Årets kollega i Helse Nord 2020

Og de nominerte er...

Her er en oversikt over de som er nominert til utmerkelsen Årets kollega i Helse Nord 2020.

De nominerte til Årets kollega 2020
GODE KOLLEGER:  Her er noen av dem som er nominert til utmerkelsen Årets kollega i Helse Nord 2020.

Prisen deles ut under den regionale pasientsikkerhetskonferansen som arrangeres digitalt 17. februar. Fristen for å sende inn forslag var 31. desember 2020. 

Les mer om alle de flotte kandidatene

Ann-Kristin Breivik, Nordlandssykehuset

Breivik

Trude Pedersen Haug har nominert sin gode kollega. Hun er assisterende enhetsleder på Salten DPS og Trude skriver følgende i sin begrunnelse:

«Som bildet tilsier er hun et arbeidsjern av dimensjoner. Hun gjør alt for at kollegaer og pasienter skal trives, - pusset opp pasientrom/vaktrom og mange flere rom når det var Korona-stille på huset. Hun har stålkontroll på jobb og hjemmebane, og det hun ikke vet eller kan svare på så finner hun alltids ut hvor svar kan finnes. Hun er fleksibel og synlig i miljøet på jobb, - hun er den som både pasienter og personell henvender seg først til i enheten. Hun er rett og slett en kjernedame som absolutt fortjener en oppmerksomhet både for den hun er og det hun gjør».

Hun er fleksibel og synlig i miljøet på jobbHun er fleksibel og synlig i miljøet på jobb


Ayan Muumin, Nordlandssykehuset

Muumin

Renhold ved Nordlandssykehuset har nominert sin gode kollega Ayan Muumin. Hun jobber på Renhold Vest Stokmarknes og kollegene skriver følgende i sin begrunnelse:
«Det er en ting vi har lyst å nevne, og det er hvor viktig det er å ha gode vikarer. Det er ofte man hører at den og den personen er 'bare en vikar', men for meg er det ikke bare bare. Her i Renhold Vest har vi noen utrolige ansatte, alle som en, og jeg skulle ha nominert de alle, men det faktum at vi og har så utrolig flinke vikarer, er noe jeg vil ha fram i lyset. 

HvaAyan er den ansatte som får desidert best tilbakemeldinger fra avdelingene hun blir plassert 

Hva skulle vi gjort uten vikaren som aldri sier nei, som står på like hardt som en fast ansatt, en vikar som kommer løpende etter at du har ringt og vekt dem klokken 05:30 på morgenen, og smiler og er blid og er kjempe glad de fikk jobb den dagen. Hva skulle vi gjort uten alle «Ayan'ene» her i verden?

Og det er nettopp en slik person Ayan er. Hun gir sitt beste og mer til hver dag hun er på jobb. Hun sprer glede hos alle de andre ansatte, og lager et arbeidsmiljø vi skal lete lenge etter. Hun er den personen alle vil skal vaske på «sin avdeling» hvis de er syke eller må bort en dag. Ayan er den ansatt som får desidert best tilbakemeldinger fra avdelingene hun blir plassert, så det er ikke bare mine og meg selv som er veldig glad vi har henne i vårt team, det er hele Vesterålen sykehus. Ayan har jobbet for oss som tilkallingsvikar siden juni 2019, og jeg håper hun fortsatt vil være her og at jeg en vakker dag kan få mulighet å tilby henne en fast stilling, for det fortjener hun."

Eirik Andersen, UNN

Andersen

Høneflokken på Kirurgisk poliklinikk i Harstad har nominert sin gode kollega Eirik Andersen på Universitetssykehuset Nord-Norge. Han jobber i skranken på Kirurgisk poliklinikk ved UNN Harstad og kollegene skriver følgende i sin begrunnelse: 

«Han er eneste mann i Høneflokken (stakkars mann).Han er eneste mann i Høneflokken (stakkars mann)

«Han er eneste mann i Høneflokken (stakkars mann). Men overraskende nok takler han dette meget bra. Han er poliklinikken ansikts utad og møter pasienter og pårørende på en fantastisk fin måte. Han er dedikert til jobben sin, løsningsorientert, serviceinnstilt og møter alle med ett smil og hyggelige ord. Han er med til å bidra med ett godt arbeidsmiljø og vi digger arbeidshverdagen sammen med han».

