Kunstig intelligens i helsetjenesten

Konferanse, 18.06.2019-19.06.2019

På hvilke områder kan kunstig intelligens og maskinlæring brukes i helsetjenesten?
Kunstig intelligens i helsetjenesten

Kunstig intelligens og maskinlæring kan gi både raskere diagnoser og bedre behandling. 

Nasjonalt senter for e-helseforskning og Helse Nord RHF hadde gleden av å invitere ledere og klinikere i norsk helsetjeneste til konferansen Kunstig intelligens i helsetjenesten i Bodø 18. og 19. juni 2019. 

På programmet stod blant annet foredragsholdere fra IBM Watson og den verdenskjente Mayoklinikken.

Last ned alle presentasjonene fra konferansen her (ehealthresearch.no)

Når og hvor

Dato
18.06.2019-19.06.2019 
Klokkeslett
Sted
Hotell Scandic Havet, Bodø
 
Arrangør
Nasjonalt senter for e-helseforskning og Helse Nord RHF 

Program

Tirsdag 18. juni 2019

Mer informasjon om hver enkelt foredragsholder lengre ned på siden

All presentations day one are held in English

09:00
Registrering      

Moderator for dagen er Anne Torill Nordsletta, avdelingsleder Helsedata og analyse, Nasjonalt senter for e-helseforskning.   

11:00
Kunstnerisk innslag ved jazzpianist Jan Gunnar Hoff og vokalgruppen Timbre
Velkommen ved Finn Henry Hansen, direktør, Helse Nord RHF

11:10
Hilsen fra Helse- og omsorgsdepartementet
Anne Grethe Erlandsen, statssekretær

11:15
Innledningsforedrag
Stein Olav Skrøvseth, senterleder, Nasjonalt senter for e-helseforskning

11:30
The Impact of Genomics in Medicine and Clinical Research
George Vasmatzis, co-director, Biomarker Discovery Program, Center of Individualized Medicine associate professor, Department of Molecular Medicine, Mayo Clinic


12:10
AI for healthcare
Jianying Hu, Program Director of the Center for Computational Health at IBM Research

12:50
Lunsj              

13:50
Bioinformatics in clinical applications
David Albers, associate professor in the Division of Informatics within the Department of Pediatrics at the University of Colorado, Anschutz Medical Center.

14:30
Electronic Health Records and Artificial Intelligence for Disease Forecasting and Biomarker Discovery
Narges Razavian, assistant professor at departments of Radiology and Population health at New York University, Langone Medical Center. 

15:10
Pause           

15:40
Paneldebatt
Stein Olav Skrøvseth, George Vasmatzis, Jianying Hu, Fei Wang og Narges Razavian

16:10
Multimodal imaging, deep learning and visualization in clinical imaging research
Renate Grüner, Associate professor, University of Bergen

16:35
Implementation of artificial intelligence in orthopedic radiology
Max Gordon, Ortopedisk kirurg, forsker, Karolinska Institutet

17:00
Pause                 

17:30
Clinical text mining – Secondary use of electronic patient records to improve healthcare
Hercules Dalianis, Professor, Stockholms Universitet/Norwegian Centre for E-health Research

17:55
Bruk av kunstig intelligens for å søke presist etter informasjon i pasientjournalen (presentation in Norwegian)
Tor Oddbjørn Tveit, Overlege, medisinsk faglig rådgiver, Sørlandet Sykehus/CAIR
Geir Thore Berge, doktorgradsstipendiat, Sørlandet Sykehus/CAIR

18:20
Slutt dag 1

20:15
Middag
Underholdning ved Terje Nohrs band 

             

Onsdag 19. juni 2019

Mer informasjon om hver enkelt foredragsholder lengre ned på siden

Alle presentasjoner dag to holdes på norsk

Moderator for dagen er Stein Olav Skrøvseth, senterleder Nasjonalt senter for e-helseforskning. 

