Helse Nords pasientsikkerhetskonferanse 2022

Hjertelig velkommen til Helse Nords pasientsikkerhetskonferanse i Tromsø 15. og 16. februar. Du kan velge om du vil delta digitalt eller fysisk. Årets tema er "Å lære av det som går godt".

Pasientsikkerhetskonferansen 2022

Program

Med forbehold om endringer i programmet

Tirsdag 15. februar

10.00 - 12.00


Registrering

11.30 - 12.00


Lunsj

12.00 - 12.30 


Åpning

12.30 - 13.15


Hva kan simulering gjøre for pasientsikkerhet og arbeidsglede?

Trine Olsen, klinikkdirektør Bærum sykehus, Vestre Viken HF

13.15 - 13.45


Pause

13.45 - 15.15


Learning from Excellence

Adrian Plunkett, overlege ved Birmingham Children's Hospital

15.15 - 15.45


Kom i gang med "Råbra"  

Marianne Nordhov, overlege, barne- og ungdomsklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge 

15.45 - 16.15


Pause

16.15 - 17.45

Forbedringsprosjekter fra hele regionen

 • Finnmarkssykehuset

 • Universitetssykehuset Nord-Norge

 • Nordlandssykehuset

 • Helgelandssykehuset

 • Sykehusapotek Nord

 • Helse Nord IKT

17.45 - 18.00


Årets kollega
Slik kan du nominere din kollega
Anita Mentzoni-Einarsen, HR-direktør i Helse Nord RHF deler ut prisen

20.00


Festmiddag på The Edge

Middagen koster 500 kroner per deltaker og betales ved påmelding. 


Onsdag 16. februar

08.30 - 11.00
Parallellsesjoner *

 • Global Trigger Tool (GTT) 
 • Robuste helsetjenester og effektfull ledelse
 • Forbedring for alle
 • Kom i gang med "Råbra"
 • Simulering i den kliniske hverdagen
* Parallellsesjonene blir kun gjennomført fysisk og det er ikke mulig å delta digitalt.  Les mer om de ulike parallellsesjonene lengre ned på siden.
11.30 - 12.00 

Lunsj


12.00 - 12.20

E-konsultasjoner - hva er viktig for ungdommen?
Ungdomsrådene i Helse Nord
12.20 - 13.20

Selvmordsforebygging i et pasientsikkerhetsperspektiv

Fredrik Walby, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, Universitet i Oslo
Anne-Grethe Terjesen, fagsjef i Pårørendealliansen
13.20 - 13.35 

Pause


13.35 - 14.30

Jakten på det gode laget

Roger Finjord, idrettsleder, foredragsholder og tidligere landslagssjef i kvinnefotball
14.30 - 15.00 

Oppsummering

Cecilie Daae, administrerende direktør i Helse Nord RHF


Påmelding, hotell og betaling

 • Konferanseavgiften er gratis for ansatte i helseforetakene i Helse Nord (både fysisk og digital deltakelse). Reise og opphold må bestilles og betales av hver enkelt deltaker.

 • Dersom du ønsker å delta på festmiddagen på konferansehotellet The Edge 15. februar kl. 20.00, koster dette 500,- kroner per deltaker. Du betaler ved påmelding. (Bindende påmelding). Dersom arrangementet blir avlyst av arrangør, vil utgifter til middag bli refundert.

 • Trenger du overnatting på konferansehotellet Clarion Hotel The Edge, kan du bestille med koden PASSIK2022 for rabattert pris. Rom holdes av inntil 15.12.21, men bookes forløpende. Hotell booker du her (nordicchoicehotels.no).
 • For deltakere som ikke er ansatt i Helse Nord koster konferansen 2500,- kr. for fysisk deltakelse  og 1000,- kroner for digital deltakelse.

Våre foredragsholdere

Adrian Plunkett

Adrian Plunkett

Adrian Plunkett jobber som overlege innen barneintensiv ved Birmingham Children`s Hospital.  Han opprettet «Learning from Excellence» i 2014 etter å ha reflektert over egne opplevelser som pasient. I tillegg til å lede arbeidet med dette i egen organisasjon har han støttet implementering og utvikling av Learning from Excellence-bevegelsen både i og utenfor det britiske helsevesenet.

