Foretaksmøter mellom Helse Nord RHF og helseforetakene 3. februar 2016

Foretaksmøter, 03.03.2016

 

Saker

  • Oppdragsdokument 2016 til helseforetakene
  • Konsernbestemmelser for investeringer, jf. styresak 128-2015
  • Endringer i helseforetakenes vedtekter § 6a ad. fastsettelse av lønn til ledende ansatte og § 9 ad. låneopptak, jf. styresak 130-2015
  • Ev. andre aktuelle saker


Når og hvor

Dato
03.03.2016 
Klokkeslett
12:00-17:00
Sted
Helse Nord RHF, Sjøgata 10, Bodø
  

Innkallinger og dokumenter

20160203 foretaksmøte Finnmarkssykehuset HF, innkalling og saksdokumenter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2016/20160203/20160203 foretaksmøte Finnmarkssykehuset HF, innkalling og saksdokumenter.pdf20160203 foretaksmøte Finnmarkssykehuset HF, innkalling og saksdokumenter.pdf
20160203 foretaksmøte Finnmarkssykehuset HF, protokoll, signert.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2016/20160203/20160203 foretaksmøte Finnmarkssykehuset HF, protokoll, signert.pdf20160203 foretaksmøte Finnmarkssykehuset HF, protokoll, signert.pdf
20160203 foretaksmøte Helgelandssykehuset HF, innkalling og saksdokumenter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2016/20160203/20160203 foretaksmøte Helgelandssykehuset HF, innkalling og saksdokumenter.pdf20160203 foretaksmøte Helgelandssykehuset HF, innkalling og saksdokumenter.pdf
20160203 foretaksmøte Helgelandssykehuset HF, protokoll, signert.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2016/20160203/20160203 foretaksmøte Helgelandssykehuset HF, protokoll, signert.pdf20160203 foretaksmøte Helgelandssykehuset HF, protokoll, signert.pdf
20160203 foretaksmøte Nordlandssykehuset HF, innkalling og saksdokumenter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2016/20160203/20160203 foretaksmøte Nordlandssykehuset HF, innkalling og saksdokumenter.pdf20160203 foretaksmøte Nordlandssykehuset HF, innkalling og saksdokumenter.pdf
20160203 foretaksmøte Nordlandssykehuset HF, protokoll, signert.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2016/20160203/20160203 foretaksmøte Nordlandssykehuset HF, protokoll, signert.pdf20160203 foretaksmøte Nordlandssykehuset HF, protokoll, signert.pdf
20160203 foretaksmøte Sykehusapotek Nord HF, innkalling og saksdokumenter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2016/20160203/20160203 foretaksmøte Sykehusapotek Nord HF, innkalling og saksdokumenter.pdf20160203 foretaksmøte Sykehusapotek Nord HF, innkalling og saksdokumenter.pdf
20160203 foretaksmøte Sykehusapotek Nord HF, protokoll, signert.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2016/20160203/20160203 foretaksmøte Sykehusapotek Nord HF, protokoll, signert.pdf20160203 foretaksmøte Sykehusapotek Nord HF, protokoll, signert.pdf
20160203 foretaksmøte UNN HF, innkalling og saksdokumenter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2016/20160203/20160203 foretaksmøte UNN HF, innkalling og saksdokumenter.pdf20160203 foretaksmøte UNN HF, innkalling og saksdokumenter.pdf
20160203 foretaksmøte UNN HF, protokoll, signert.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2016/20160203/20160203 foretaksmøte UNN HF, protokoll, signert.pdf20160203 foretaksmøte UNN HF, protokoll, signert.pdf


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.