Felles samling for ledergruppene i Helse Nord

Konferanse, 04.09.2019-05.09.2019

Hva skal til for at sykehusene lykkes i å ta i bruk nye kliniske IKT-verktøy og -systemer til beste for pasienter og medarbeidere?

Helse Nords storstilte IKT-satsing gir nye muligheter for oss som organisasjon. I denne samlingen for ledergruppene vil du som leder få høre innlegg og delta i diskusjoner av betydning for hvordan vi skal arbeide med disse temaene framover.

Last ned presentasjonene


Når og hvor

Dato
04.09.2019-05.09.2019 
Klokkeslett
10:30-14:00
Sted
Scandic Meyergården, Mo i Rana
Fridtjof Nansens gate 24-28
 

Scandic MeyergårdenMøteledere

Trine Olsen, Bengt Nilsfors, Hilde Rolandsen og Kristian Fanghol 

Program

Onsdag 4. september 


10.30 – 11.30
Lunch

11.30 – 11.45
Det helsefaglige målbildet i Helse Nord og felles klinisk IKT som understøttelse av utviklingen 
Lars Vorland, administrerende direktør Helse Nord RHF

11.45 – 12.30
Helsetjenester og IKT «smelter sammen». Hva betyr det, hvilke muligheter åpner seg og hvilke utfordringer må håndteres? Hvilke krav stilles til ledere som skal  inspirere til utvikling og riktige prioriteringer?
Erik Fosse, professor og avdelingsleder intervensjonssenteret Oslo universitetssykehus

12.30 – 12.45
Spørsmål og kommentarer

12.50 – 13.20
Fremtidens systemer i klinikken – en felles grunnmur av klinisk systemer som gir mange muligheter og som fordrer både avlæring og opplæring. 
Bengt Nilsfors, programsjef FRESK

13.20 – 13.35
Spørsmål og kommentarer

13.35 – 13.50
Pause 

13.50 – 14.10
Fremtidens IKT drift – hva ønsker vi å oppnå for å få gode tjenester i den kliniske drift og hva vil prege endringene som kommer
Oddbjørn Schei, administrerende direktør Helse Nord IKT


14.10 – 14.50
Det helsefaglig målbildet med vekt på pasientbehandling, medarbeidere og felles kliniske IKT systemer. Hva må vi gjøre sammen for å kunne realisere det felles helsefaglige målbildet?
Beate Sørslett, medisinsk direktør Nordlandssykehuset og Einar Bugge, kvalitets- og utviklingssjef UNN 

14.50 – 15.35
Gruppearbeid (på tvers av helseforetak)
Medarbeidere fra Helse Nord RHF summerer opp fra hver gruppe

15.35 – 16.15
Plenumsdiskusjon

16.15 – 16.30
Pause

16.30 – 16.45
Nasjonal og regional tjenesteutvikling – hva skjer med IKT på «pasient- og klinikknære områder»?
Bjørn Nilsen, IKT – sjef Helse Nord RHF

16.45 – 18.00
Regional og lokal tjenesteutvikling – presentasjon av aktuelle prosjekter fra helseforetakene

 • Digitalisering og endringsvilje/ledelse                                              Skule Stormdalshei, EPJ-koordinator og Tom Dahlberg, prosjektleder DIPS Arena innføringsprosjekt Helgelandssykehuset

 • Innføring av elektronisk system for medikamentell kreftbehandling 
  Camilla Bjørnstad, apoteker Sykehusapoteket i Tromsø

 • Helhetlig pasientforløp – pasientsentrerte helsetjenester for pasienter med stort helse- og omsorgsbehov
  Kristine Brevik, kvalitets- og utviklingssjef Finnmarkssykehuset

 • Stormottakersatsingen på UNN. Tjenesteinnovasjon, samhandling, forskning og e-helse. Get our ducks in a row!
  Markus Rumpsfeld, klinikksjef medisin UNN
                                    
 • Samarbeid med næringslivet, inklusive bruk av ny videoløsning for videokonsultasjoner                                                                            Lars Eirik Hansen, leder senter for klinisk støtte og dokumentasjon Nordlandssykehuset 
                                                                                                           
19.00
Middag med Helgelandssykehuset i førersetet


Torsdag 5. september


08.15 – 09.45
Fra drift og forvaltning til kontinuerlig forbedring av tjenesten også ved hjelp av IKT systemer og data

Lars Vorland, administrerende direktør Helse Nord RHF, Hanne Winge Kvarenes, prosjektleder kurve, Randi Brendberg fagsjef Helse Nord RHF og Sigurd From Helse Nord IKT


09.45 – 10.15
Plenumsdiskusjon

10.15 – 10.30
Pause

10.30 – 13.45

Den menneskelige faktor – lederadferdens betydning for arbeidet med utvikling av helsetilbudet i regionen

Cafe-dialog: Endringsledelse – en forutsetning for utvikling av tjenester, organisasjon og mennesker

Trine Olsen, kst. kvalitets- og forskningsdirektør Helse Nord RHF og med- arbeidere som arbeider med forbedring i helseforetakene. 

13.45 – 14.00

Evaluering av samlingen

14.00

Avslutning

 

Last ned presentasjonene her:Fant du det du lette etter?