Foretaksmøter mellom Helse Nord RHF og helseforetakene 3. februar 2016

Foretaksmøter, 03.03.2016

 

Saker

  • Oppdragsdokument 2016 til helseforetakene
  • Konsernbestemmelser for investeringer, jf. styresak 128-2015
  • Endringer i helseforetakenes vedtekter § 6a ad. fastsettelse av lønn til ledende ansatte og § 9 ad. låneopptak, jf. styresak 130-2015
  • Ev. andre aktuelle saker


Når og hvor

Dato
03.03.2016 
Klokkeslett
12:00-17:00
Sted
Helse Nord RHF, Sjøgata 10, Bodø
  

Innkallinger og dokumenter

20160203 foretaksmøte Finnmarkssykehuset HF, innkalling og saksdokumenter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2016/20160203/20160203 foretaksmøte Finnmarkssykehuset HF, innkalling og saksdokumenter.pdf20160203 foretaksmøte Finnmarkssykehuset HF, innkalling og saksdokumenter.pdfpdf2972440
20160203 foretaksmøte Finnmarkssykehuset HF, protokoll, signert.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2016/20160203/20160203 foretaksmøte Finnmarkssykehuset HF, protokoll, signert.pdf20160203 foretaksmøte Finnmarkssykehuset HF, protokoll, signert.pdfpdf804776
20160203 foretaksmøte Helgelandssykehuset HF, innkalling og saksdokumenter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2016/20160203/20160203 foretaksmøte Helgelandssykehuset HF, innkalling og saksdokumenter.pdf20160203 foretaksmøte Helgelandssykehuset HF, innkalling og saksdokumenter.pdfpdf2968841
20160203 foretaksmøte Helgelandssykehuset HF, protokoll, signert.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2016/20160203/20160203 foretaksmøte Helgelandssykehuset HF, protokoll, signert.pdf20160203 foretaksmøte Helgelandssykehuset HF, protokoll, signert.pdfpdf800166
20160203 foretaksmøte Nordlandssykehuset HF, innkalling og saksdokumenter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2016/20160203/20160203 foretaksmøte Nordlandssykehuset HF, innkalling og saksdokumenter.pdf20160203 foretaksmøte Nordlandssykehuset HF, innkalling og saksdokumenter.pdfpdf2965168
20160203 foretaksmøte Nordlandssykehuset HF, protokoll, signert.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2016/20160203/20160203 foretaksmøte Nordlandssykehuset HF, protokoll, signert.pdf20160203 foretaksmøte Nordlandssykehuset HF, protokoll, signert.pdfpdf815656
20160203 foretaksmøte Sykehusapotek Nord HF, innkalling og saksdokumenter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2016/20160203/20160203 foretaksmøte Sykehusapotek Nord HF, innkalling og saksdokumenter.pdf20160203 foretaksmøte Sykehusapotek Nord HF, innkalling og saksdokumenter.pdfpdf2957978
20160203 foretaksmøte Sykehusapotek Nord HF, protokoll, signert.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2016/20160203/20160203 foretaksmøte Sykehusapotek Nord HF, protokoll, signert.pdf20160203 foretaksmøte Sykehusapotek Nord HF, protokoll, signert.pdfpdf798971
20160203 foretaksmøte UNN HF, innkalling og saksdokumenter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2016/20160203/20160203 foretaksmøte UNN HF, innkalling og saksdokumenter.pdf20160203 foretaksmøte UNN HF, innkalling og saksdokumenter.pdfpdf3054881
20160203 foretaksmøte UNN HF, protokoll, signert.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2016/20160203/20160203 foretaksmøte UNN HF, protokoll, signert.pdf20160203 foretaksmøte UNN HF, protokoll, signert.pdfpdf832936


Fant du det du lette etter?