Kommunikasjonsavdelingen

Helse Nord RHFs kommunikasjonsavdeling hjelper journalister med å få tak i rett person i Helse Nord, enten det gjelder intervjuer eller bakgrunnsinformasjon. Avdelingen har også ansvaret for Helse Nords intranett- og internettsider samt grafiske profil.

Som følge av det pågående koronautbruddet har ansatte i Helse Nord et stort arbeidspress. Vår viktigste prioritet er å ruste sykehusene til å håndtere koronasmitten og pasienter som trenger sykehusbehandling for covid-19. Som en konsekvens av dette kan svar på henvendelser og innsynsbegjæringer ta lengre tid enn vanlig. Dette vil også bety at de frister som er i lovverket vil bli brutt. Helse Nord beklager dette, men håper på forståelse. Vårt førende prinsipp vil alltid være åpenhet, og våre beredskapssider er vår viktigste kanal.

Vakttelefon ved mediehenvendelser: 
476 72 442

Anne May Knudsen, kommunikasjonsdirektør

Ansatte i kommunikasjonsavdelingen

Lauritsen, Kenneth https://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/lauritsen-kenneth-Lauritsen, Kenneth
Hangaas, Ingrid Bredesenhttps://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/hangaas-ingrid-bredesenHangaas, Ingrid Bredesen
Knudsen, Anne May https://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/knudsen-anne-may-Knudsen, Anne May
Severinsen, Jan Eskilhttps://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/severinsen-jan-eskilSeverinsen, Jan Eskil


Pressebilder av ledergruppa kan lastes ned på denne siden
Fant du det du lette etter?