Invitasjon til konferanse: «Nevroutviklingsforstyrrelser i voksenlivet»

Fagseminar, 28.09.2017

Hva ser vi?  Hva kan gjøres?
På denne konferansedagen ser vi på muligheter og utfordringer ved
utredning, diagnostisering, behandling og oppfølging av voksne med
Asperger syndrom, Tourettes syndrom eller ADHD.

ordsky

Når og hvor

Dato
28.09.2017 
Klokkeslett
08:00-16:00 
Sted
Linken kurssenter, Breivika, Tromsø
 

Invitasjon med program og påmelding kommer, men sett av datoen nå!

Målgruppe: Spesialisthelsetjenesten, kommunal helsetjeneste og andre interesserte.

Godkjenninger: Konferansen søkes godkjent fra Den Norske Legeforening, Norsk sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Forelesere:
ASPERGER SYDROM: Alexander Mogstad, psykologspesialist med fordypning i klinisk habilitering, utdannet fra NTNU. Han har i en årrekke arbeidet med barn, ungdom og voksne med autismespekterforstyrrelser, og har bred erfaring med klinisk arbeid, utredning, behandling og oppfølging av unge og voksne med Asperger syndrom.
TOURETTES SYNDROM: Mats Fredriksen, overlege Ph.D. er spesialist i psykiatri og nevrologi, og er overlege på en spesialpoliklinikk ved Sykehuset i Vestfold (SiV) som bl.a. behandler voksne med Tourettes syndrom og ADHD. Han har bred erfaring fra klinisk arbeid med nevroutviklingsforstyrrelser og bevegelsesforstyrrelser hos unge og voksne bl.a. fra voksenhabiliteringstjenesten og nevrologisk poliklinikk ved SiV.
ADHD: Anne Halmøy, overlege PhD. Anne Halmøy er nå overlege ved Kronstad DPS i Bergen, hvor hun i tillegg til vanlig poliklinisk pasientarbeid har en ressursfunksjon for voksne med ADHD i Helse-Bergen. Halmøy har også en bistilling som førsteamanuensis II ved K.G. Jebsen senter for nevropsykiatriske lidelser ved Universitetet i Bergen.

Arrangør:
Regionalt fagmiljø for Autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Midt Norge,
Regionalt fagnettverk for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Nord (R-FAAT)
Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest
Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD Tourettes syndrom, ADHD og narkolepsi Helse Sør – Øst og
NevSom - Nasjonalt kompetansesenter nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, Oslo universitetssykehus.