Spesialist­helsetjenesten i Nord-Norge

Nyheter

 • 26.05.2017
  Perspektivmeldingen og nybygg – går det i hop?

  Regjeringens perspektivmelding varsler om trangere økonomiske tider. Likevel skal Helse Nord fortsette å bygge nye sykehus og enda bedre tjenester til pasientene i landsdelen. Nøkkelen er aktivt forbedringsarbeid, godt samarbeid og god lede...

 • 23.05.2017
  Per Martin Knutsen trekker seg som adm. dir.

  Adm.dir. Per Martin Knutsen har i dag sagt opp sin stilling i forbindelse med dagens styrebehandling av Helgelandssykehuset 2025. Et samlet styre i Helgelandssykehuset vedtok i dag at både Leirfjord og Hemnes skulle være med som framtidige...

 • 23.05.2017
  Flere med lungekreft får immunterapi

  Legemiddelet pembrolizumab (Keytruda) kan brukes til enda flere lungekreftpasienter. Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til også å ta det i bruk i førstelinjebehandling. Men det er høye kostnader.

 • 19.05.2017
  Hjelp til å velge

  Når du henvises til undersøkelse eller behandling på sykehus, har du rett til å velge behandlingssted. Ønsker du individuelle råd før du bestemmer deg? Ring 800 HELSE (800 43 573) og få hjelp av en pasientrådgiver!

 • 12.05.2017
  Luftambulansetjenesten styres nå av nytt helseforetak

  De fire regionale helseforetakene opprettet nylig helseforetaket Luftambulansetjenesten HF. Foretakets primære og prioriterte oppgave er å tilby den norske befolkning luftambulansetjenester og medisinske tjenester av høy kvalitet hele døgnet.

 • 05.05.2017
  Det er så urettferdig?

  En helsetjeneste som bare svarer på etterspørsel etter tjenester, uten å se på fordelingen i befolkningen, kan skape ulikheter og urettferdigheter vi ikke kan tåle, skriver Lars Vorland i denne ukens fredagsbrev.

 • 02.05.2017
  Tildeling av kontrakter og invitasjon til ny konkurranse – landeveistransport

  Helse Nord RHF har nå sendt ut melding om tildeling av kontrakter i forbindelse med kunngjort anbudskonkurranse på pasientreiser med drosje/turvogn i Helse Nord.

 • 24.04.2017
  Kreftforeningen lyser ut forskningsmidler

  Nå kan du søke om midler til kreftrelaterte forskningsprosjekter. Søknadsfristen til Kreftforeningens Open Call er 1. juni 2017.

 • 21.04.2017
  Mer penger til helse eller?

  Få politikere vil gi løfter om mer penger til helse. Hvilke konsekvenser kan det få for spesialisthelsetjenesten, spør Lars Vorland i denne ukens fredagsbrev. 

 • 06.04.2017
  Helgelandssykehuset mottok to forbedringspriser fra Helse Nord

  Forbedringsprisen deles ut av Helse Nord RHF tre ganger i året, og gir et diplom samt 250 000 kr for bruk til videre kvalitetsforbedring. Onsdag og torsdag ble to priser delt ut - til Helgelandssykehusets nærværsprosjekt "Økt nærvær for kva...

 • 03.04.2017
  Lyser ut midler til innovasjon

  Innovasjon er nødvendig for utvikling og forbedring av helsetjenesten. For første gang i historien lyser nå Helse Nord ut midler til innovasjonsprosjekter. Søknadsfristen er 15. mai 2017.

 • 24.03.2017
  Vi trenger bred kunnskap – ikke flere spesialiteter

  Vi trenger ikke flere medisinske spesialiteter, men en spesialistutdanning som gir trygghet for vaktordninger i mindre sykehus uten at det trengs mange flere leger, skriver Lars Vorland i denne ukens fredagsbrev.

 • 21.03.2017
  Kan bruke blodprøve for å påvise kromosomfeil

  Kromosomavvik hos et foster kan nå påvises gjennom å analysere en blodprøve fra mor. NIPT-metoden er godkjent til bruk i norske sykehus.

 • 16.03.2017
  Ny avtale om 66 behandlingsplasser for rusavhengige

  Helse Nord RHF øker de årlige rammene for kjøp av behandlingstjenester fra private institusjoner med om lag 5 millioner kroner.

 • 10.03.2017
  Spesialistutdanningen er avgjørende

  Å sikre de store sykehusene  tilstrekkelig pasientgrunnlag til å drive utdanning av spesialister vil alltid være prioritert, skriver Lars Vorland i denne ukens fredagsbrev.