Hanne Brovold, Nordlandssykehuset

Brovoll

Renhold ved Nordlandssykehuset har nominert sin gode kollega Hanne Brovold. De skriver følgende i sin begrunnelse: 

«Hanne Brovold en meget blid og omgjengelig dame som bidrar sterkt til et godt arbeidsmiljø. Hanne er meget godt likt i alle avdelingene i sykehuset og er sterk faglig. Jobber med vedlikehold av alle arealer i Somatikken, Rønvik og alle innleide bygg. Som rundvask, vedlikehold av alle gulv, tepperens og møbelrens, vindusvask og alt av forheng og gardiner som vi har i sykehuset».

En meget blid og omgjengelig dame som bidrar sterkt til et godt arbeidsmiljø.

Hans Petter Fundingsrud, UNN

Fundingsrud

Barne- og ungdomsavdelingen (BUA) ved UNN har nominert sin gode kollega Hans Petter Fundingsrud. Han er klinikkoverlege i Barne- og ungdomsklinikken (BUK) ved UNN. BUA skriver følgende i sin begrunnelse:

«Hans Petter har gjennom flere tiår gjort en stor innsats for nordnorske barn og ungdom gjennom sin jobb som barnelege på alle nivå av helsetjenesten. Han har vært avdelingsoverlege, klinikksjef og direktør i Helse Finnmark. Han har de siste årene jobbet som klinikkoverlege i Barne – og Ungdomsklinikken der han har bygget opp tverrfaglig biopsykososialt team og bidratt inn i den daglige virksomheten i barne – og ungdomsavdelingen». De skriver videre at: «Hans Petter er et JA menneske! Han kommer alltid blid på jobb og «trør tell» med alt fra kaffekoking og kjøkkenrydding til å ta poliklinikk eller primærvaktscalling ved sykdom. Han har hatt arbeidsfelt fra kardiologi (Hammerfest) til magevondt og komplekse smertepasienter som håndteres med familieterapi, hypnose og magisk hanske! Han er alltid tilstede og tilgjengelig for kollegaer uansett profesjon og nivå når vi står fast i en utfordrende konsultasjon. Hans Petter fortjener å bli årets kollega!"

Hans Petter har gjennom flere tiår gjort en stor innsats for nordnorske barn og ungdom gjennom sin jobb som barnelege på alle nivå av helsetjenesten. 

Ida Rashida Khan Bukholm, Helgelandssykehuset

Bukholm

Anne Ingeborg Pedersen har nominert sin gode kollega Ida Rashida Khan Bukholm på Helgelandssykehuset. Hun er fagsjef i Helgelandssykehuset, i senter for fag, forskning og utdanning (SFFU). Anne Ingeborg skriver følgende i sin begrunnelse: 

«Ida har jobbet i Helgelandssykehuset i vel et år. I den forholdsvis korte tiden hun har vært ansatt har hun satt kvalitet og pasientsikkerhet på dagsorden. I min 35-årige karriere som sykepleier/intensivsykepleier er Ida en av de få legene jeg har jobbet sammen med som alltid setter pasientens ved og vel foran sine kollegaer. Ofte er det sykepleieren som må ta rollen som pasientens ambassadør, med fagsjef Ida på laget er vi trygge på å ha støtte slik at pasienten alltid kommer først.»

Hun har satt kvalitet og pasientsikkerhet på dagsorden.

Ingrid Arntsen, Nordlandssykehuset

Arntzen

Helene Albrigtsen Lyngseth har nominert sin gode kollega Ingrid Arntsen på Nordlandssykehuset. Hun jobber på Psykiatrisk Poliklinikk Indre Salten. Helene skriver følgende i sin begrunnelse:

"Ingrid fortjener tittelen Årets kollega 2020 fordi hun viser ekstra omtanke, er nysgjerrig og spør alle sine kolleger hvordan de har det og hva som interesserer dem for tiden. Ingrid er raus og byr på seg selv både som menneske, kollega og fagperson. Hun er en trygg og god kollega som du kan stole på. Hun er en JA-gris og hjelper til der det trengs og bretter opp armene i tunge tak. Hun gir faglig og kollegial støtte til sine kolleger, og stiller velvillig opp for å hjelpe andre."

