Erfaringskonferanse - Hvordan sikre gode og trygge tjenester til pasienter med psykiske lidelser og samtidige ruslidelser?

Konferanse, 25.11.2019

Konferansen tar for seg erfaringer fra oppfølgingen av det landsomfattende tilsynet med tjenester til ROP-pasienter, erfaringer fra oppfølgingen av varsler etter alvorlige hendelser og tjenestene sett i lys av bruker- og pårørendeerfaringer.

Når og hvor

Dato
25.11.2019 
Klokkeslett
10:00-15:30
Medarrangør

Helsetilsynet, sammen med de regionale helseforetakene.

Mer informasjon
Meld deg på konferansen  

Målet med konferansen er å dele erfaringer som kan bidra til å styrke tjenestetilbudet. 

Statens helsetilsyn dekker konferanseutgifter for alle påmeldte deltakere som møter på konferansen. Det er bindende påmelding her.

Reiseutgifter og eventuelle overnattinger organiseres og dekkes av den enkelte deltaker.

Påmeldingsfrist: 1. oktober 2019.

Se utkast til konferansens program


Ellers vises det til blant andre følgende rapporter: 

Til beste for den neste - risikostyring før og etter alvorlige hendelser 

Pasient- og pårørendeperspektiv ved alvorlige hendelser

Et stykke igjen til likeverdige tjenester


Vi ser frem til en spennende og praksisnær konferanse!
Fant du det du lette etter?