Helse Nords pasientsikkerhetskonferanse 2023

Hjertelig velkommen til Helse Nords pasientsikkerhetskonferanse 15. februar. Konferansen gjennomføres digitalt og er gratis for alle ansatte i foretakene i Helse Nord. Tema for konferansen er psykologisk trygghet.

Helse Nords pasientsikkerhetskonferanse 2023

Program

08.30 – 08.45
Åpning

Ved konferansier Pernille Aune, seksjonsleder for Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet

08.45 – 09.25 
Psykologisk trygghet - en forutsetning for pasientsikkerhet
Kari Annette Os, Helsedirektoratet

Målet med foredraget er å gi deg en grunnleggende forståelse av hva psykologisk trygghet er – og hva det ikke er. Hvorfor er psykologisk trygghet viktig for pasientsikkerheten? Og hvilken rolle spiller det for systematisk forbedringsarbeid? 

Kari Annette Os, Helsedirektoratet

Kari Annette Os er fungerende avdelingsdirektør i avdeling for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet. Hun er utdannet sykepleier, har tatt videreutdanning innenfor veiledning og sykepleievitenskap og har en master i kunnskapsbasert praksis. 

Kari Annette har jobbet 20 år i spesialisthelsetjenesten og har hele tiden vært brennende opptatt av pasientsikkerhet, kvalitet, fagutvikling og kompetanseheving. I elleve år var hun leder for utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus. De siste fem årene har hun jobbet i avdeling for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet.


09.25 – 09.45
Forbedringsprosjekter i Helse Nord

Vi presenterer forbedringsprosjekter fra alle helseforetakene i regionen. 

09.45 – 10.30
Ledelse, samarbeid og psykologisk trygghet
Bjørn Erik Mørk, professor ved BI

Å lykkes med samarbeid i helsesektoren er nødvendig for å løse komplekse oppgaver og de økende behovene samfunnet står overfor. Men samarbeid bør handle om å skape resultater fremfor å ansees som et mål i seg selv. 

Dette er utgangspunktet for foredraget til Bjørn Erik Mørk. Han er organisasjonssosiolog og professor ved BI, og leder for Nasjonalt topplederprogram for primær- og spesialisthelsetjenesten.

Bjørn Erik Mørk

Mørk er opptatt av at ledere trenger å ha et bevisst forhold til når det er hensiktsmessig å samarbeide og når det ikke er det. De må også forstå hva som kan være barrierer for samarbeid og læring.

Samarbeid involverer ofte å krysse ulike former for grenser. I slike prosesser vil derfor deltagernes opplevelse av psykologisk trygghet kunne utfordres og potensielt hindre muligheter for viktig læring og innovasjon. I dette foredraget vil Bjørn Erik trekke inn både forskning og eksempler om dette temaet.

Bjørn Erik er utdannet organisasjonssosiolog fra Universitetet i Oslo, og har en doktorgrad i organisasjon og ledelse fra medisinsk fakultet, UiO. Sammen med Thomas Hoholm leder han forskningssenteret Senter for helseledelse ved BI. Der forsker han blant annet på utfordringer ved å endre praksiser i helsevesenet. 

Bjørn Erik er opptatt av temaer som tverrfaglig samarbeid, psykologisk trygghet, grensearbeid, læring og ekspertise, innovasjon, makt og implikasjonene av bruken av ny teknologi. Han er tilknyttet Warwick Business School som Honorary Associate Professor.          


10.30 – 10.40
Pause  


10.40 – 11.10
Fra skam til stolthet
Anna-Emilie Langås Vadnem

Anna-Emilie Langås Vadnem

Anna-Emilie Langås Vadnem er samisk representant i Nordlandssykehusets brukerutvalg. Hun kommer fra Bodø/Tysfjord, er 27 år og jobber til daglig på Nordland Kultursenter. 

"Jeg var sju år gammel da jeg fant ut at jeg var samisk. Jeg kunne ikke forstå hvorfor mine foreldre ikke hadde fortalt meg dette før. Jeg har sett hvordan den samiske identiteten har gått fra å være en skam til en stolthet og jeg ønsker å bidra med å gi større kulturforståelse og informasjon om samisk kultur".

Anna-Emilie vil bli intervjuet av Hege Iren Hanssen, tidligere NRK-journalist og nå kommunikasjonsådgiver ved UNN.


11.10 - 11.30
Forbedringsprosjekter i Helse Nord

Vi presenterer forbedringsprosjekter fra alle helseforetakene i regionen. 

11.30 – 12.15
Lunsj

12.15 – 12.45
Psykologisk trygghet for helsearbeideren
Wasim Zahid, lege 

I sitt foredrag vil Wasim ta helsepersonellets perspektiv. Hvordan skape egen robusthet og trygghet som helsearbeider? Han vil også bruke sin egen historie, og hva psykologisk trygghet gjorde for han da han gjorde en alvorlig feil.

Wasim Zahid

Wasim Zahid er en kjent norsk lege med spesialitet innen indremedisin og hjertesykdommer, og med en PhD innen kardiologi. Han er blant annet kjent fra TV-serien «Hva feiler det deg» på NRK og figurerer hyppig i media som fagekspert. 