Hun gir faglig og kollegial støtte til sine kolleger, og stiller velvillig opp for å hjelpe andre.


Videre skriver hun at: "Ingrid er veldig positiv person, og hun forsøker å finne gode løsninger på utfordringer hun støter på. Ingrid er heller ikke redd for å si ifra når det er noe hun trenger hjelp til og synes er vanskelig, og går dermed foran som et godt eksempel med å vise at alle kan ha behov for hjelp og støtte til tider. Også som psykologspesialist. Ingrid er den som alltid melder seg på til sosiale aktiviteter. Hun er en pådriver for å kunne samles til sosialt lag utenom jobb. Hun melder seg ofte i komité til julebord, sommerfest osv... Hun er også en aktiv planlegger og motivator for å få med kollega ut på tur etter jobb. Her er det gjerne 10-på-topp turer som gjelder, og hun leter opp fine turer som kan passe hennes kollega, samt planlegger tidspunkt for felles tur. Innimellom steker hun også vafler til oss andre i lunsjen. Ingrid er stort sett alltid i godt humør, og latteren hennes sitter lett og er veldig smittsom. Ingrid er virkelig en god ambassadør for Nordlandssykehuset, og bidrar ekstra til et godt arbeidsmiljø!"

Ingrid Bodøgaard, Nordlandssykehuset

Bodøgaard

Renhold ved Nordlandssykehuset har nominert sin gode kollega Ingrid Bodøgaard. De skriver følgende i sin begrunnelse:

«Ingrid Bodøgaard er en voksen dame på 66 år som er hjelpsom, blid og utrolig stabil som bidrar til et godt arbeidsmiljø. Hun jobber i psykiatrien på Rønvik i dag på den nest sterkeste avdelingen Akuttenhet Salten. Hun har jobbet nesten hele sin arbeidskarriere på Rønvik. Hun er sterk faglig og en god bidragsyter når det er behov for opplæring av nyansatte og vikar. Hun er alltid godt humør, jobber godt sammen med personal og er flink med pasientene. Vi vil også si at hun ser alltid lyst på livet og jobben selv om det er mange utfordringer i hennes jobbhverdag.»

Hun er alltid godt humør, jobber godt sammen med personal og er flink med pasientene. 

Irene Tirevoll Antonsen, Nordlandssykehuset

Tirevoll

Hilde Lauritzen har nominert sin gode kollega Irene Tirevoll Antonsen ved Nordlandssykehuset. Hun jobber ved Intensivavdelingen i Vesterålen. Hilde skriver følgende i sin begrunnelse:

«Hun er smittevernkontakt og har gjort en formidabel innsats i koronatiden der hun har laget planer, undervist og med stor tålmodighet veiledet sine kollegaer på en stødig og trygg måte i smittevern. Ingen spørsmål fra oss har vært for store eller for små, og vi har følt oss trygge på at den veiledning og kunnskap hun har gitt oss er den beste vi kunne fått i møte med koronapasienter.»

Hun har gjort en formidabel innsats i koronatiden der hun har laget planer, undervist og med stor tålmodighet veiledet sine kollegaer på en stødig og trygg måte i smittevern.

