Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og Finnmarkssykehuset, 30. oktober 2019

Foretaksmøter, 30.10.2019

 
Med henvisning til foretakslovens § 17 gjøres spesielt oppmerksom på at styreleder og daglig leder skal være til stede i foretaksmøtet. Ved forfall skal det utpekes stedfortreder. Fullmakt legges frem senest ved møtestart. Etter gjeldende praksis er det krav til utstedelser av fullmakt ved bruk av stedfortreder. Det er ikke krav til utstedelse av fullmakt dersom nestleder er stedfortreder for styreleder, jf. veileder om styrearbeid i helseforetak, side 9 (punkt om Innkalling (§ 17)).


Når og hvor

Dato
30.10.2019 
Klokkeslett
14:00-14:15
Sted
Clarion Hotel The Edge, Tromsø
 
Fant du det du lette etter?