Erfaringsseminar: Digitale pasienttjenester i Helse Nord

Konferanse, 16.01.2017

Prosjektet Digitale pasienttjenester i nord (INNSYN) har gitt pasienter digital tilgang til sin sykehusjournal, status på henvisningen og tilgangslogg. Nå avsluttes prosjektet, og vi inviterer alle interesserte til et erfaringsseminar.

Seminaret handler om leveransene, utfordringer og veien videre. Alle digitale pasienttjenester levert av prosjektet finnes på den nasjonale pasientportalen helsenorge.no.

Seminaret er gratis med enkel lunsj. Deltakerne dekker egne reiseutgifter.

Når og hvor

Dato
16.01.2017 
Klokkeslett
10:00-16:00
Sted
Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø, Kafe Evert (kantina på UNN Tromsø). Det er mulig å delta på video. Ring nr. 997951 fra videostudio i Helse Nord. Deltakere på Skype og andre studio utenfor Helse Nord bruker adressen UNN.D1-301@uc.nhn.no.
 

Program


Kl.10.00

Velkommen. Formål med seminaret. Presentasjon.

Kl. 10.15

Hva har prosjektet levert? Hva er tilbakemeldingene? 

  • Pasientjournal 
  • Tilgangslogg 
  • Henvisningsstatus
  • Timer
  • Uferdige leveranser
  • Uforutsette aktiviteter

Kl. 10.45

Hva er utfordringene med å vise informasjon fra EPJ/PAS på helsenorge.no? Jarle Strømmen, delprosjektleder for TIMER i Helse Nord

Kl. 11.15

Utfordringer ved foreldres digitale tilgang til barn under 12 år. Rapport fra risikovurderingene innsyn i journal for barn under 12 år. Eva Henriksen, sikkerhetsrådgiver, Helse Nord

Kl. 11.35

Spørsmål og diskusjon 

Kl. 11.55

Lunsj

Kl. 12.30 

Hva mener pasientene? Rapport fra brukerundersøkelsen i Helse Nord og Helse Vest fra november 2016. Per-Egil Kummervold, forsker ved NORUT

Kl. 13.00

Hva mener helsepersonell? Rapport fra brukerundersøkelse blant ansatte i Helse Nord i desember 2016. Per-Egil Kummervold, forsker ved NORUT

Kl. 13.20

Utfordringer ved å gjenbruke nasjonale tjenester. Bjørn Nilsen, IT-sjef og prosjekteier Helse Nord

Kl. 13.40

Pause
                              

Kl. 13.45

Hva har vi lært i prosjektet? Ordet fritt til prosjektdeltakerne: Finnmarkssykehuset, Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge, Helse Nord IKT og integrasjon, Direktoratet for e-helse, DIPS ASA, Helse Nord RHF.

Kl. 15.20

Veien videre: Tiltak for å sikre effekter av prosjektet.

Kl. 16.00

Slutt

Kontakt arrangøren


Spørsmål om arrangementet kan rettes til: Tove Sørensen, tove.sorensen@unn.no, telefon 911 95 696
Fant du det du lette etter?