Helse Nords pasientsikkerhetskonferanse 2022

Takk til alle som deltok på Helse Nords pasientsikkerhetskonferanse 15. og 16. februar 2022. Konferansen ble gjennomført digitalt og årets tema var "Å lære av det som går godt".

Helse Nords pasientsikkerhetskonferanse 2022

Program

Tidspunktene for foredragene kan bli justert.

Tirsdag 15. februar (09.00-15.00)

09.00 - 09.20 


Åpning

09.20 - 10.05


Hva kan simulering gjøre for pasientsikkerhet og arbeidsglede?

Trine Olsen, klinikkdirektør Bærum sykehus, Vestre Viken HF

10.05 - 10.20


Pause

10.20 - 11.00


Learning from Excellence

Adrian Plunkett, overlege ved Birmingham Children's Hospital

11.00 - 11.35


Kom i gang med "Råbra"  

Marianne Nordhov, overlege, barne- og ungdomsklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge 

Siri Talseth-Frilund, avdelingssjef medisinsk klinikk, Helse Møre-og Romsdal, Ålesund sykehus 

11.35 - 12.30


Lunsj


12.30 - 13.00


E-konsultasjoner, hva er viktig for ungdommen?
Ungdomsrådene i Helse Nord

13.00 - 14.45

Forbedringsprosjekter fra hele regionen

Finnmarkssykehuset
 • Lokalt innsatsteam gir resultater
 • Line Grongstad, avdelingsleder kvalitet Finnmarkssykehuset

Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Ikke stikk meg uten grunn
 • Kasper Øvsthus, lege i spesialisering og Ellen Nordal, overlege ved barne- og ungdomsavdelingen                                                                                                                

Nordlandssykehuset
 • Persontilpasset oppfølging av kreftpasienter for en sikrere hverdag
 • Ellinor Haukland og Siv-Gyda Aanes, overleger ved avdeling for kreft og lindrende behandling

Helgelandssykehuset
 • Innføring av elektronisk pasienttavle og strukturerte tavlemøter på Kreft- og infusjonspoliklinikken
 • Kristin Høydahl, kreftsykepleier og nettredaktør for behandlingsinformasjon

Sykehusapotek Nord
 • Leveranse av vaksiner til hvert ett nes i nord. Nye tjenester og forbedring under pandemien
 • Nina Brox, avdelingsleder

Helse Nord IKT
 • Best i (s)lag – et samarbeid som gir livskvalitet og berger liv
 • Steinar Nyhus, Helse Nord IKT og Linn Hofsøy Steffensen, seksjonsoverlege nevrologisk seksjon, UNN
14.45 - 15.00


Årets kollega
Knut Langeland, seniorrådgiver i HR-avdelinga i Helse Nord RHF deler ut prisen

Her er alle de nominerte til Årets kollega 2021


Onsdag 16. februar (09.00-15.00)

09.00 - 11.30
Parallellsesjoner *

 1. Global trigger tool (GTT)
 2. Robuste helsetjenester og effektfull ledelse
 3. Simulering i den kliniske hverdag

* Du velger hvilken av de tre parallellsesjonene over du ønker å delta på når du melder deg på konferansen. Les mer om hver enkelt sesjon litt lengre ned på denne siden. Alle sesjonene vil foregå på Teams og har et begrenset antall plasser. Først til mølla! 
11.30 - 12.15 

Lunsj

12.15 - 13.15

Selvmordsforebygging i et pasientsikkerhetsperspektiv

Fredrik Walby, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, Universitet i Oslo
Anne-Grethe Terjesen, fagsjef i Pårørendealliansen
13.15 - 13.30 

Pause


13.30 - 14.30

Jakten på det gode laget

Roger Finjord, idrettsleder, foredragsholder og tidligere landslagssjef i kvinnefotball
14.30 - 15.00 

Oppsummering

Cecilie Daae, administrerende direktør i Helse Nord RHF

 


Om sendingen


Alle som var meldt på konferansen mottok mandag 14. februar en e-post med brukernavn til den digitale plattformen. Bruk disse for å logge deg på. 

Opptak av konferansen er tilgjengelig for alle som var meldt på frem til 17. mars. 

NB! Foredraget til Roger Finjord er det ikke mulig å se i opptak.  

Har du ikke mottatt e-post med brukernavn og passord? Sjekk spam-filteret først. Deretter kan du ta kontakt med oss på e-post pasientsikkerhet@nlsh.no. 

