Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og Helse Nord IKT 30. oktober 2019

Foretaksmøter, 30.10.2019

 

Med henvisning til foretakslovens § 17 gjøres spesielt oppmerksom på at styreleder og daglig leder skal være til stede i foretaksmøtet. Ved forfall skal det utpekes stedfortreder. Fullmakt legges frem senest ved møtestart. Etter gjeldende praksis er det krav til utstedelser av fullmakt ved bruk av stedfortreder. Det er ikke krav til utstedelse av fullmakt dersom nestleder er stedfortreder for styreleder, jf. veileder om styrearbeid i helseforetak, side 9 (punkt om Innkalling (§ 17)).

20191030 foretaksmøte Helse Nord IKT HF, innkalling og saksdokumenter.pdf

20191030 foretaksmøte Helse Nord IKT HF, protokoll godkjent.pdf

Når og hvor

Dato
30.10.2019 
Klokkeslett
14:15-14:30
Sted
Clarion Hotel The Edge, Tromsø
 
Fant du det du lette etter?