.
13.10.2016

Opprettholder dagens flyambulansetjeneste i Finnmark

Etter møter og nærmere vurdering har Helse Nord bestemt seg for å opprettholde dagens flyambulansetjeneste i Alta med et døgnfly og et dagfly i ny flyanskaffelse som løper fra sommeren 2019. 
07.10.2016

80 millioner til røntgen gir bedre pasientbehandling

– Investeringene i nye digitale systemer kommer pasienter og fagfolk til gode. Det er vårt nye røntgensystem et godt bevis på, skriver administrerende direktør Lars Vorland i denne ukens fredagsbrev.
06.10.2016

Nye bygg og mer krevende drift

Investeringer i nye sykehusbygg i Kirkenes, Karasjok, Tromsø, Alta og Bodø kan fortsette i 2017 samtidig som sykehusdriften blir strammere. Dette er hovedessensen fra statsbudsjettforslaget som ble lagt fram i dag.
03.10.2016

Én røntgenjournal og ett bildearkiv i Nord-Norge er et faktum!

1. oktober fikk de elleve sykehusene i Nord-Norge én røntgenjournal og ett felles bildearkiv! En stor gratulasjon til hele helseregionen!
03.10.2016

Ny kvalitet- og forskningsdirektør

Siv Cathrine Høymork (51) er tilsatt som ny kvalitet- og forskningsdirektør i Helse Nord RHF.
30.09.2016

1. oktober forenkles ordningen for pasientreiser

Da kan blant annet pasientene søke om å få dekket enkelte pasientreiser elektronisk. 
Se alle nyhetene
Se flere nyheter()

Møter og konferanser

29.03 onsdag

Styremøte i Helse Nord RHF 29. mars 2017

Saksdokumenter er lagt ut.

18.04 tirsdag

Styremøte i Helse Nord RHF 18. april 2017

I dette møtet skal styret behandle sak om nasjonal helse- og sykehusplan.

27.04 torsdag

Regionalt perinatalkurs 2017

Perinatalkomitéen i Helse Nord arrangerer i år sitt sjette felles kurs for alle som arbeider med svangerskap, fødselshjelp og/eller nyfødtmedisin i Nord-Norge. Kurset avholdes i Tromsø på Universitetet i Nord-Norge (UiT).

29.05 mandag

Vekt og likevekt - overvektskonferanse

Helsepersonell i kommune- og spesialisthelsetjenesten ønskes velkommen til overvektskonferansen Vekt og likevekt.

29.08 tirsdag

Invitasjon til fagdag: "Kunsten å mestre"

Velkommen til fagdag i Narvik!

Se flere kommende arrangementer ()