Invitasjon til konferanse: «Nevroutviklingsforstyrrelser i voksenlivet»

Fagseminar, 28.09.2017

Hva ser vi?  Hva kan gjøres?
På denne konferansedagen ser vi på muligheter og utfordringer ved
utredning, diagnostisering, behandling og oppfølging av voksne med
Asperger syndrom, Tourettes syndrom eller ADHD.

illustrasjon_felleskonferansen 2017

Når og hvor

Dato
28.09.2017 
Klokkeslett
08:00-16:00
Sted
Linken kurssenter, Forskningsparken, Sykehusveien 21, Tromsø.
 
Mer informasjon
Klikk her for å melde deg på  

Målgruppe: Spesialisthelsetjenesten, kommunal helsetjeneste og andre interesserte. Det tilbys også deltakelse via videokonferanse.

Konferanseavgift: kr. 300 pr. person som inkluderer lunsj og pauseserveringer (deltakelse på videokonferanse er uten kostnad)

Godkjenninger: Konferansen er godkjent av:

  • Den Norske Legeforening som 6 timers valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i nevrologi og psykiatri. 
  • Norsk Psykologforening som 6 timers vedlikeholdsaktivitet. 
  • Norsk Sykepleierforbund som 6 timer meritterende og kan benyttes i henhold til godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

Deltagelse på videokonferanse gir ikke godkjenning fra Norsk Psykologforening, de godkjenner heller ikke konferansen for spesialisering i barn - og ungdomspsykiatri. Legeforeningen og NSF vil kunne godkjenne også for deltagelse på videokonferanse.

Påmeldingsfrist: 18.september 2017

Felleskonferansen 2017_invitasjon.pdf

Forelesere:
ASPERGER SYDROM: Alexander Mogstad, psykologspesialist med fordypning i klinisk habilitering, utdannet fra NTNU. Han har i en årrekke arbeidet med barn, ungdom og voksne med autismespekterforstyrrelser, og har bred erfaring med klinisk arbeid, utredning, behandling og oppfølging av unge og voksne med Asperger syndrom.

TOURETTES SYNDROM: Mats Fredriksen, overlege Ph.D. er spesialist i psykiatri og nevrologi, og er overlege på en spesialpoliklinikk ved Sykehuset i Vestfold (SiV) som bl.a. behandler voksne med Tourettes syndrom og ADHD. Han har bred erfaring fra klinisk arbeid med nevroutviklingsforstyrrelser og bevegelsesforstyrrelser hos unge og voksne bl.a. fra voksenhabiliteringstjenesten og nevrologisk poliklinikk ved SiV.

ADHD: Anne Halmøy, overlege PhD. Anne Halmøy er nå overlege ved Kronstad DPS i Bergen, hvor hun i tillegg til vanlig poliklinisk pasientarbeid har en ressursfunksjon for voksne med ADHD i Helse-Bergen. Halmøy har også en bistilling som førsteamanuensis II ved K.G. Jebsen senter for nevropsykiatriske lidelser ved Universitetet i Bergen.

Arrangør:
Regionalt fagmiljø for Autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Midt Norge,
Regionalt fagnettverk for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Nord (R-FAAT)
Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest
Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD Tourettes syndrom, ADHD og narkolepsi Helse Sør – Øst og
NevSom - Nasjonalt kompetansesenter nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, Oslo universitetssykehus.

Fant du det du lette etter?