 • 01.03.2017
  UNN får 15 millioner til hjerneslag-studie

  Professor Ellisiv Mathiesen ved UNN har fått 15 millioner for å lede internasjonalt hjerneslag-studie. Målet er å finne en bedre standardbehandling for pasienter som får hjerneslag mens de sover. 

 • 24.02.2017
  Vil lovfeste samarbeidet med politikerne i nord

  Helse Nord foreslår at det lovfestes et samarbeidsorgan mellom regionale og kommunale myndigheter og helseregionene, skriver Lars Vorland i denne ukes fredagsbrev.

 • 24.02.2017
  Anbud på pasientreiser

  Helse Nord RHF har kunngjort anbudskonkurranse på pasientekspress i faste ruter i Nordlandssykehuset H

 • 24.02.2017
  Forbedringspris til Helgelandssykehuset

  Forbedringsprisen gikk til Helgelandssykehuset for sitt nærværsprosjekt Økt nærvær for kvalitet og arbeidsglede. Denne gangen var prisen utlyst med tanke på prosjekter innen sykefravær.

 • 20.02.2017
  PCI-saken utsettes

  Styresaken om et PCI-tilbud i Bodø utsettes.

 • 15.02.2017
  Foreslår PCI-tilbud i Bodø

  Administrerende direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland, foreslår at det opprettes et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø. Det kommer fram i saken til styret i Helse Nord RHF. Styret skal behandle forslaget 22. februar.

 • 10.02.2017
  Vi må forstå det samiske bedre

  – Kunnskap om hva som skaper gode helsetjenester for den samiske befolkningen må økes, skriver Lars Vorland i denne ukens fredagsbrev.

 • 09.02.2017
  KLINBEFORSK lyser ut midler i 2017

  Program for klinisk behandlingsforskning, KLINBEFORSK, lyser nå ut midler for 2017. Søknadsfrist er 30. april 2017.

 • 08.02.2017
  Midler til forskning og utviklingsarbeid for 2017

  FoU-styret for Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern og rus (SANKS) deler årlig ut inntil 2 mill. kroner til forskning og utviklings­prosjekter.

 • 06.02.2017
  100 år siden det første samiske landsmøtet

  Når vi i dag feirer samefolkets dag, markerer vi samtidig at det er 100 år siden det første samiske landsmøtet ble gjennomført i Metodistkirken i Trondheim.

 • 01.02.2017
  Pasientene er fornøyde med sykehusjournalen på nett

  Pasienter som leser sykehusjournalen sin på nett føler seg tryggere. Det viser ny undersøkelse. Eli Arild mener informasjonen i pasientjournalen hjalp henne til å håndtere sykdommen bedre.

 • 30.01.2017
  Nytt anbud på pasientreiser

  Helse Nord RHF har kunngjort anbudskonkurranse på pasientreiser med drosje/turvogn i Helse Nord.

 • 27.01.2017
  Hva vet vi om helsetjenesten i 2035?

  Utviklingen av helsetjenesten går sjelden i store sprang, men fram til 2035, som mange av dere vil oppleve, vil roboter som erstatter mennesker, være del av hverdagen, skriver administrerende direktør Lars Vorland i denne ukens fredagsbrev.

 • 20.01.2017
  Barnehelsepris til SANKS

  Fredag 20. januar mottar Samisk nasjonalt kompetansesenter-psykisk helsevern og rus (SANKS) barnehelsepris i Bergen. 

 • 17.01.2017
  Fastlege anbefaler sykehusenes nettsider

  – Mange pasienter søker etter diagnoser og behandlinger på nett. Behovet for gode nettsider som er kvalitetssikret av helsepersonell er derfor stort. Jeg vil anbefale pasientene mine å bruke nettsidene til sykehusene, sier fastlege Steffen...

 • 13.01.2017
  Kvinnsland og god og åpen dialog

  Åpen og god dialog i sykehusene må ha kontinuerlig oppmerksomhet uansett organisering av statens eierskap til sykehusene, skriver adm.dir. Lars Vorland i denne ukens fredagsbrev.

 • 12.01.2017
  – Bruk nettsidene til å forberede deg

  – En velinformert pasient opplever større trygghet og mestring. Bruk nettsidene til sykehuset for å forberede deg før du skal til behandling, oppfordrer sykehuslege.

 • 12.01.2017
  Raskere tilbake-avtaler overføres fra NAV til Helse Sør-Øst RHF

  Personer som går på sykepenger eller som står i fare for sykemelding kan få et tilbud om raskere spesialistbehandling. Helse Sør-Øst RHF skal nå forvalte avtalene på vegne av alle de fire regionale helseforetakene. 

