Kommunikasjonskonferansen 2016

Fagseminar, 01.09.2016-02.09.2016

 

Velkommen til Bodø og den årlige konferansen for deg som jobber med kommunikasjon i spesialisthelsetjenesten. 

Konferansen blir arrangert av de regionale helseforetakene Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Sør-Øst og Helse Vest. Helse Nord er vertskap i år.

Over 130 deltakere har meldt seg på og påmeldingen er nå stengt.

Når og hvor

Dato
01.09.2016-02.09.2016 
Klokkeslett
10:00-12:00
Sted
Scandic Havet, Bodø
Tollbugaten 5
 

 

Foto: Gøran Kristensen


#helsekom2016

Program

Torsdag 1. september

10:00
Registrering

10.30–10.50
Åpning og velkommen
Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord RHF


10.50–11.00
Hvordan vektlegges kommunikasjon i spesialisthelsetjenesten? 
Bent Høie, helse- og omsorgsminister (videoverføring)


11.00–11.45
Åpenhet og god dialog i sykehusene
Torbjørn Aas, administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag


11.45–12.00
Kommunikasjonsutfordringene ved åpenhetskultur
Svein Karlsen, kommunikasjonssjef i Helse Nord-Trøndelag


12.00–12.15 Pause

12.15–13.15
Åpenhet og etikk – Hvordan bygge en organisasjon der folk tør å si ifra til hverandre?
Einar Øverenget, filosof


13.15–14.15 Lunsj

14.15–15.00
Sosiale digitale nettverk – en vidunderlig verden av aktiv deltakelse og engasjement?
Christin Nyland, kommunikasjonsrådgiver i Helse Sør-Øst


15.00–15.45
Strategi og plan for sosiale medier
Malin Aurbakken Gylvik, seniorrådgiver i Helsedirektoratet


15.45–16.00 Pause

16.00–17.00 
Erfaringsdeling praktisk kommunikasjonsarbeid fra helseforetakene

Bruk av app for barn med sykdom i familien
Annelene Foss Svingen, Oslo Universitetssykehus 

Bruk av Snapchat 
Kommunikasjonsdirektør, Marit Kvikne, St.Olavs Hospital 

Ledelsen tester sykehuset – video på Facebook, 
Kommunikasjonsdirektør, Merete Buggsett Lindal, Sykehuset i Vestfold

En strategi for sosiale medier: Formål, forankring og plan
Kari Ulveseth, kommunikasjonsrådgiver Helse Bergen, Haukeland Universitetssykehus

Hvordan få oppmerksomheten hos helsepersonell? På litt utradisjonelt vis
Solfrid Kallbekken, kommunikasjonsrådgiver,  FIKS18.00–22.00 
Lavvomiddag og underholdning

Bussavgang fra Scandic havet kl 18.00 

Fredag 2. september


09.00–09.15
Betraktninger fra samlingen så langt
Dagfinn Aanonsen, kommunikasjonsdirektør ved Akershus universitetssykehus 


09.15–10.15
Somatikk og psykisk helse i samme hus. Går det an?
Irene Dahl Andersen, klinikksjef/viseadm. direktør, Sykehuset i Østfold


10.15–10.45 Pause

10.45–11.45
Rask hjelp ved psykiske lidelser hos unge
Sveinung Dybvig, formidlingskonsulent TIPS, Stavanger universitetssykehus11.4512.00
Avslutning og velkommen til Helse Sør-Øst neste år
Anette Løberg, kommunikasjonsrådgiver i Helse Sør-Øst


12.00–13.00 Lunsj


Festmiddag torsdag klokken 18.00


 Under konferansen har vi gleden av å invitere til festmiddag i en stor oppvarmet lavvo i Geitvågen, noen kilometer nord for Bodø. 

  • Bussavgang fra Scandic Havet kl 18.00
  • Retur fra Geitvågen kl 22:00
  • Anbefalt antrekk: lett turantrekk

Våre foredragsholdere


Torbjørn Aas

 Helse Nord-Trøndelags administrerende direktør er øverste leder for rundt 3000 ansatte ved sykehusene i Levanger og sykehuset i Namsos.  Han har vært politimester i Vest-Finnmark politidistrikt og gjorde seg bemerket i media som en frittalende politimester.

Aas tok et oppgjør med det han beskrev som «fryktkulturen» i politiet da han sluttet. Han var inntil i januar i år administrerende direktør for Finnmarkssykehuset. 

På Kommunikasjonskonferansen 2016 skal han snakke om åpenhet og god dialog i sykehusene.

Svein Karlsen

 


Kommunikasjonssjefen i Helse Nord-Trøndelag har utdanning fra både forsvaret og journalistikken. 

Han har jobbet i ulike medier siden 1982, blant annet som sjefsredaktør og administrerende direktør i Namdals-Avisa. Karlsen har også vært daglig leder i Rock City, norsk ressurssenter for pop og rock. 

Siden 2012 har han jobbet med kommunikasjon og rekruttering i Helse Nord-Trøndelag. 

Om foredraget sitt sier Karlsen følgende: «Fra redaktørkrakken var åpenhet en viktig kampsak, og noe vi sjølsagt klaget på de gangene innsyn ble nektet. Nå når jeg sitter på den andre siden av bordet, er ikke rollen veldig ulik - også nå må det kjempes for at åpenhet skal ha gode kår».