08:25
Kunstnerisk innslag ved jazzpianist Jan Gunnar Hoff    

08:35
Kunstig Intelligens forandrer medisinen
Erik Fosse, Professor, Oslo Universitetssykehus

09:15
Kunstig intelligens i diagnostikk: Fyrtårnprosjektet Domore (patologi) 
Håvard Danielsen, professor, Oslo Universitetssykehus

09:55
Pause

10:15
Maskinlæring og kunstig intelligens for beslutningsstøtte ved innovativ analyse av elektroniske pasientjournaler
Robert Jenssen, professor, Universitetet i Tromsø

10:45
Bærbare sensorer, digitale tvillinger og fremtidens AI-baserte økosystem for håndtering av egen helse
Frank Lindseth, professor, NTNU

11:15
Lunsj                  

12:15
Helseanalyseplattformen
Bjørn Holstad, prosjektleder, Direktoratet for e-helse

12:45
Kreftregisterets prosjekter på AI-området
Jan Nygård, avdelingsleder, Kreftregisteret

13:15
Industri uten råvarer. Hvordan tilgjengeliggjøre data for utvikling av kunstig intelligens?
Vibeke Binz Vallevik, seniorforsker og prosjektleder, BigMed DNV GL

13:45
Pause                 

14:05
Kunstig intelligens og personvern i helsetjenesten
Bjørn Erik Thon, direktør, Datatilsynet

14:35
Etikk og AI innen helse og omsorg
Jim Tørresen, professor, Universitetet i Oslo

15:05
Hvordan kan kunstig intelligens brukes til å bedre norsk pasientsikkerhet?
Athar Ali Tajik, medisinsk sjef/fagdirektør i Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

15:35
Avslutning

15:45
Slutt

 


PROGRAM IN ENGLISH: Artificial intelligence in healthcare.pdf

Praktisk informasjon


Scandic Havet, Bodø

KONFERANSEHOTELL: Scandic Havet ligger på kaikanten midt i Bodø sentrum. Deltakerne må selv bestille overnatting ved hotellet.

Hotell- og flybestillingHotell
Ønsker du overnatting fra dagen før konferansen starter, fra 17. til 18. juni, bestiller du selv direkte hos konferansehotellet Scandic Havet eller ved et annet hotell i Bodø. 

Hotell under selve konferansen, altså fra 18. til 19. juni, booker du når du melder deg på via lenken over.


Flyreiser
Medio juni er høysesong for flyreiser og hotellovernattinger i Bodø. Vi anbefaler derfor deltagere om å booke både hotell og flybilletter snarest mulig. 

Dersom flybillettene bestilles via G-travel, telefon 75401010, attention Marit Stenvik, vil deltagerne oppnå HelseNord-pris ved å oppgi "Konferanse om kunstig intelligens i helsetjenesten, Bodø 18.-19. juni 2019". 
Arrangører

Konferansen er er samarbeid mellom Nasjonalt senter og e-helseforskning og Helse Nord RHF

Nasjonalt senter for e-helseforskning
Senteret ble opprettet 1. januar 2016, og skal bidra til å nå målet om en felles nasjonal IKT-løsning for helse- og omsorgstjenesten. Forsknings- og utredningssenteret skal samle, produsere og formidle kunnskap myndighetene trenger for å utvikle en kunnskapsbasert politikk på e-helseområdet. Les mer om Nasjonalt senter for e-helseforskning

Helse Nord RHF
Helse Nord RHF skal sørge for at befolkningen i Nord-Norge og på Svalbard får de beste spesialisthelsetjenestene i den landsdelen der de bor. Helse Nord RHF eier seks helseforetak, hvorav fire er sykehus som tilbyr pasientbehandling. 


Faglig godkjenninger

Konferansen er søkt godkjent for inntill 15 timer tellende for alle legespesialiteter.

Konferansen er godkjent for spesialiteten i allmennmedisin. 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om konferansen, ta kontakt med: 

Stein Olav Skrøvseth, leder, Nasjonalt senter for e-helseforskning. 

Finn Henry Hansen, direktør, Helse Nord RHF
Telefon: 957 21 825 eller e-post: fhh@helse-nord.no


Våre foredragsholdere

Finn Henry Hansen

Finn Henry Hansen

Finn Henry Hansen er direktør i stab i Helse Nord RHF. De siste årene har han hatt særlig ansvar for samhandling, e-helse og nasjonale kvalitetsregistre, men har tidligere ellers hatt bredt ansvar innen en rekke felt av helsetjenesten. 

Hansen er utdannet statsviter og har jobbet med helsetjenesten i hele sin yrkeskarriere, både som forsker og leder. Hansen har vært tilknyttet Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Bodø, har hatt forskningsopphold ved University og Wisconsin-Madison og Stanford University, og har hatt flere opphold i National Health Service i England.

Han var fylkeshelsesjef i Hordaland 1991-97, fylkeshelsesjef i Nordland 1997-2000, forskningssjef i SINTEF 2000-2001, og har siden siden 2002 inngått i ledelsen i Helse Nord RHF, de fleste av disse årene som stedfortreder for adm .direktør. Hansen har ledet og deltatt i en rekke nasjonale og regionale utvalg og arbeidsgrupper innen helsetjenesten. De siste 8 årene har han vært medlem av styringsgruppen for Nasjonalt senter for telemedisin  (2011-2015) og Nasjonalt senter for e-helseforskning (2016-2019). 