John Ivar Hoset, Nordlandssykehuset

Hoset

Tone Helen Pedersen har nominert sin gode kollega John Ivar Hoset på Nordlandssykehuset. Han jobber som driftsassistent for drift og vedlikehold i NLSH Bodø. Tone Helen skriver følgende i sin begrunnelse:

"John Ivar fortjener virkelig å få en pris for den han er og den jobben han gjør hver dag for Nordlandssykehuset i Bodø. Han er ett utpreget JA-menneske og om man ringer og trenger hjelp til noe, så stå han nesten i døra før man har fått lagt på telefonen. Om han er opptatt og ikke mulighet, så sørger han for å gjøre det så snart det er mulig. Kan være trygg på at det man har spurt om ikke blir avglemt. Han går mange mil inni sykehuset i løpet av en uke og fikser og rydder og holder styr på veldig mange ting. Sykehuset har i mange år vært under renovering og ombygging, og John Ivar har vært med å flyttet mange avdelinger hit og dit inni sykehuset. Han har full kontroll, er alltid blid og hyggelig, så han fortjener virkelig å bli belønnet med en pris.

Han er ett utpreget JA-menneske og om man ringer og trenger hjelp til noe, så stå han nesten i døra før man har fått lagt på telefonen.

Kristin Wasland, Nordlandssykehuset

Kristin Wasland

Kirsti Neset har nominert sin gode kollega Kristin Wasland på Nordlandssykehuset. Hun er avdelingsoverlege på barneklinikken i Bodø. Kirsti skriver følgende i sin begrunnelse: 

«Vinteren 2019 ble barneavdelingen ved Nordlandssykehuset, på grunn av sykdom, plutselig uten avdelingsoverlege. Kristin tok da ansvar og gikk inn i rollen. Vi var litt spent på hvordan det skulle gå, men Kristin har virkelig tatt tak i og vokst med oppgavene. Hun er blid og positiv og «ser» sine medarbeidere. Hun er oppmerksom hvis noen har det vanskelig, uten å gjøre for mye ut av det viser hun små tegn på at hun bryr seg. Dette gjelder både unge og gamle medarbeidere. Hun er villig til å finne utradisjonelle løsninger for at medarbeiderne skal få hverdagen til å gå opp. Hun er god til å ta imot nye medarbeidere, bryr seg om studentene og om vikarene. Hun er positiv til forslag til endring/faglig utvikling». 

Hun har en spesiell evne til å spre godt humør og stolthet over arbeidet vi gjør.


Videre skriver hun at: «Hun oppfordrer til at folk skal tørre å ta utfordringer, flink til å oppmuntre og til å gi følelse av at man vil klare det. Hun gir rom for at medarbeiderne kan utvikle fag og arbeid uten detaljstyring. Hun viser tydelig hva hun forventer og stiller krav og tør å si ifra hvis noe ikke er løst på en god nok måte. Dette gjør hun på en omsorgsfull måte slik at vi kan finne løsninger. Der andre kanskje ser problemer, evner hun å se hva forskjellige kollegaer kan bidra med for å få avdelingen til å gå rundt. Hun er modig og har høye faglige ambisjoner for avdelingen. Hun har et klart mål om at vi skal være en god barneavdeling for barna, ungdommene, familiene. Hun drøfter endringer med oss kollegaer før det tas viktige beslutninger. Ved konflikt/uenighet i kollegiet evner hun «å la alle tunger tale», bruke tid, men samtidig ha et klart mål om en løsning alle kan leve med. God takhøyde. Hvis hun sier eller gjør noe som blir feil har hun evne til å innrømme dette, beklage og finne en annen løsning. Hun har en spesiell evne til å spre godt humør og stolthet over arbeidet vi gjør. Løsningsorientert, leken, tørr å være litt utradisjonell, ambisiøs på vår og avdelingens vegne. En god lagleder.»Lars Marius Ytrebø, Universitetssykehuset Nord-Norge

Ytrebø

Anne Cecilie Tvedten og Gøril Strand Brustad har nominert sin gode kollega Lars Marius Ytrebø. Han er professor og overlege ved anestesilegeavdelingen ved UNN Tromsø. De skriver følgende i sin begrunnelse:

«Lars Marius har i lang tid, og særlig det siste halve året jobbet hardt for å løfte fokus og sette i gang tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet i vår tidvis hardt belastede avdeling. Han har et utrettelig engasjement når det gjelder undervisning, forskning og supervisjon av leger i spesialisering. Han ser hvert enkeltmenneske i avdelingen og får alle til å føle seg spesielle. Han fortsetter å stå på der hvor andre har resignert. Han er inkluderende og samlende for avdelingen. Han slutter aldri å sette fokus på å gi den beste behandling vi kan til pasientene. Han forventer mye av seg selv og også av oss, og det får oss alle til å prestere bedre. Avdelingen vår ville ikke vært like god uten han!»