I flere år har han dessuten drevet med folkeopplysning gjennom sosiale medier som Twitter, Instagram og YouTube. Han har også skrevet flere populærvitenskapelige bøker innen helse. Til daglig jobber han ved Drammen sykehus.

12.45 – 13.15
Psykologisk trygghet og pasientsikkerhet - hvordan henger det sammen? 
Panelsamtale

Vi møter Kari Annette Os, Bjørn Erik Mørk og Knut Langeland til en sofaprat om hvorfor psykologisk trygghet er så viktig for pasientsikkerheten. Kan pasientene merke hvordan vi som helsepersonell har det på jobb? Har det noe å si for kvalitet og pasientopplevelse om vi opplever psykologisk trygghet eller ikke?

Kari Annette Os arbeider med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet.

Bjørn Erik Mørk er organisasjonssosiolog og professor ved BI, og leder for Nasjonalt topplederprogram for primær- og spesialisthelsetjenesten.

Knut Langeland arbeider med arbeidsmiljø og pasientsikkerhet i Helse Nord RHF. Han har siden 2019 fått erfare hvor viktig dette arbeidet er som kreftpasient.

Samtalen ledes av Hege Iren Hanssen, tidligere NRK-journalist og nå kommunikasjonarådgiver ved UNN.  

13.15 – 13.30
Forbedringsprosjekter i Helse Nord

Vi presenterer forbedringsprosjekter fra alle helseforetakene i regionen. 

13.30 – 13.40
Pause

13.40 - 14.25
Bærekraftig prestasjonskultur, Bjørn Mannsverk

I dette foredraget vil Bjørn Mannsverk dele historien, bakgrunnen og filosofien rundt arbeidet med å bygge en bærekraftig prestasjonskultur i Bodø/Glimt. Hvordan jobbe med individ og lag for å etablere en kultur for fokus på egne prestasjoner og utvikling – basert på psykologisk trygghet?

Bjørn Mannsverk Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Bjørn Mannsverk (Foto: Julia Marie Naglestad/NRK )

Bjørn Mannsverk jobber også deltid i Oljefondet med Team Performance-programmet og i egen bedrift. 

Han har over 25 års erfaring som flyger og leder på jagerflyskvadron. Bjørn har jobbet med fotballklubben Bodø/Glimt siden 2017, der han har vært en av flere viktige brikker i deres reise til Europatoppen. I 2020 ble han engasjert i en lignende rolle i håndballklubben Kolstad i Trondheim, som også har ambisjoner om å nå Europatoppen. 

Hans filosofi er at trygg og bærekraftig prestasjonskultur er forutsetning for utvikling av individ og lag over tid. I den sammenheng er psykologisk trygghet et helt vitalt moment i kulturen.

Bjørn Mannsverk gav nylig ut boken Kampklar, en bok om å tørre å feile, om å fjerne press og om å beholde roen når avgjørelser må tas kjap.

14.25 – 14.35
Årets kollega i Helse Nord

Helse Nord-prisen Årets kollega 2022 deles ut av HR-direktør i Helse Nord RHF, Anita Mentzoni-Einarsen

14.35 – 15.20
Humor på jobben - latterlig lurt, Jon Morten Melhus

I dette faglige, men svært underholdende foredraget, krydret med inspirerende praktiske eksempler, påpeker forfatter, siviløkonom og komiker Jon Morten Melhus viktigheten av humor og begeistring på arbeidsplassen for å skape gode prestasjoner.

Jon Morten Melhus

Han viser med betydelig glimt i øyet hvordan man skaper mer entusiasme og engasjement på jobben – og dermed økt trivsel, mer fornøyde medarbeidere og pasienter – og gode resultater. 

Jon Morten Melhus har skrevet boken «Sykt Bra – resepten på friske sykehus».


15.20 – 15.30
OppsummeringPåmelding

Meld deg på Helse Nords digitale pasientsikkerhetskonferanse 15. februar 2023

 • Alle som melder seg på, kan se konferansen i opptak i en måned etter konferansen. 
 • Konferansen er gratis for ansatte og brukerrepresentanter i helseforetakene i Helse Nord.
 • For andre deltakere er deltakeravgiften 1000,- kroner. 


Faglig merittering/godkjenning

Helse Nords regionale pasientsikkerhetskonferanse 2023 vil søke faglige godkjenninger hos de største fagforbundene:

 • Norsk fysioterapeutforbund
 • Norsk sykepleierforbund
 • Norsk legeforening
 • Norsk psykologforening
 • Norges Farmaceutiske Forening


Programkomité

 • Tove Anita Pedersen, Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet (leder)
 • Berit Enoksen, Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet
 • Pernille Aune, Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet
 • Mette Fredheim, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Elin Sagbakken, Finnmarkssykehuset
 • Ninja Hansen, Helgelandssykehuset
 • Gunnhild Berglen, Regionalt brukerutvalg (RBU)
 • Knut Langeland, Helse Nord RHF
 • Ingrid Bredesen Hangaas, Helse Nord RHF


Fant du det du lette etter?