Learning from Excellence handler i korte trekk om å lære av det som går godt og å gi positive tilbakemeldinger til personal og kolleger. Adrian brenner for å hjelpe andre i gang med kontinuerlig forbedring. Du kan lese mer om arbeidet på https://www.learningfromexcellence.com 

Marianne Nordhov 

Marianne Nordhov

Marianne er utdannet barnelege fra Universitetet i Tromsø med nyfødtmedisin, akutt pediatri og klinisk rettsmedisin som hovedfagområder. Siden i høst har hun jobbet som konstituert klinikksjef i barne- og ungdomsklinikken ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Før dette har Marianne jobbet mer enn 20 år som overlege i nyfødtmedisin. Hun har fullført den skotske forbedringsutdanningen i pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring, vært leder av Norsk Barnelegeforening samt fullført topplederprogrammet for ledere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. Marianne har et sterkt engasjement for pasientsikkerheten og har blant annet vært med på å etablere simulering og ferdighetstrening i det barnemedisinske miljøet.

Trine Olsen

Trine Olsen 

Trine Olsen har bakgrunn som siviløkonom fra Handelsakademiet i Oslo/Handelshøyskolen BI og har medisinutdanning fra Universitetet i Tromsø. Hun har fordypet seg med et doktorgradsarbeid innen gastroimmunologi, og spesialisert seg innen indremedisin og nyremedisin. De siste syv årene har Olsen jobbet som helseleder, først i ulike lederroller ved Universitetssykehuset i Nord Norge, deretter som kvalitet- og forskningsdirektør i Helse Nord og det siste året som klinikkdirektør ved Bærum sykehus. Hun har også fullført Scottish Quality and Safety (SQS) Fellowship programme.

Ungdomsrådene i Helse Nord

Ungdomsrådene i Helse Nord

Under pandemien har e-konsultasjon vært den nye måten å møte legen sin på. Dette er en fordel for både helsepersonell og unge brukere, men er det kun en fordel? 

Ungdomsrådene i Helse Nord representerer brukergruppen ungdom i alderen 12-23 år. Det skal være et rådgivende organ for helseforetakene og en høringsinstans for klinikkenes arbeid med å utvikle og opprettholde gode helsetjenester for ungdom. Ungdomsrådene skal også være et rådgivende organ for brukerutvalgene.

Les mer om Ungdomsrådene i Helse Nord.


Fredrik A. Walby

Fredrik Walby

Fredrik A. Walby er forsker og psykologspesialist med lang erfaring fra psykisk helsevern og med forskning på selvmord, først og fremst i kliniske populasjoner. Han har også vært involvert i flere nasjonale forebyggingstiltak, bl.a. den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen rettet mot selvmord i akuttpsykiatriske sengeposter. 
Walby leder nå Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling. Kartleggingssystemet har publisert flere omfattende rapporter om selvmord i tjenestene som har fått mye oppmerksomhet.

Anne-Grethe Terjesen

Anne-Grethe Terjesen 

Anne-Grethe Terjesen er fagsjef i Pårørendealliansen som er den nasjonale paraplyorganisasjon for pårørende.  Hun har gjennom flere år vært opptatt av å synliggjøre og fremme pårørendes rolle innenfor psykisk helse- og rusfeltet. For å kunne gi god behandling er pårørende en viktig samarbeidspartner som i alt for liten grad er inkludert i psykisk helsevern.  Hun håper å komme med noen gode innspill i forbindelse forebygging, samarbeid og ivaretagelse av pårørende i forbindelse med selvmordsproblematikken. 

Roger Finjord

Roger Finjord

Roger Finjord er idrettsleder, foredragsholder og tidligere landslagssjef i kvinnefotball. Han er opprinnelig fra Øksfjord, men er i dag bosatt i Alta. I sitt foredrag deler Finjord raust av humoristiske historier, samtidig som han tar oss inn i alvoret i lederskap og samspiller mellom mennesker. 

Han snakker med humor, stort engasjement og kunnskap: om å unne og beundre, om stolthet og om hvor viktig det er med et klapp på skulderen.

 

Om parallellsesjonene

Global Trigger Tool (GTT)

 
Målgruppe: Granskere i GTT-team og andre som arbeider med eller har interesse for GTT.
 