 • 09.01.2017
  Pasientens helsetjeneste på nett

  Da de offentlige sykehusene i Norge skulle lage nye nettsider, lyttet vi til den aller viktigste stemmen: pasientens. Det pasientene sa, bestemte hvordan nettsidene skulle bli. 

 • 30.12.2016
  Samspillet avgjør hvor god helsetjenesten blir

  Samspillet mellom fag og ledelse er avgjørende for å yte gode helsetjenester, skriver Lars Vorland i årets siste fredagsbrev.

 • 20.12.2016
  Best på forbedring i Helse Nord - belønnes med en kvart million

  - Jeg fikk gåsehud og kunne ikke slutte å smile, det var som å vinne i Lotto!

 • 16.12.2016
  Forskningsmidler fra KLINBEFORSK også i 2017

  Program for klinisk behandlingsforskning, KLINBEFORSK, er gitt et tilskudd på totalt 133,6 mill. kroner over Statsbudsjettet 2017. Dette betyr at det blir lyst ut midler også i 2017. Søknadsfrist for utlysningen er satt til 30. april 2017.

 • 15.12.2016
  Helse Nord og regionreformen

  En regionreform med nye demokratiske, tjenestemessige og økonomiske enheter er til diskusjon.

 • 12.12.2016
  Avventer anbudsresultater

  Beslutningsforum for nye metoder venter på resultatene av anbud før de avgjør om legemidler til hemofili, hepatitt C og lungekreft kan tas i bruk i sykehusene.

 • 06.12.2016
  Forskningsmidler 2017

  Helse Nord har tildelt om lag 117 millioner kroner til løpende og nye forskningsprosjekter i 2017. Midlene er fordelt på følgende måte:

 • 02.12.2016
  Hvem skal smøre skiene neste vinter?

  – Nylig mottok jeg et brev fra en ung jente som mest sannsynlig snart skal miste faren sin. Hun minnet meg på det store ansvaret vi alle har for å ta vare på barn og ungdom som er pårørende, skriver Lars Vorland i denne ukens fredagsbrev. 

 • 01.12.2016
  Utvalg foreslår å beholde Helse Nord

  Et flertall i Kvinnslandutvalget, som har vurdert det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten, går inn for et fortsatt regionalt beslutningsnivå i spesialisthelsetjenesten og å videreføre helseregionene slik de er i dag.

 • 18.11.2016
  Flyambulanseberedskapen bygges ikke ned

  Det akutte er ikke alltid det viktigste. Derfor ble kreftbehandling, IKT og rus og psykisk helsevern prioritert foran et nytt jetfly, samtdig som beredskapen opprettholdes, skriver adm.dir. Lars Vorland i denne ukens Fredagsbrev.

 • 15.11.2016
  Sier ja til hjerte-sensor og nei til to kreftlegemidler

  Beslutningsforum for nye metoder innfører ikke to legemidler mot kreft. En sensor som overvåker hjertet bli innført.

 • 15.11.2016
  Doblet antallet helsefaglærlinger

  Et regionalt prosjekt har ført til at sykehusene i Helse Nord har doblet antall helsefaglærlinger. Nå starter arbeidet med å beholde de viktige helsefagarbeiderne i sykehusene. 

 • 14.11.2016
  Forskere ble gjort stas på

  Ny helseforskning i nord gir ny kunnskap. Som en del av årets regionale helseforskningskonferanse i Tromsø vanket det pris til flere forskere fra sykehus og universitet.

 • 11.11.2016
  Høring: Hjerteinfarkt og PCI i Helse Nord

  Helse Nord RHF sender på høring utredningen: Hjerteinfarkt og PCI i Helse Nord – et likeverdig tilbud? Bør det opprettes et PCI-tilbud i Nordlandssykehuset?

 • 04.11.2016
  Si hva du mener om eget arbeidsmiljø nå!

  Hvorfor er det viktig å delta i medarbeiderundersøkelsen? Det skriver administrerende direktør Lars Vorland om i denne ukens fredagsbrev.

 • 01.11.2016
  Ny tjeneste for å velge behandling

  Nå er den første nasjonale digitale tjenesten for samvalg mellom pasient og lege klar til bruk på helsenorge.no. Tjenesten er utviklet ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

 • 01.11.2016
  Alle sykehusene med nye nettsider

  I dag er 12 nye nettsteder lansert i Helse Sør-Øst. Med dette har alle sykehusene i landet har fått nye nettsider som skal hjelpe pasienter og pårørende. 

Se alle nyhetene

Møter og konferanser