Han ser hvert enkeltmenneske i avdelingen og får alle til å føle seg spesielle. Han fortsetter å stå på der hvor andre har resignert.

Margareth Granberg, Universitetssykehuset Nord-Norge

Granberg

Gina, Christina, Vera og Silje har nominert sin gode kollega Margareth Granberg ved Universitetssykehuset Nord Norge. Hun er sykepleier på intensiven ved UNN Narvik. I deres begrunnelse skriver de følgende:

«Vi mener Margareth fortjener Årets Kollega fordi hun alltid viser omsorg og godhet overfor alle - i hennes nærvær er du alltid inkludert. Hun behandler alle likt, med respekt og er alltid hjelpsom. Har man et spørsmål, eller trenger veiledning kan man alltid komme til henne for å få råd. Hun behandler oss kollegaer nærmest som familie og har gitt alle ansatte på avdelingen hjemmelagde gaver til bursdagen våre - votter, luer eller noe godt å bite i. Er det noen som har familieforøkelse eller en tung tid, er hun tilstede og gir gode ord og gaver med mening. Hun er rett og slett ekstremt raus, gavmild og omtenksom. Gjennomsnill og god! Og sist men ikke minst en meget dyktig og artig sykepleier, som går "all in" i jobben. Aldri en kjedelig vakt sammen med henne.»

Hun behandler alle likt, med respekt og er alltid hjelpsom.

Maya Didriksen, Nordlandssykehuset

Didriksen

Marit Sivertsen og Therese Talgøe har nominert sin gode kollega Maya Didriksen ved Nordlandssykehuset. Hun er postsekretær på Kirurgisk avdeling A7. I deres begrunnelse skriver de følgende:

«Vi ønsker å nominere vår kjære postsekretær Maya Didriksen. Hun er hjertet i avdelingen vår, kirurgisk gastro, gynekologi, endokrinologi og bryst. Uansett hva vi trenger hjelp til så stiller Maya opp, hun er alltid positiv og glad, og gjør mye for å bidra til ett positivt arbeidsmiljø!»

Hun er hjertet i avdelingen vår.


May Frid Kristiansen, Nordlandssykehuset

May Frid Kristiansen

Lill-Tove Nordheim har nominert sin gode kollega May Frid Kristiansen.

Hun er sykepleier ved Nordlandssykehuset Lofoten, Kirurgisk Ortopedisk sengepost. Lill-Tove skriver følgende i sin begrunnelse: 

"Jeg ønsker å nominere May Frid til årets kollega 2020 fordi hun er en fantastisk flink og dyktig sykepleier med mye erfaring som er gull verdt, og ikke minst yrkesstolthet. Hun har vært min trofaste mentor i mange år og gode kollega. Hun er omsorgsfull, flink å se alle, en gledesspreder som er med på å skape et godt arbeidsmiljø rundt seg. Føler meg svært takknemlig som får ha henne som kollega".


Hun er omsorgsfull, flink å se alle, en gledesspreder som er med på å skape et godt arbeidsmiljø rundt seg.Hun er omsorgsfull, flink å se alle, en gledesspreder som er med på å skape et godt arbeidsmiljø rundt seg.


Rachel Elise Berg, Helgelandssykehuset

Lisa Elvheim Fredriksen har nominert sin gode kollega Rachel Elise Berg,  enhetsdirektør for Helgelandssykehuset, avdeling Sandnessjøen. Lisa skriver følgende i sin begrunnelse:

«Hun har stått i stormen for oss alle og jeg syns hun trenger og jeg syns hun trenger en stor oppmerksomhet - selv om hun er blygheten sjøl. Hun sitter støtt som fjellet når mediastormene har haglet rundt som verst og deretter roser hun oss andre for arbeidet vi andre gjør. Så derfor syns jeg at hun burde få denne nominasjonen!»

