Innspillskonferanse vedrørende autismefeltet og beslektede diagnoser som Tourettes syndrom

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 07.02.2019

Autisme- og Tourettesutvalget skal utrede autismefeltet og beslektede diagnoser som Tourettes syndrom. De ønsker erfaringer og synspunkter fra brukere, pårørende og fagpersoner, og inviterer derfor til innspillskonferanser i de fire helseregionene.

Tema for innspillskonferansen er:
1. Tilgjengelighet, kvalitet og organisering av tjenester
2. Samhandling mellom tjenester og sektorer
3. Kunnskap og kompetanse- status og behov
4. Livskvalitet og hverdagsliv

Når og hvor

Dato
07.02.2019 
Klokkeslett
10:00-18:00
Sted
Linken kurssenter, Forskningsparken, Tromsø
 
Mer informasjon
Klikk her for mer informasjon (utvalgets hjemmeside)  

Videokonferanse
For at flest mulig i helseregionen skal kunne delta på konferansen, planlegger utvalget med at konferansen i Tromsø også skal være en videokonferanse. Tromsøkonferansen planlegges med å ha to uavhengige konferansedeler. Det vil kun være anledning til å delta på én av konferansedelene.

Konferanse 1: kl. 10.00 -14.00
Konferansen er åpen for fagpersoner, brukere og pårørende. Det legges opp til innledninger og gruppearbeid (kafédialog). Gruppearbeidene foregår i konferanselokalet, og fra studioer andre steder i regionen. Det legges opp til at gruppearbeidet gjennomføres i rene faggrupper og bruker/pårørendegrupper.

Konferanse 2: kl. 16.00-18.00
Konferansen er åpen for fagpersoner, brukere og pårørende. Dette vil være en ren innspillsrunde hvor deltakere på forhånd har gjennomført et gruppearbeid og hvor resultatene presenteres for utvalget. Det vil være mulig å delta både fra konferansesalen og fra studioer i regionen. Gruppeoppgaver for dette gruppearbeidet vil være tilsendt deltakerne på forhånd.

Hvordan foregår gruppearbeidet kafédialog?
Som deltaker på konferansen vil du delta i en gruppe hvor en kafévert presenterer problemstillingen som skal diskuteres.
Kaféverten er ordstyrer og noterer ned innspillene fra de ulike deltakerne. Noen verter vil bli forespurt om å presentere gruppens diskusjoner og konklusjoner under konferansen.
Lytt og lær: Mange har gode erfaringer og innspill.
Det er viktig at alle deltakere får komme til ordet. Vær presis og hold deg til problemstillingen.
De synspunktene du ikke får presentert i løpet av gruppearbeidet kan sendes skriftlig på utvalgets hjemmeside.

Påmeldingsskjemaet vil være åpent frem til 20. januar 2019.

Klikk her for å laste ned program

Klikk her for å laste ned invitasjon

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.