Global Trigger Tool (GTT) er et verktøy som gir oss oversikt over pasientskader. I sesjonen vil det demonstreres nye muligheter i rapportløsningen, og siste nytt fra lokale og nasjonale forskningsprosjekt.  Samlingen har som mål at teamene utveksler erfaringer og får inspirasjon til hvordan vi kan bruke GTT-resultater til forbedringsarbeid i regionen. 
 

Forbedring for alle

Målgruppe: Alle
 
Bruk av Forbedringsmodellen fører til endring og forbedret praksis i helsevesenet. Denne sesjonen gir en kort innføring i metoden som gjør deg bedre rustet til å bidra i forbedring på eget arbeidssted. Parallellsesjonen består av teori og praktiske øvelser, og passer for deg som ønsker en enkel innføring i bruk av forbedringsverktøy.
 

Robuste helsetjenester og effektfull ledelse 

Målgruppe: Ledere på alle nivå

Vi skal utvikle robuste helsetjenester i tråd med framtidens behov, forbedre kvalitet og sikkerhet og utnytte ressursene effektivt. Helsetjenestene skal være helhetlige for så vel barn og unge, personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer og skrøpelige eldre og personer med flere kroniske lidelser. Fremtidige Helsefellesskap skal skape sammenheng på tvers av sykehus, kommune og hjem.

Hvordan leder vi effektfullt i dette landskapet? 

Parallellsesjonen tar opp tråden fra den regionale pasientsikkerhetskonferansen i 2020, hvor Jason Leitch presenterte de skotske erfaringer med effektfull ledelse, IHIs High impact leadership og anvende dette på utviklingen av helsefellesskaper. Mads Koch Hansen, tidligere formann i de Danske laegeforening og laegelig direktor ved Sygehus Lillebaelt i Region Syddanmark presenterer erfaringer med samarbeidet mellom sykehus og kommune i de danske sundhefsfaelleskaber. Deretter vil dere bli utfordret på egen—effektfull—ledelse i utviklingen av robuste helsefellesskaper. 

Kom i gang med «Råbra»

Målgruppe: Alle

Lurer du på om dette kan være noe for din enhet? I denne parallellen deler noen av de som har startet med Råbra sine erfaringer. Dere vil også få tilgang på nyttig materiell og praktiske tips og triks for hvordan etablere læring av det som går bra. 

Ved barnelege og konstituert klinikksjef Marianne Nordhov og avdelingssjef Siri Talseth-Frilund, medisinsk klinikk, Ålesund sykehus med flere. 
 

Simulering i den kliniske hverdagen 

Målgruppe: Klinisk personell, ledere og andre som har interesse for simulering som metode.
 
I denne sesjonen vil dere få presentert de gode eksemplene på hvordan simulering kan integreres i en travel klinisk hverdag. Dette gjelder ikke bare innen «blålysmedisinen», men også på sengeposter og i alle fagfelt. Nasjonal helse- og sykehusplan sier at simulering skal være et virkemiddel for å bedre pasientsikkerheten. Hvordan kan vi bli enda bedre på dette i Helse Nord?

Ansvarlig for denne parallellsesjonen er Regional koordinerende enhet for helsefaglig simulering, med Ane Kokkvoll og kolleger.

Faglig merittering / godkjenning

Helse Nords pasientsikkerhetskonferanse 2022 vil søke om faglige meritteringer / faglige godkjenninger hos de største fagforbundene:

 • Norsk fysioterapeutforbund
 • Norsk sykepleierforbund
 • Norsk legeforening
 • Norsk psykologforening
 • Norges Farmaceutiske Forening

Programkomite

Programkomiteen til Helse Nords pasientsikkerhetskonferanse 2022 består av:

 • Tove Anita Pedersen, Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet (leder)
 • Mette Fredheim, Universitetssykehuset Nord-Norge 
 • Marianne Nordhov, Universitetssykehuset Nord-Norge 
 • Ann Karin Kjeldsand, Helgelandssykehuset
 • Nikolai Raabye Haugen, Regionalt brukerutvalg (RBU)
 • Ida Bakke, Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet
 • Berit Enoksen, Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet
 • Ingrid Bredesen Hangaas, Helse Nord RHF
 • Knut Langeland, Helse Nord RHF

Fant du det du lette etter?