Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og helseforetakene 2. februar 2022

Helse Nord RHF avvikler felles foretaksmøte for helseforetakene.

Til behandling i foretaksmøtene foreligger følgende saker:

  • Oppdragsdokument 2022
  • Endring av helseforetakets vedtekter
 
Under samme møte behandles følgende sak for Universitetssykehuset Nord-Norge HF:
  • Universitetssykehuset Nord-Norge HF – salg av eiendommer

Saksdokumenter


 


Fant du det du lette etter?