Hun sitter støtt som fjellet når mediastormene har haglet rundt som verst og deretter roser hun oss andre for arbeidet vi andre gjør. 

Roniery Abrantes da Silva, Nordlandssykehuset

Renhold ved Nordlandssykehuset har nominert sin gode kollega Roniery Abrantes. Kollegene skriver følgende i sin begrunnelse:

«Roniery er en dame som er ærlig, hjelpsom, ærekjær og sier aldri nei. Hun står på for avdelingene og kollegaene sine. Hun er godt likt av avdelingene og en humørspreder. Hun står på , hjelper til der det trengs og er en problemløser. Nå under covid-19 er hun en stor ressurs for oss, står på dag, kveld og natt når det bestilles smittevask.»

Hun står på for avdelingene og kollegaene sine. 

Silje Grytøyr, Nordlandssykehuset


Silje Grytøyr
Linn Lillevik og Inger Aagnes har nominert sin gode kollega Silje Grytøyr på Nordlandssykehusethf til Helse Nord-prisen Årets kollega 2020. Silje er postsekretær ved hjertemedisin avdeling B3, NLSH Bodø. Linn og Inger skriver følgende i deres begrunnelse: 

Silje er vår alles postsekretær
Vi trenger ikke be på våre knær 
Alltid hjelpsom, god og snill
Mellomledd for mange; pasienter, pårørende, kommune , sykepleiere og leger
Vår Silje er ekstraordinært tilstede
Med våkent øye og godord til alle
Med latter og smil sprer ho varme
På dager som med alt sitt stress kunne blitt kalde
Før jul legg ho timer av fritida si
I julekalender der vi hemmelig gir
Omsorg til kollega ho med omhu velger
Der skrevne godord og framsnakking mer enn tingen teller
I pasientkontakten er ho stødig og sikker
Med kvalitet pr telefon så det aldri glipper
Til pacemaker og elektrokonvertering kalles det inn
Uten dilldall og rot
Så pasientan kjem velforberedt med godt mot
Ja Silje er viktig for at Hjerteavdelinga skal gå rundt
Blid som en solskinnsdag , med kunnskap i bunn
Det aller meste kan ho hjelpe oss med
Sterk innafor sitt fag
Tilstede på jobb hver en dag
Deg ville vi ikke vært foruten ❤"Siri Aabelvik, Nordlandssykehuset

Renhold ved Nordlandssykehuset har nominert sin gode kollega Siri Aabelvik. Hun jobber ved renholdsavdelingen i Nordlandssykehuset Bodø Somatikk. De skriver følgende i sin begrunnelse:

«Siri er ei blid og positiv dame som gjør en god jobb for Nordlandssykehuset. Hun er serviceinnstilt og godt likt på de avdelingene hun gjør rent. Hun har øye for det som trengs å bli gjort, og ordner det meste selv. Da Covid-19 for alvor kom tett på oss, så sto hun i front og rengjorde for de sykeste pasientene og hadde ansvar for Covid-19 postene i vårt sykehus. Varm, svett og sliten ble hun der hun fartet omkring i avdelingen. Av og på med smittevernutstyr, men man hørte aldri at hun klaget på noe. Hun sørget for at ansatte og pasientene skulle ha det rent rundt og begrense smitten.
Dette er en dame som virkelig fortjener å bli årets kollega».

Hun sørget for at ansatte og pasientene skulle ha det rent rundt og begrense smitten.

Sissel Pedersen, Nordlandssykehuset

Pedersen

Renhold ved Nordlandssykehuset har nominert sin gode kollega Sissel Pedersen. De skriver følgende i sin begrunnelse: 

Hun har vært en stor ressurs under utfordringen med pandemien. 

«Sissel Pedersen er en blid og omgjengelig medarbeider som har jobbet mange år i sykehuset og er meget godt likt i alle avdelinger. Sissel er smittevernkontakt ved renholdsavdelingene. Hun har vært en stor ressurs under utfordringen med pandemien. Er i dag på vaktplan for koronautrykning etter arbeidstid. Er aktiv med opplæring på medarbeiderne med riktig påkledning på de ulike smittevask. Og opplæring på bruk av smitte roboten.