Stein Olav Skrøvseth

Stein Olav Skrøvseth

Stein Olav Skrøvseth is the Director of Norwegian Centre for Ehealth Research since 2016. 

In 2009 he was employed as a researcher in statistics at the Norwegian Centre for Telemedicine where he participated and led several research projects within medical statistics, medical image analysis, machine learning, pattern recognition and data analysis. Skrøvseth holds a master and PhD in mathematical physics from the Norwegian University of Science and Technology in Trondheim, Norway.

He has been postdoctoral fellow at the University of Sydney in Australia and visiting researcher at IBM T.J. Watson research laboratory in New York.

Anne Grethe Erlandsen

Anne Grethe Erlandsen

Anne Grethe Erlandsen er statssekretær (H) i Helse- og omsorgsdepartementet og har spesielt ansvar for styring og utvikling av spesialisthelsetjenesten. 

Hun har hatt ansvar for disse stortingsmeldingene: Nasjonal helse og sykehusplan 2015 og Verdier i pasientens helsetjeneste, melding om prioritering. Årlige meldinger om kvalitet og pasientsikkerhet 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017. 
Hun har også hatt ansvar for Strategi om hjernehelse som ble lagt fram før jul 2017. 

Anne Grethe Erlandsen er utdannet sykepleier og har mange års ledererfaring fra sykehus, kommuner og politiske organer. 


Dr. George Vasmatzis

George Wasmatziz

Dr. Vasmatzis is the co-director of the Biomarker Discovery Program, within the Center for Individualized Medicine.  He is also an Associate professor and consultant in the Department of Molecular Medicine and a member of the Mayo Clinic Cancer Center. His research program consists of bioinformatics specialists, molecular biologists, epidemiologists, and pathologists. 

By training and experience, Dr. Vasmatzis has a unique set of skills in engineering, computational biology, bioinformatics and genomics.  He recognizes the critical importance that each team member plays to the success of a given project or that of a program as a whole. He works tirelessly to maintain a team spirit. This team has demonstrated success in discovery and translation of several biomarkers as well as developing evidence-based models that should help clinicians stratify (cancer) patients in order to provide each individual with the appropriate care. Published papers in Journal of Clinical Oncology, Cancer Research and BLOOD further demonstrate the laboratory’s discovery, validation, and translation capabilities.

With the recent advances in Next Generation Sequencing (NGS) technologies his laboratory have been engaging in massive sequencing to scan the genome of cancer cells for abnormalities that can be used for clinical purposes such as diagnosis and stratification of patients for optimal treatment. He has developed MPseq, an accurate and inexpensive whole genome sequencing platform that has been used to detect structural variants.  MPseq is a combination of a protocol and algorisms that can deliver a detailed description of all DNA rearrangements at a resolution that can show how individual genes are disturbed thus providing necessary novel insight for correct clinical interpretation.  Dr.

Vasmatzis has pioneered studies of lineage relationships between areas of tumor with differing morphologies from samples taken from a patient. Diseases such as prostate, pancreas and lung cancer are heterogeneous diseases often having areas with variable pathological grade in the same individual.  Anatomic pathologists often wondered if two distant cancer foci were independent or metastasis on one another, something that would influence the staging of the patient and subsequently the clinical course of action. Dr. Vasmatzis’ team developed a genomic test that resolves such issues by profiling the genomic alterations of the different foci or morphological patterns and by comparing them, they could determine their relatedness. Furthermore, as a result of this research, the Department of Laboratory Medicine and Pathology at Mayo Clinic is developing a test that determines independence in a multi-focal setting.  His work in prostate cancer is well documented in numerous publications that describe the discovery methods and modeling approaches that were adopted to develop a prognostic test for high-risk prostate cancer.  Discovery of these markers led to several patent filings and this research has been reported in PNAS, Clinical Cancer Research, Journal of Clinical Oncology, and Cancer Research. Currently two tests are being implemented for clinical care based on this work—ERG and Top2a for use to identify patients with prostate cancer at high risk for systemic progression.  In addition, ERG in combination with Top2a is a marker of therapeutic response to androgen deprivation therapy.  Dr. Vasmatzis is one of the leaders of a study that aimed to distinguish clinically significant from clinically insignificant prostate cancer on needle biopsy. Recently, the team translated a test to assist physicians in determining the appropriate route of treatment for men with prostate cancer by providing a better prediction of cancer progression. This test will help stratify risk for this group of patients. 

