Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og foretakene 19. mai 2017

Foretaksmøter, 19.05.2017

 

Etter styremøte i Helse Nord RHF 29. mars 2017 skal det avvikles foretaksmøter med helseforetakene for å behandle foretaksmøtesaker ad. godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2016, årlig melding 2016 og eventuelt andre saker som skal behandles i foretaksmøte. 

Når og hvor

Dato
19.05.2017 
Klokkeslett
10:30-12:00 
Sted
Tromsø (adresse kommer)
 

20170519 foretaksmøte Finnmarkssykehuset HF, innkalling og saksdokumenter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2017/20170519/20170519 foretaksmøte Finnmarkssykehuset HF, innkalling og saksdokumenter.pdf20170519 foretaksmøte Finnmarkssykehuset HF, innkalling og saksdokumenter.pdf
20170519 foretaksmøte Finnmarkssykehuset HF, protokoll signert.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2017/20170519/20170519 foretaksmøte Finnmarkssykehuset HF, protokoll signert.pdf20170519 foretaksmøte Finnmarkssykehuset HF, protokoll signert.pdf
20170519 foretaksmøte Helgelandssykehuset HF, innkalling og saksdokumenter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2017/20170519/20170519 foretaksmøte Helgelandssykehuset HF, innkalling og saksdokumenter.pdf20170519 foretaksmøte Helgelandssykehuset HF, innkalling og saksdokumenter.pdf
20170519 foretaksmøte Helgelandssykehuset HF, protokoll signert.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2017/20170519/20170519 foretaksmøte Helgelandssykehuset HF, protokoll signert.pdf20170519 foretaksmøte Helgelandssykehuset HF, protokoll signert.pdf
20170519 foretaksmøte Nordlandssykehuset HF, innkalling og saksdokumenter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2017/20170519/20170519 foretaksmøte Nordlandssykehuset HF, innkalling og saksdokumenter.pdf20170519 foretaksmøte Nordlandssykehuset HF, innkalling og saksdokumenter.pdf
20170519 foretaksmøte Nordlandssykehuset HF, protokoll signert.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2017/20170519/20170519 foretaksmøte Nordlandssykehuset HF, protokoll signert.pdf20170519 foretaksmøte Nordlandssykehuset HF, protokoll signert.pdf
20170519 foretaksmøte Sykehusapotek Nord HF, innkalling og saksdokumenter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2017/20170519/20170519 foretaksmøte Sykehusapotek Nord HF, innkalling og saksdokumenter.pdf20170519 foretaksmøte Sykehusapotek Nord HF, innkalling og saksdokumenter.pdf
20170519 foretaksmøte Sykehusapotek Nord HF, protokoll signert.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2017/20170519/20170519 foretaksmøte Sykehusapotek Nord HF, protokoll signert.pdf20170519 foretaksmøte Sykehusapotek Nord HF, protokoll signert.pdf
20170519 foretaksmøte UNN HF, innkalling og saksdokumenter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2017/20170519/20170519 foretaksmøte UNN HF, innkalling og saksdokumenter.pdf20170519 foretaksmøte UNN HF, innkalling og saksdokumenter.pdf
20170519 foretaksmøte UNN HF, protokoll signert med vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2017/20170519/20170519 foretaksmøte UNN HF, protokoll signert med vedlegg.pdf20170519 foretaksmøte UNN HF, protokoll signert med vedlegg.pdf