Forhåndsvarsel: Nasjonal autismekonferanse

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 03.06.2020-04.06.2020

 

Målsettingen for konferansen har vært å etablere et fast møtested for fagpersoner, forskere og andre interesserte som kan inspirere til fagutvikling, forskning og god klinisk praksis til beste for mennesker med diagnoser innen autismespekteret.

Når og hvor

Dato
03.06.2020-04.06.2020 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Oseberg Quality Hotel, Tønsberg
 

ill bilde autismekoknferanse
Arrangører er NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourette syndrom og narkolepsi i Helse Sør-Øst ved Oslo universitetssykehus og Glenne regionale senter for autisme, Sykehuset i Vestfold.
Programmet for konferansen i 2020 vil bestå av forelesninger fra internasjonalt anerkjente forskere, norske sentrale fagpersoner samt kortere presentasjoner etter innsendte sammendrag. Endelig program forventes klart 1.februar 2020.

Fagpersoner inviteres til å sende inn sammendrag som omhandler rene forskningsprosjekter, systematisering av erfaringer eller eksempler på god klinisk praksis. Bidragene kan gi grunnlag for muntlige innlegg på 30 minutter inkludert spørsmål eller for poster. Bidragene vurderes av en komité på grunnlag av innsendte sammendrag.

Frist for å sende inn bidrag er 15.november 2019.

Klikk her for å åpne hele konferanseinvitasjonen

Fant du det du lette etter?