Dr. Vasmatzis in collaboration with Dr. Feldman have worked in discovering novel genetic abnormalities in Peripheral T-cell lymphoma (PTCL) and translating them to the clinic as diagnostic and prognostic biomarkers and as therapeutic targets


Jianying Hu

Jianying Hu 

Jianying Hu (Ph.D.) is IBM Fellow; Global Science Leader, AI for Healthcare; and Program Director of the Center for Computational Health at IBM Research.  Prior to joining IBM in 2003 she was with Bell Labs at Murray Hill, New Jersey. 

Dr. Hu has conducted and led extensive research in machine learning, data mining, statistical pattern recognition, and signal processing, with applications to healthcare analytics and medical informatics, business analytics, and multimedia content analysis. 

Her recent focus has been on leading research efforts to develop advanced computational methods for deriving data-driven insights from real world healthcare data to facilitate learning health systems. 

Dr. Hu served as Chair of the Knowledge Discovery and Data Mining (KDDM) Working Group of the American Medical Informatics Association (AMIA) from 2014 to 2016, and on the Computational Science Advisory Board of Michael J. Fox Foundation from 2017 to 2018. She has published over 120 peer reviewed scientific papers and holds 32 patents. She has served as Associate Editor for the journals IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE Transactions on Image Processing, Pattern Recognition, and International Journal for Document Analysis and Recognition. 

Dr. Hu currently serves on the Editorial Board of the journal JAMIA Open, Advisory Board of the Journal of Healthcare Informatics Research,  the External Advisory Board of Vanderbilt University Department of Biomedical Informatics, the Industry Advisory Board of NJIT, and the Western Pennsylvania HIT Advisory Board. Dr. Hu is a fellow of IEEE, a fellow of the International Association of Pattern Recognition, and an overseas fellow of Royal Society of Medicine. She received the Asian American Engineer of the Year Award in 2013.
 
 

David Albers

David Albers

David Albers is an Associate Professor in the Division of Informatics within the Department of Pediatrics at the University of Colorado Anschutz Medical Center.

He also holds positions in Computational Biology, Bioengineering, and Biostatistics, and an adjunct Professorship at Columbia University.  David has a PhD in mathematical physics---chaos theory and machine learning---and has been working in biomedical informatics since 2008. 

His focus is on combing clinically collected data, our understanding of physiology, our understanding of clinical practice, and data science methods to impact healthcare and further our understanding of human physiology. In particular, he is interested in helping the transition from a qualitative use of physiology to guide medical decision making to a data-based quantitative usage of physiology for medical decision making.

 


Narges Razavian

Narges Razavian

Narges Razavian is an assistant professor with joint appointment at departments of Radiology and Population health at NYU Langone Medical Center. Her lab focuses on various applications of Machine Learning and Artificial Intelligence for medicine, and they work with Medical Images, Clinical Notes, Electronic Health Records and Genomics data. 

Before NYU Langone, she was a postdoc at CILVR lab at NYU Courant CS department, working with Prof. David Sontag, and prior to that she received her PhD at CMU Computational Biology group.


Renate Grüner


Artifical intelligence is entering radiology and radiological imaging research. In this talk, applications of deep learning, recent developments in advanced multimodal imaging and medical visualization are presented alongside a discussion on organizational, structural and technical limitations and possibilities of the eInfrastructure available to support this research.
 
Renate Grüner is the Centre leader of the recently established Mohn Medical imaging and Visualization Centre, Dept of Radiology, Haukeland University Hospital. She is also the leader of the Bergen fMRI group, which is celebrating it’s 25 year anniversary this year. She has her formal educational training in experimental nuclear physics, and is currently also Assoc.Prof.II at the Dept of Physics and Technology, University of Bergen. 
Max Gordon

Max Gordon is an orthopaedic surgeon at Danderyd’s Hospital, PhD and researcher at the Karolinska Institute. 

He is also the organiser for the Stockholm R-User Group. They are 400-500 a group of users that meet 4-6 times per year to discuss statistics, machine learning, and visualization under the R umbrella. He also have a research blog, G-forge, and a Github repository with his R-packages.

Hercules Dalianis

Hercules Dalianis

Dalianis is a professor in Computer and Systems Sciences at Stockholm University since 2011. 

