Fra kunnskap til handling – Overvekt og fedme hos barn og unge

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 25.01.2017-26.01.2017

Overvekt hos barn og unge er en sterkt voksende utfordring nasjonalt og internasjonalt.


For å sikre riktig utredning og behandling av barn med overvekt er det vesentlig å jobbe tverrfaglig og samtidig heve kunnskap og kompetanse hos de involverte faggrupper. 

Dette er et arbeid der fagmiljøet har inngått samarbeid om å heve kompetansen på fagfeltet overvekt og fedme hos barn og unge. Vi tilbyr dette kurset til helsepersonell i alle regionale helseforetak i Norge.

Kurset går over 3 dager, inndelt i 2 + 1 dag


Del 1:
  • Onsdag 25. januar 2017, kl. 10.00-15.30
  • Torsdag 26. januar 2017, kl.09.00-15.30

Del 2:
  • Torsdag 02. mars 2017, kl. 10.00-15.30


Godkjenninger: 

  • Norsk Sykepleierforbund, meritterende 15 timer
  • Norsk Psykologforening, vedlikeholdsaktivitet 15 timer
  • Den Norske Legeforening, valgfritt kurs allmennmedisin 15 timerNår og hvor

Dato
25.01.2017-26.01.2017 
Klokkeslett
10:00-15:30
Sted
Universitetet i Tromsø, MH-bygget, auditorium 6, plan 6
 
Kontaktinformasjon
Linda Mathisen
Nasjonal kurskoordinator
Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst
Sykehuset i Vestfold HF
E-post: linda.mathisen@siv.no
Telefon: 33 34 25 89 | Mobil: 92 22 86 79
 
Fant du det du lette etter?