For at du skal få en best mulig opplevelse av konferansen, anbefaler vi følgende:

 • Logg deg inn på PC eller Mac og bruk Chrome eller Firefox som nettleser. 
 • Ikke bruk Internet Explorer da denne ikke lenger oppdateres eller fungerer optimalt med nyere systemer. 
 • Om du er pålogget VPN/Citrix på hjemmekontoret, vennligst logg deg av dette før du logger deg på plattformen. Du kan fint se sendingen når du er pålogget mobilt kontor.


Påmelding og betaling

 • Konferanseavgiften er gratis for ansatte i helseforetakene i Helse Nord.
 • For deltakere som ikke er ansatt i Helse Nord er konferanseavgiften 1000,- kroner.

Våre foredragsholdere

Trine Olsen

Trine Olsen

Trine Olsen har bakgrunn som siviløkonom fra Handelsakademiet i Oslo/Handelshøyskolen BI og har medisinutdanning fra Universitetet i Tromsø. Hun har fordypet seg med et doktorgradsarbeid innen gastroimmunologi, og spesialisert seg innen indremedisin og nyremedisin. De siste syv årene har Olsen jobbet som helseleder, først i ulike lederroller ved Universitetssykehuset i Nord Norge, deretter som kvalitet- og forskningsdirektør i Helse Nord og det siste året som klinikkdirektør ved Bærum sykehus. Hun har også fullført Scottish Quality and Safety (SQS) Fellowship programme.

Adrian Plunkett

Adrian Plunkett

Adrian Plunkett jobber som overlege innen barneintensiv ved Birmingham Children`s Hospital.  Han opprettet «Learning from Excellence» i 2014 etter å ha reflektert over egne opplevelser som pasient. I tillegg til å lede arbeidet med dette i egen organisasjon har han støttet implementering og utvikling av Learning from Excellence-bevegelsen både i og utenfor det britiske helsevesenet.

Learning from Excellence handler i korte trekk om å lære av det som går godt og å gi positive tilbakemeldinger til personal og kolleger. Adrian brenner for å hjelpe andre i gang med kontinuerlig forbedring. Du kan lese mer om arbeidet på https://www.learningfromexcellence.com 

Marianne Nordhov 

Marianne Nordhov

Marianne er utdannet barnelege fra Universitetet i Tromsø med nyfødtmedisin, akutt pediatri og klinisk rettsmedisin som hovedfagområder. Siden i høst har hun jobbet som konstituert klinikksjef i barne- og ungdomsklinikken ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Før dette har Marianne jobbet mer enn 20 år som overlege i nyfødtmedisin. Hun har fullført den skotske forbedringsutdanningen i pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring, vært leder av Norsk Barnelegeforening samt fullført topplederprogrammet for ledere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. Marianne har et sterkt engasjement for pasientsikkerheten og har blant annet vært med på å etablere simulering og ferdighetstrening i det barnemedisinske miljøet.

Siri Talseth-Frilund

Siri Talseth-Frilund 

Siri Talseth-Frilund er avdelingssjef ved medisinsk klinikk, Helse Møre-og Romsdal, Ålesund sykehus. Hun er utdannet kreftsykepleier og i ferd med å fullføre en master i management. Siri har et sterkt engasjement for utvikling av pasienttjenestene, kulturbygging og relasjonsledelse. Sammen med Marianne Nordhov skal hun dele sine erfaringer fra arbeidet med Råbra. 

Ungdomsrådene i Helse Nord

Ungdomsrådene i Helse Nord

Under pandemien har e-konsultasjon vært den nye måten å møte legen sin på. Dette er en fordel for både helsepersonell og unge brukere, men er det kun en fordel? 

Ungdomsrådene i Helse Nord representerer brukergruppen ungdom i alderen 12-23 år. Det skal være et rådgivende organ for helseforetakene og en høringsinstans for klinikkenes arbeid med å utvikle og opprettholde gode helsetjenester for ungdom. Ungdomsrådene skal også være et rådgivende organ for brukerutvalgene.

Les mer om Ungdomsrådene i Helse Nord.


Fredrik A. Walby

Fredrik Walby

Fredrik A. Walby er forsker og psykologspesialist med lang erfaring fra psykisk helsevern og med forskning på selvmord, først og fremst i kliniske populasjoner. Han har også vært involvert i flere nasjonale forebyggingstiltak, bl.a. den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen rettet mot selvmord i akuttpsykiatriske sengeposter. 
Walby leder nå Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling. Kartleggingssystemet har publisert flere omfattende rapporter om selvmord i tjenestene som har fått mye oppmerksomhet.

