Dialogmøte om alvorlige psykosomatiske tilstander hos barn og unge

Fagseminar, 28.10.2016

 
Helse Nord inviterer til dialogmøte om alvorlige psykosomatiske tilstander hos barn og unge mellom fagmiljøer i Helse Nord og Nasjonal kompetansetjeneste for komplekse, alvorlige psykosomatiske tilstander hos barn og unge (NKPS barn og unge). 

Målgruppen for dialogmøtet er: 

 • Helsearbeidere i spesialisthelsetjenesten for barn og unge (spesielt ansatte knyttet til barneavdelingene og barne – og ungdomspsykiatriske klinikkene som betjener barneavdelingene)
 • Møtet er også åpent for helsearbeidere fra primærhelsetjenesten med tanke på sømløse pasientforløp mellom nivåene 

Målsetting med møtet er:

 • Nasjonal kompetansetjeneste for fagområdet og deres tjenester blir gjort kjent for fagmiljøene i Helse Nord
 • Bidrag til utvikling av felles pasientforløp for en stor og sammensatt pasientgruppe på barn – og ungdomsavdelingene basert på ensartet metodikk
 •  Sikre tverrfaglig arbeid i utredning og behandling av pasientgruppen
 • Gjøre kjent innholdet i den bio-psyko-sosiale verktøykassen for fagmiljøene i Helse Nord

Påmelding til: 

Påmeldingsfrist 7. oktober 2016

Når og hvor

Dato
28.10.2016 
Klokkeslett
08:45-15:00
Sted
Barne – og ungdomspsykiatrisk avdeling, Barne – og ungdomsklinikken, UNN, møterom R 138
 

Program


Kl. 08:45 – 09:00
Kaffe og registrering

Kl. 09:00 – 09:10
Velkommen v/ rådgiver Ingvild M. Jakobsen, Helse Nord

Kl. 09:10 – 10:00
Presentasjon av kompetansetjenesten, aktuelle pasientgrupper og den biopsykososiale sykdomsmodellen
Nasjonal kompetansetjeneste (NKPS)

Kl. 10:00 – 10:15
Pause

Kl. 10:15 – 10:30
Situasjonsrapport fra UNN vedrørende pasientgruppen
Klinikkoverlege Hans Petter Fundingsrud, barne– og ungdomsklinikken UNN

Kl. 10:30 – 10:45
Situasjonsrapporter fra barneavdelingene i Bodø og Hammerfest

Kl. 10:45 – 11:30
Presentasjon av kasuistikk (Bodø) med veiledning fra Nasjonal Kompetansetjeneste (NKPS)

Kl. 11:30 – 12:30
Lunsj

Kl. 12:30 – 13:15
Kasuistikk (forts.)

Kl. 13:15 – 13:25
Pause

Kl. 13:25 – 15:00
Dialogmøte med ledere og klinikere med erfaring med håndtering av pasientgruppen

 • Hvordan håndteres pasientgruppen i dag? (Hva fungerer? Hvilke utfordringer?)
 • Har de ulike fagmiljøene tilstrekkelig kunnskap om pasientene? (Felles forståelse, tilnærming, utredning og behandling av pasientene? Hvordan ivareta dette?)
 • Hvem har ansvaret for pasientgruppen? BUP og/eller BU, psykiatri og/eller somatikk?)
 • Hvordan fange opp pasientene som trenger behandling? (Fanges de opp som trenger det? Evt. hvordan sikre dette?) 
 • Er det etablert rutiner/lagt til rette for tverrfaglig samarbeid? (Hvordan fungerer dette? Evt. hvordan bli bedre?)
 • Hva trenger BUP og barneavdelingene for å styrke arbeidet med pasientgruppen?
 • Hvordan sikre overførbarhet av kunnskap, anbefalinger m.m mellom ulike instanser?
 • Veien videre (Hva kan gjøres lokalt? Hva kan kompetansetjenesten bidra med?)

Fra den Nasjonale Kompetansetjenesten møter:


 • Overlege, Ph.D Helene Helgeland
 • Psykologspesialist Solveig Gjems
 • Overlege Stein Førde

Påmelding til: 

Påmeldingsfrist 7. oktober 2016

Fant du det du lette etter?