Invitasjon: Kurs i 5 - 15

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 20.02.2018

Regionalt fagnettverk for autisme, ADHD og Tourettes syndrom i Helse Nord (R-FAAT), i samarbeid med BUP Tromsø, inviterer til kurs.

5-15 er et nordisk spørreskjema for kartlegging av vansker hos barn i alderen 5 til 17 år. Motorikk, oppmerksomhet/eksekutivfunksjoner, språk, læring, hukommelse, sosial fungering og atferdsmessige/psykiske vansker er blant de områdene som dekkes. Man må ha grunnleggende kjennskap til statistikk for å kunne tolke resultatene, og være klar over både muligheter og begrensninger som ligger i slike instrumenter.

Foreleser er Geir Øgrim. Han er nevropsykolog og jobber som enhetsleder ved Nevropsykiatrisk enhet i barne -og ungdomspsykiatrien i Østfold.

Deltakeravgift er kr. 300,- per person, inkludert lunsj og pauseservering.

Når og hvor

Dato
20.02.2018 
Klokkeslett
 
Sted
Linken kurssenter, Breivika, Tromsø
 
Kontakt
Spørsmål? Send en e-post til kari.anne.pedersen@unn.no
 
Mer informasjon
Klikk her for å melde deg på  

Bakteppe: Utfordringer knyttet til kartlegging og diagnostikk av utviklingsforstyrrelser. ESSENCE begrepet. 5-15R i forhold til andre instrumenter og metoder.

• Oppbygningen av 5-15R.
• Hovedområder og underområder.
• Normer.
• Demonstrasjon av instrumentet og hvordan man kan bli registrert som bruker.

Praktisk anvendelse vil bli vektlagt i form av kasuistikk og diskusjon om forventede profiler ved ulike tilstandsbilder, samt implikasjoner for tiltak.

Målgruppe:
Fagfolk med utredningskompetanse, primært fra PPT, BUP eller habiliteringstjenesten, kan bli registrert som brukere og får gratis tilgang til elektronisk tolkningsprogram.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.