Sissel har gjennomgang av de ulike prosedyrer på smittevask og praktisk opplæring, hvilke smitterom som skal vaskes først og hva som skal tas til slutt. Dette er en veldig viktig jobb i det daglige for pasientsikkerheten i sykehuset. Sissel er løsningsorienterte og en god bidragsyter til den daglige bemanningen. Sissel har også ansvaret for sengesentralen.»

Somporn «May» Jundorn, Nordlandssykehuset

May

Renhold ved Nordlandssykehuset har nominert sin gode kollega May. Hun jobber ved Nordlandssykehuset Lofoten. Kollegene skriver følgende i sin begrunnelse:

Med sitt fantastiske humør og gode utstråling, sprer hun glede for alle.


«May begynte i renhold ved Nordlandssykehuset i Lofoten i 2018. Det gikk ikke mange dagene før hun fant seg godt til rette sammen med oss. Med sitt fantastiske humør og gode utstråling, sprer hun glede for alle. Hun tar ikke seg selv høytidelig, og tar ofte en historie om seg selv, når hun spøker.


Hun tar initiativ til å hjelpe andre og står på i en hektisk hverdag. Dette er en super dame, som vi verdsetter høyt, og ønsker skal nomineres til årets kollega.»

Stig-Petter Nygård, Nordlandssykehuset

Nygård

Renhold Nordlandssykehuset har nominert sin gode kollega Stig-Petter Nygård. Han jobber som renholder ved Nordlandssykehuset Bodø. Kollegene skriver følgende i sin begrunnelse:

«Stig -Petter er vår Mr. Fixit , en utrolig fingernem mann som hjelper oss å holde alle maskiner i gang. Vaskemaskin, «vaskebilen» vår eller om det er en renholdsvogn, så klarer Stig som oftest å fikse det.

Til daglig er det hans jobb å kjøre «vaskebilen» rundt på sykehuset, den kjører han rundt md ett smil om munnen, glimt i øyet og ALLTID ett god morgen eller hei til kollegaer, pasienter og pårørende.

Skulle vi trenge en håndsrekning kommer han med en gang for å hjelpe, ett skikkelig JA menneske. Stig er en humørspreder som er godt likt av alle på avdelingene og sine kollegaer. Stig er også en av dem som stiller opp nå under Covid-19 og hjelper med smittevask, dag, kveld, natt.»

Stig er en humørspreder som er godt likt av alle på avdelingene og sine kollegaer


Svein-Arild Borge, Nordlandssykehuset

Borge

Camilla Viktoria Johansen har nominert sin gode kollega Svein-Arild Borge til prisen Årets kollega i Helse Nord. De jobber sammen på psykose teamet ved Nordlandssykehuset, Salten DPS. Camilla skriver følgende i sin begrunnelse:

«Svein-Arild Borge har jobbet innen psykisk helsevern siden 1978, med små avbrekk for å blant annet kjempe for Altavassdraget, litt pappapermisjon da han fikk trillinger osv. Utdannet hjelpepleier med videreutdanning, ca nittenhundreogfjøstid - og vi nyter alle godt av hans kunnskaper og fantastiske historiefortellinger, både kollegaer og pasienter. Han har et brennende engasjement for de vi skal hjelpe, og har verdens største solidaritetshjerte. Faglig svært dyktig og holder seg oppdatert på det aller meste som kan ha betydning for det vi gjør i det daglige». Videre skriver hun at bildet er tatt på en av de mange turene de har vært sammen på.

«Han har i ca. 20 år hatt turgrupper med pasienter to ganger i uka. Her er det fokus på fysisk aktivitet, sunn mat og en trygg sosial treningsarena - og vi nyter vitterlig godt av hans kunnskaper ute i naturen også. På jobb stiller han alltid opp for oss, sørger for at vi alle har det vi trenger og hjelper oss med hva det skulle være - helt enkelt en bauta og «hel ved»! Dette er ikke mannen som liker å bli gjort så mye stas på, og som ser på det som en selvfølgelighet å stille opp for alle andre uten å forvente noe tilbake, en unik egenskap i hverdagen. Vi ønsker derfor å gjøre nettopp stas på denne mannen som bærer så mye av grunnmuren for teamet vårt».