Anne-Grethe Terjesen

Anne-Grethe Terjesen 

Anne-Grethe Terjesen er fagsjef i Pårørendealliansen som er den nasjonale paraplyorganisasjon for pårørende.  Hun har gjennom flere år vært opptatt av å synliggjøre og fremme pårørendes rolle innenfor psykisk helse- og rusfeltet. For å kunne gi god behandling er pårørende en viktig samarbeidspartner som i alt for liten grad er inkludert i psykisk helsevern.  Hun håper å komme med noen gode innspill i forbindelse forebygging, samarbeid og ivaretagelse av pårørende i forbindelse med selvmordsproblematikken. 

Roger Finjord

Roger Finjord

Roger Finjord er idrettsleder, foredragsholder og tidligere landslagssjef i kvinnefotball. Han er opprinnelig fra Øksfjord, men er i dag bosatt i Alta. I sitt foredrag deler Finjord raust av humoristiske historier, samtidig som han tar oss inn i alvoret i lederskap og samspiller mellom mennesker. 

Han snakker med humor, stort engasjement og kunnskap: om å unne og beundre, om stolthet og om hvor viktig det er med et klapp på skulderen.

 

Konferansier

Geir Ringvold

Geir H. Ringvold er konferansier under Helse Nords pasientsikkerhetskonferanse.

Geir er kommunikasjonsrådgiver ved Nevromuskulært kompetansesenter ved UNN, Tromsø.

Han har bakgrunn fra pedagogikk, NRK Barne-TV, podcast og åtte år i Kreftforeningen.


Om parallellsesjonene

Under konferansen tilbyr vi tre digitale parallellsesjoner. Disse er satt opp på programmet onsdag 16. februar klokken 09.00 – 11.30. Du velger hvilken seksjon du ønsker å delta på når du melder deg på konferansen. Sesjonene foregår på Teams og har et begrenset antall plasser, så her er det først til mølla! 

Global Trigger Tool (GTT)

 
Målgruppe: Granskere i GTT-team og andre som arbeider med eller har interesse for GTT.
 
Global Trigger Tool (GTT) er et verktøy som gir oss oversikt over pasientskader. I sesjonen vil det demonstreres nye muligheter i rapportløsningen, og siste nytt fra lokale og nasjonale forskningsprosjekt.  Samlingen har som mål at teamene utveksler erfaringer og får inspirasjon til hvordan vi kan bruke GTT-resultater til forbedringsarbeid i regionen.  

Ellen Deilkås og Hanne Narbuvold fra Helsedirektoratet er to av foredragsholderne. De vil presentere litt om historikken til GTT i Norge, forskningsprosjekter og veien videre for overvåkning av pasientskader og GTT.

Robuste helsetjenester og effektfull ledelse 

Målgruppe: Ledere på alle nivå
Ansvarlige: Hege Andersen, leder Kontinuerlig forbedring ved UNN og Christian von Plessen, Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet i Helse Nord.

Vi skal utvikle robuste helsetjenester i tråd med framtidens behov, forbedre kvalitet og sikkerhet og utnytte ressursene effektivt. Helsetjenestene skal være helhetlige for så vel barn og unge, personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer og skrøpelige eldre og personer med flere kroniske lidelser. Fremtidige Helsefellesskap skal skape sammenheng på tvers av sykehus, kommune og hjem.

Hvordan leder vi effektfullt i dette landskapet? 

Parallellsesjonen tar opp tråden fra den regionale pasientsikkerhetskonferansen i 2020, hvor Jason Leitch presenterte de skotske erfaringer med effektfull ledelse, IHIs High impact leadership og anvende dette på utviklingen av helsefellesskaper.

Mads Koch Hansen, tidligere formann i de Danske laegeforening og laegelig direktor ved Sygehus Lillebaelt i Region Syddanmark presenterer erfaringer med samarbeidet mellom sykehus og kommune i de danske sundhefsfaelleskaber. Deretter vil dere bli utfordret på egen—effektfull—ledelse i utviklingen av robuste helsefellesskaper.  


Program for sesjonen

09.00

Innledning til dagens sesjon

09.10

Robuste helsetjenester og effektfull ledelse
Danske erfaringer ved Dr Mads Koch Hansen

10.10

Pause

10.20
Hvordan vil du lede i «ditt» helsefellesskap? 

Hvilke muligheter/utfordringer ser du med helsefellesskapene?

Hvordan vil du lede, og er det noe å hente i Effektfull ledelse (High impact leadership)?

