Invitasjon: Kurs i BRIEF og CPT i Tromsø

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 23.01.2018-24.01.2018

Regionalt fagnettverk for autisme, ADHD og Tourettes syndrom i Helse Nord (R-FAAT), i samarbeid med BUP Tromsø, inviterer til kurs.

BRIEF er et standardisert spørreskjema for bedømming av eksekutive funksjoner hos barn og ungdom som består av to deler; et foreldreskjema og et lærerskjema. Disse er utviklet for å bedømme eksekutive funksjoner i hjemme- og skolemiljø.

The Conners Continuous Performance Test (Conners CPT) er en databasert oppmerksomhetstest. Testen måler ulike områder av oppmerksomhet og resultatet presenteres gjennom indekser for områdene manglende oppmerksomhet, impulsivitet og varig oppmerksomhet.

Testene er i Norge forbeholdt psykologer,  men annet helsepersonell vil støte på testene og fortolkningen av dem og  kan ha nytte av å delta på kurset.  Det beste ville være at alle som deltar har prøvd eller sett i hvert fall en av verktøyene.

Foreleser er Jens Egeland. Han er forskningssjef for Forskningsenheten, Klinikk for psykisk helse og rusbehandling, Sykehuset i Vestfold HF og Professor II, Psykologisk Institutt, UiO.

Deltakeravgift er kr. 500,- for begge dagene, som inkluderer lunsj og pauseserveringer.

Når og hvor

Dato
23.01.2018-24.01.2018 
Klokkeslett
Sted
Linken kurssenter, Breivika, Tromsø
 
Kontaktinformasjon
Spørsmål? Send en e-post til kari.anne.pedersen@unn.no
 
Mer informasjon
Klikk her for å melde deg på  

PROGRAM

Dag 1
10:00 –10:30 Registrering og kaffe/te

10:30 – 12:00 Oppmerksomhet: Innledende gjennomgang. Hva brukes av norske psykologer for å kartlegge oppmerksomhet? Presentasjon av data fra den norske testbruksundersøkelsen og den nye Nordiske testbruksundersøkelsen blant nevropsykologer. Kasuspresentasjon. Holdning til utredning.

12:00 – 12:45 Lunsj

12:45 – 13:30 Conners’ Continuous Performance Test-III: Gjennomgang av testen. Tommelfingerregler for tolkning.

13:30 – 13:45 Strekk

13:45- 14:30 Gjennomgang av BRIEF
  
14:30-14:45 Strekk

14:45 –15:30 Funn i forskning om BRIEF.  Bruk i diagnostikk/differensialdiagnostikk. Kasus BRIEF /CPT

15:30- 16:00      Diskusjon, spørsmål

Dag 2
0830 – 10:00 Bruk av CCPT-II og BRIEF i klinikken: Ulike oppmerksomhetsvansker i ulike kliniske grupper

10:15 – 10:30    Pause

10:30 – 11:30 Hva er eksekutivfunksjoner og selvregulering? Drøfting av “energetics”, kalde og varme eksekutivfunksjoner og modell for forholdet mellom EF og selvregulering.

11:30 – 12.15 Lunsj

12:15 – 13:00 Ny forskning på CCPT-III.

13:00 – 13.15 Pause

13:15 – 16:00 Kasusgjennomgang med klinisk drøfting og vurdering. Pauser tas etter behov.

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Fant du det du lette etter?