Einar Øverenget

 


Einar Øverenget er en anerkjent filosof og foredragsholder som arbeider med spørsmål knyttet til etikk, verdier, kulturutvikling og anti-korrupsjon i en rekke norske og internasjonale selskaper.

Han har doktorgrad i filosofi fra Boston College og er rektor ved ACTIVA Humanistisk Akademi, som han også var med på å danne i 2000. Han er opptatt av å gjøre filosofien tilgjengelig og har i en årrekke vært hus-filosof i Nitimen og God Morgen Norge. I tillegg har fast spalte i Dagbladet Magasinet og har utgitt flere bøker. 

På kommunikasjonskonferansen 2016 skal han snakke om hvordan vi kan bygge en organisasjon der folk tør å si ifra til hverandre.

Christin Nyland

 


Christin har jobbet i Helse Sør-Øst (først Helse Øst) siden helseformens start i 2002. Hun er utdannet innen informasjon og samfunnskontakt, samt journalistikk. Siden i fjor høst har hun vært deltidsstudent ved BI og tatt masterstudie Digital kommunikasjonsledelse. 

Christin har arbeidet mye med web gjennom sine år i Helse Sør-Øst. Med etableringen av den nye nasjonale internettløsningen som Helse Sør-Øst lanserer nå 1. november – har hun vært med i utvikling og etablering av seks nettløsninger i regionen (både interne og eksterne løsninger).

Tittelen på foredraget hennes, «Sosiale digitale nettverk – en vidunderlig verden av aktiv deltakelse og engasjement?», er en omskriving av et forskningsarbeid, der forskerne har sett på nordmenns bruk av sosiale medier og hvordan vi brukere det, og dermed hvordan dette blant annet påvirker demokratiet.

Christin vil ikke svare ja eller nei på spørsmålet tittelen gir. Hun vil ta oss med «ett skritt til siden», og prøve å se menneskene før teknologien. Teknologiens muligheter realiseres i møtet med mennesket og Christin vil reflektere rundt organisasjonskultur, kunnskapsledelse, delingsmekanismer, forståelse av menneskets iboende væremåte og sosiale adferd. Kanskje det kan gi grunnlag for hjemlige diskusjoner om hvordan vi kommer til den «vidunderlige verden»? 


Irene Dahl Andersen

 


Irene Dahl Andersen er klinikksjef og viseadministrerende direktør ved Sykehuset i Østfold og har lenge kjempet for en mer positiv omtale av psykiatrien. 

I 1978 var Dahl Andersen ferdig utdannet sykepleier, og jobbet i flere år på Rikshospitalet. Hun er tidligere vært rektor ved Høyskolen i Østfold. 

Hun har hatt det øverste ansvaret for psykisk helsevern i 13 år og vært med på en omfattende og spennende omfattende omstilling av dette fagfeltet. Blant annet har hun gjort seg noen viktige erfaringer etter at Sykehuset i Østfold, som det første nybygde i landet, la somatikken og sykehuspsykiatrien under samme tak. 

I sitt foredrag vil hun dele av sine erfaringer fra og dilemmaer rundt denne prosessen. Er vi så åpne og fordomsfrie rundt psykiske lidelser som vi liker å tro? Bidrar vi til å begrense kommunikasjonen? Hva kan vi gjøre for å bidra til større åpenhet og færre fordommer?

Malin Aurbakken Gylvik

 


Malin Aurbakken Gylvik er kommunikasjonsrådgiver i Helsedirektoratet og brennende opptatt av digitale trender og sosiale medier.

På Kommunikasjonskonferansen 2016 skal hun snakke om hvordan vi kan bruke sosiale medier for å fremme åpenhet og engasjement. Hva betyr de digitale trendene for pasienten og oss, nå og framover?


Svein Dybvig


 Formidlingskonsulent Sveinung Dybvig fra TIPS (tidlig oppdagelse og behandling av psykoser) ved Stavanger universitetssykehus forteller om arbeidet deres med systematiske informasjons- og undervisningskampanjer om psykisk helse, særlig rettet mot ungdom, og hvordan dette har senket terskelen i befolkningen for å ta kontakt ved mistanke om psykiske lidelser. 

Han deler også noen refleksjoner rundt hvordan vi som kommunikatorer kan bidra til å sette unges psykiske helse på agendaen.


Ståle Gerhardsen

 


Ståle Gerhardsen skal live-tegne det som skjer på scenen under konferansen slik at vi får dokumentert innholdet visuelt i pausene. Vår egen konferansetegner er en 36 år gammel hodeplaggentusiast med forkjærlighet for streker. 

Han tegner på alt alltid, og jobber til daglig som Art Director i Tibe T Reklamebyrå. Ståle har også jobbet som illustratør i en årrekke og har tegnet på alt fra sko til vegger. Han får faktisk kløe på store deler av kroppen om han ikke får skape noe. Han er allergisk mot å ikke lage.  


Hjertelig velkommen til Bodø - Norges mest attraktive by! (regjeringen.no)


Visit Bodø


Fant du det du lette etter?