Erfaringsutveksling og diskusjon i plenum og ved hjelp av Mentimeter (husk å ha mobiltelefonen din tilgjengelig)

11.20

Oppsummering ved Cecilie Daae, administrerende direktør i Helse Nord RHF

Litteratur til oppvarming før sesjonen: 

Helsedirektoratet om HelsefellesskapNyt sundhedsfaellesskab i nordjylland skal give bedre laegedaekning (Dagens medicin)Nye lokaler for hjemmepleje, sygeplejeklinik og et nyt lægehus i hundborg (thisted.dk)

21 nye sundhedsfællesskaber (regjeringen.dk)

Effektfull ledelse (ihi.org)

Simulering i den kliniske hverdagen 

Målgruppe: Klinisk personell, ledere og andre som har interesse for simulering som metode.
 
I denne sesjonen vil dere få presentert de gode eksemplene på hvordan simulering kan integreres i en travel klinisk hverdag. Dette gjelder ikke bare innen «blålysmedisinen», men også på sengeposter og i alle fagfelt. Nasjonal helse- og sykehusplan sier at simulering skal være et virkemiddel for å bedre pasientsikkerheten. Hvordan kan vi bli enda bedre på dette i Helse Nord?

Ansvarlig for denne parallellsesjonen er Regional koordinerende enhet for helsefaglig simulering (unn.no).

Ordstyrere: Ane Kokkvoll og Svein Arne Monsen, RegSim Nord

Program for sesjonen
09:00
RegSIM presentasjon og demonstrasjon av medisinsk simulering
09:15
Simulering satt i system på medisinske sengeposter i Harstad. Hvordan fikk vi det til?
Sverre Vigstad, UNN Harstad
09:35
Et kvalitetssystem i akuttmottak og på fødeavdelinger. Hvilken rolle har teamtrening og simulering?
Svein Arne Monsen, Helgelandssykehuset og RegSim
09:55
Pause
10:05
Faktorer som fremmer og hemmer godt team arbeid.
Torben Wisborg, Finnmarkssykehuset  
10:25
Team Slagalarm – teamarbeid og tverrfaglig simulering.
Diana H. Berg og Maria Holand, Nordlandssykehuset
10:45
Pause
10:55
Erfaringer med simulering sett fra ledelsesperspektiv.
Trine Olsen, Bærum sykehus
11.15
Flere spørsmål til panel og oppsummering
Ane Kokkvoll og Svein Arne Monsen   
11.30
Slutt

Faglig merittering / godkjenning

Helse Nords regionale pasientsikkerhetskonferanse 2022 har søkt og fått følgende faglige meritteringer / faglige godkjenninger hos de største fagforbundene:

Norsk fysioterapeutforbund

Kurset er godkjent med åtte timer, og kan sammen med mastergrad, benyttes i spesialistutdanning og ved fornyelse av spesialitet.  

Norsk sykepleierforbund

Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt åtte timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleier. 

Norsk legeforening

Den norske legeforening godkjenner konferansen for alle spesialiteter med åtte timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning. Godkjenningen gjelder for sykehusspesialiteter som har valgfrie kurs i sitt regelverk som ikke er spesialitetsspesifikke. Det gjøres oppmerksom på at det i ny spesialistutdanning etter 1. mars 2019 ikke legges opp til valgfrie kurs, kun nasjonale kurs anbefalt av helsedirektoratet.

Norsk psykologforening

Godkjennes som åtte timers vedlikeholdsaktivitet.  Godkjenningen forutsetter at arrangør har kontroll på deltagernes digitale tilstedeværelse og kan utstede deltagerbevis på grunnlag av det.

Norges Farmaceutiske Forening

Deltagelse på arrangementet til Helse Nords pasientsikkerhetskonferanse kvalifiserer til FEVU-poeng. Medlemmer kan søke poeng i etterkant av gjennomgått kurs.


Programkomite

Programkomiteen til Helse Nords pasientsikkerhetskonferanse 2022 består av:

 • Tove Anita Pedersen, Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet (leder)
 • Mette Fredheim, Universitetssykehuset Nord-Norge 
 • Marianne Nordhov, Universitetssykehuset Nord-Norge 
 • Ann Karin Kjeldsand, Helgelandssykehuset
 • Nikolai Raabye Haugen, Regionalt brukerutvalg (RBU)
 • Ida Bakke, Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet
 • Berit Enoksen, Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet
 • Ingrid Bredesen Hangaas, Helse Nord RHF
 • Knut Langeland, Helse Nord RHF


Fant du det du lette etter?