Høringsseminar – samhandlingsutfordringer i helsetjenestene

Fagseminar, 04.04.2018

De regionale helseforetakene har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide en utviklingsplan for spesialisthelsetjenesten for sine regioner fram til 2035.

Samhandlingsutvalget ønsker i den forbindelse å invitere engasjerte leger med tanker om samhandlingsutfordringene som finnes i vår landsdel. Målgruppa er spesielt fastleger og kommuneoverleger.

Påmelding innen 15. mars

Se program lengre ned på siden.

Når og hvor

Dato
04.04.2018 
Klokkeslett
09:45-15:30
Sted
Linken konferansesenter, Tromsø
 
Arrangør
Samhandlingsutvalget, Helse Nord 

Målgruppe

Fastleger og kommuneoverleger i Nordland, Troms og Finnmark


Godkjenninger 

Kurset er søkt godkjent som 6 timer gjeldene for spesialitetene allmenn- og samfunnsmedisin.
 

Program

09.45 - 10.05
Utviklingsplanen Helse Nord RHF og KS,  forventninger til dagen 
Finn Henry Hansen, direktør i stab, Helse Nord RHF
 
10.05 - 10.50 
Kneler fastlegeordningen under sin egen tyngde?
Ordningen opplever nå en rekrutteringskrise som følge av betydelig økt arbeidsmengde i kjølvannet av samhandlingsreformen
Tina Ollila Uglebakken, tidligere fastlege i Alta og praksiskonsulent i Finnmarkssykehuset.
 
10.50 -10.55
Pause
 
10.55 - 11.40 
Samhandlingsutfordringer, både innad og utad-  sett fra sykehuslegens hverdag
Gunhild Ag, geriater og indremedisiner ved UNN
 
11.40 -12.10
Fagliggjøring og tjenesteutvikling i et desentralisert perspektiv
- lærdommer fra samhandlingserfaringer med Finnmarkssykehuset HF og UNN HF, sett fra Nordkapp. 
Erik Langfeldt, fastlege og kommuneoverlege Nordkapp Kommune
 
12.10 - 12.55
Lunsj  
 
12.55 - 13.35
Betraktninger vedrørende utfordringer i samhandlingsfeltet
–NSDM har gjennom flere studier berørt samhandling og fastlegene som aktører
Margrete Gaski - Nasjonalt senter for distriktmedisin
 
13.35 - 14.20 
Kommuneoverlegen og KS i samhandlingsflata mellom primær – og spesialisthelsetjenesten.
Jan Håkon Juul, kommuneoverlege i kommunene Vestvågøy og Vågan.
 
14.20 - 14.35
Pause
 
14.35 - 15.30 
Plenumsdebatt
Samhandlingsutfordringer som må løses i årene fremover. 
Oppsummering. 

Fant du det du lette etter?