Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og foretakene 2. mai 2018

Foretaksmøter, 02.05.2018

Etter styremøte i Helse Nord RHF 25APR2018 skal det avvikles foretaksmøter med HF-ene for å behandle følgende foretaksmøtesaker.
  • godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2017
  • godkjenning av revisors godtgjørelse 2017
  • årlig melding 2017
  • godtgjørelse til medlemmer av brukerutvalget
  • ev. andre saker som skal behandles i foretaksmøte

Sakspapirer og protokoller

20180502 foretaksmøte Helgelandssykehuset HF, protokoll signert.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2018/20180502/20180502 foretaksmøte Helgelandssykehuset HF, protokoll signert.pdf20180502 foretaksmøte Helgelandssykehuset HF, protokoll signert.pdfpdf162235
20180502 foretaksmøte Helse Nord IKT HF, protokoll signert.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2018/20180502/20180502 foretaksmøte Helse Nord IKT HF, protokoll signert.pdf20180502 foretaksmøte Helse Nord IKT HF, protokoll signert.pdfpdf874465
20180502 foretaksmøte Nordlandssykehuset HF, protokoll signert.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2018/20180502/20180502 foretaksmøte Nordlandssykehuset HF, protokoll signert.pdf20180502 foretaksmøte Nordlandssykehuset HF, protokoll signert.pdfpdf1135652
20180502 foretaksmøte Sykehusapotek Nord HF, protokoll, signert.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2018/20180502/20180502 foretaksmøte Sykehusapotek Nord HF, protokoll, signert.pdf20180502 foretaksmøte Sykehusapotek Nord HF, protokoll, signert.pdfpdf1088043


Når og hvor

Dato
02.05.2018 
Klokkeslett
10:00-11:30
Sted
Scandic Hotel Havet, Bodø
 
Til dette foretaksmøtet har vi bedt helseforetakene om å forberede en presentasjon av årsregnskap, aktivitet, kvalitetsindikatorer m. m. for 2017 (ca. 10 min. pr. helseforetak).
            
Foretaksmøtene er planlagt avholdt som felles foretaksmøte onsdag 02MAI2018 - kl. 10.00  (til ca. kl. 11.30). 

Tidspunkt for foretaksmøtet er tilpasset Nasjonal miljø- og klimakonferanse 2018 som starter etter lunsj samme dag. Felles foretaksmøte avvikles på Scandic Hotel Havet, Bodø. 

Med henvisning til foretakslovens § 17 gjøres spesielt oppmerksom på at styreleder og daglig leder skal være til stede i foretaksmøtet. Ved forfall skal det utpekes stedfortreder. Fullmakt legges frem senest ved møtestart. Det er ikke krav til utstedelse av fullmakt, dersom styrets nestleder er stedfortreder for styreleder, jf. veileder om styrearbeid i helseforetak, side 16 og 17 (punkt om Innkalling (§ 17)).

Formell innkalling og saksdokumenter sendes ca. én uke før foretaksmøtet, men vi ber dere allerede nå om deres påmelding til arrangementet - for planleggingens skyld. Vennligst følg denne linken for påmelding: Felles foretaksmøte i Helse Nord 02MAI2018 - påmelding
Påmeldingsfristen settes til fredag 27. april 2018 kl 16.00


Fant du det du lette etter?