Introduksjonskurs i ADI-R (Bodø)

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 03.04.2019-04.04.2019

Autism Diagnostic Interview – Revised (ADI-R) er et halvstrukturert intervju for vurdering av atferd relatert til autisme og det autistiske spektrum.

ADI-R er basert på DSM-IV og ICD-10s kriterier for infantil autisme og gjennomgripende utviklingsforstyrrelser. ADI-R bør administreres og tolkes av klinikere med erfaring med kliniske intervjuer og utredning av barn med autisme eller andre utviklingsmessige forstyrrelser.

Innholdet i kurset er en generell innledning om autismespekterforstyrrelser og diagnostisering og gjennomgang av ADI-R intervjuet (test items og skåring). Deretter skårer deltakerne to videoer og skåringene  gjennomgås. Til slutt snakkes det litt om hvor godt ADI-R fungerer ( i hvilken grad vi kan stole på resultatene) og rapportering.

3.april: kl. 10:00 - 17:00
4.april: kl. 08:00 - 15:00

Når og hvor

Dato
03.04.2019-04.04.2019 
Klokkeslett
10:00-15:00
Sted
Skagen Hotel, Nyholmsgata 11, Bodø
 
Mer informasjon
Klikk her for å melde deg på  

Deltakeravgift er kr. 500,- for begge dagene, som dekker kursledere, materiell og servering.

Reise (billigste reisemåte) og opphold dekkes for de som har behov for dette (kun mellom 3.-4. april, øvrig overnatting må betales av din arbeidsgiver).

Påmeldingsfrist er 27. mars 2019

Arrangør: Regionalt fagnettverk autisme, ADHD og Tourettes syndrom (R-FAAT)

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.