På jobb stiller han alltid opp for oss, sørger for at vi alle har det vi trenger og hjelper oss med hva det skulle være - helt enkelt en bauta og hel ved

Trine Sætrum, Nordlandssykehuset

Sætrum

Lotta Laakkonen har nominert sin gode kollega Trine Sætrum ved Nordlandssykehuset. Begge jobber på akuttmottaket, observasjonspost, AMK i Bodø. Lotta skriver følgende i sin begrunnelse:

Det å ha ei som deg der. Til og gjøre min arbeidshverdag bedre. Det e gull verd!

"Æ vil nominer mi fantastiske jobbkjæreste til årets kollega! Ho va dær min aller første vakt førr seks år sia. Huska det va ei rødhåra sprudlende person som spurte om d fikk bra når arbeidsmengden begynte og øke utover dagen. Æ som følte mæ helt ny og mye og lære. Dær va du en trygghet. Vi har vært igjennom triste hendelser, livets største gleder og best av alt: de jobb-hverdagslige utfordringer sammen. Det å ha ei som deg der. Til og gjøre min arbeidshverdag bedre. Det e gull verd!»

Vegar Fossmo, Finnmarkssykehuset

Vegar Fossmo

Fysioterapi/ergoterapi enheten på Finnmarkssykehuset, Hammerfest ønsker å nominere sin gode kollega Vegar Fossmo til Helse Nord - prisen Årets kollega 2020.

Vegar er leder ved enheten og de skriver følgende i sin begrunnelse : "Vegar har i alle år jobbet for et godt arbeidsmiljø. Først som enhetsleder og de siste årene som avdelingsleder. Et arbeid som blant annet har resultert i svært lite gjennomtrekk, stabilt lavt sykefravær og god score på ForBedring år etter år. Enheten vår består av seks terapeuter som er fast ansatt og to turnusfysioterapeuter. Fem av de faste har vært ansatt i alt fra 6 -15 år. Flere av studentene vi har hatt her har søkt seg tilbake hit når de skal gjennomføre turnustjeneste. Vi er stolte av arbeidsmiljøet og det faglige nivået vi har på enheten vår.

Vi mener at mye av dette kan tilskrives at Vegar tar seg tid til å informere oss om klinikkledelsens arbeid, ber om innspill og tilbakemeldinger, og han taler vår sak når det trengs. Takket være dette arbeidet føler vi oss sett og hørt. Vi føler også at vi har påvirkningskraft når det kommer til drift og fagutvikling. Dette har resultert i prosjekt som «Skulderprosjektet» og «Aktivitetsløftet». Førstnevnte er blitt et permanent tilbud i form av en skulderpoliklinikk og sistnevnte fikk vi forbedringspris for.

Vegar har oversikt og orden. KVAM møter avholdes fast 6 x i året og varsles god tid i forveien, vi har fagmøter, medarbeidersamtaler, vernerunder gjennomføres, vi har internundervisning på fredager (og ikke minst kake), det er blitt laget en årsplan for lettere å kunne planlegge arbeidet vårt og vi blir oppfordret til å ta fagdager.

Han oppmuntrer og utfordrer oss til å bli så faglig sterke som vi kan, til å tenke nytt og til yte best mulig service til pasienter og kolleger. Forbedring har høy prioritet på enheten vår.

Vegar er en motivator og vi føler at han oppriktig bryr seg. Det er ikke den ting vi ikke kan snakke med han om. Han setter pris på en spøk og ivaretar oss dersom noen sliter. Døra til kontoret hans er alltid åpen.

Vi har alltid satt stor pris på Vegar og prøver etter beste evne å vise det.


 

Mer informasjon om Årets kollega i Helse Nord?

Fant du det du lette etter?