Dalianis graduated in 1984 at KTH - Royal Institute of Technology, in Electrotechnical Engineering, Master of Science in Engineering (Civilingenjör), and received his PhD/Teknologie doktor at KTH 1996.  Since 2018 he is guest professor at the Norwegian Centre for E-health Research at University Hospital of North Norway, Tromsø.

Dalianis works in the interface between industry and academia with the aim to make research results useful for society. Dalianis has specialised in the area of human language technology, to make computer to understand and process human language text, but also to make a computer to produce text automatically. 

The last ten years Dalianis has worked in the area of clinical text mining with the aim to improve healthcare by reuse the huge amount data that is available electronic patient record systems specifically the clinical text to detect adverse events, such as adverse drug effects, healthcare associated infections or early symptoms of cancer.

2016-2017 Dalianis was on a sabbatical stay at CSIRO/Macquarie University in Sydney, Australia funded by Riksbankens Jubileumsfond where he wrote a text book with the title Dalianis, H. 2018. Clinical Text Mining: Secondary Use of Electronic Patient Records, Springer, Open Access.Tor Oddbjørn Tveit

Tor Oddbjørn Tveit

Tor Oddbjørn Tveit er utdannet lege fra Universitetet i Oslo, er spesialist i anestesiologi, og har doktorgrad innen klinisk medisin fra Universitetet i Bergen. Han arbeider som overlege og medisinsk faglig rådgiver ved Sørlandet sykehus (Avdeling for anestesi-intensiv-operasjon, Avdeling for teknologi og e-helse), og er forsknings veileder ved Forskningsenheten i sykehuset. 

Han er også førsteamanuensis ved Fakultet for helse- og idrettsfag ved Universitetet i Agder, og tilknyttet Senter for kunstig intelligensforskning (CAIR) ved samme universitet. 

Han har mer enn 15 års erfaring som medisinsk rådgiver for utvikling, implementering og bruk av kliniske IKT-systemer, elektroniske pasientjournal systemer og e-helse. Dette inkluderer større utviklingsprosjekter både ved Sørlandet sykehus og i Helse Sør-Øst. 

Hans hovedinteresser med hensyn til forskning er perioperativ medisin, klinisk farmakologi, strukturering av helseinformasjon, klinisk beslutningsstøttesystem, kunstig intelligens og maskinlæring,
 


Geir Thore Berge


Geir Thore Berge
Geir Thore Berge er utdannet sykepleier og har også en 5-årig utdannelse i IT og informasjonssystemer. Han har arbeidet med innføring, bruk og drift av kliniske IKT-system i Sørlandet sykehus siden 1996. Han er også tilknyttet Senter for forskning på kunstig intelligens (CAIR) ved UiA, og tar doktorgrad (emne: automatisk strukturering av helseinformasjon) ved institutt for informasjonssystemer UiA. 

Gjennom de ulike rollene han har hatt i sykehuset ila. mer enn 20 år har han opparbeidet seg omfattende klinisk og teknisk kompetanse. Han har ledet Klinisk IKT-seksjonen ved sykehuset, og han har også vært leder av Helse Sør-Øst klinisk systemforvaltningsforum. 

Hans hovedinteresser når det gjelder forskning er knyttet til helseinformatikk, kliniske beslutningsstøttesystem, kunstig intelligens, maskinlæring og strukturering av helseinformasjon.


Erik Fosse

Erik Fosse

Erik Fosse er spesialist i generell kirurgi og thoraxkirurgi og professor i kirurgi ved Universitetet i Oslo. 

Han leder Intervensjonssenteret ved Oslo universitetssykehus. Intervensjonssenteret driver forskning og utvikling av nye behandlingsmetoder som innebærer bruk av avansert teknologi. I tillegg forsker senteret på organisasjon og økonomi i forbindelse med innføring av nye behandlingsmetoder.

Erik Fosse er leder for organisasjonen NORWAC som driver humanitært arbeid i Midt-Østen. Har arbeidet som lege i krigssituasjoner i Libanon, Gaza, Afghanistan og Kosovo.


Håvard Danielsen

Håvard Danielsen

Professor Håvard E. Greger Danielsen leder Institutt for Kreftgenetikk og Informatikk ved Oslo Universitetssykehus. Han er utdannet genetiker fra UiO med en doktorgrad i patologi fra det medisinske fakultet. 

Håvard er professor II ved Institutt for Informatikk ved UiO og gjesteprofessor i medisin ved Universitetet i Oxford. Hans forskningsfelt er arvestoffets organisering og genominstabilitet.

Han leder for tiden fyrtårnprosjektet DoMore! som utvikler digital patologi og nye prognostiske kreftmarkører ved bruk av kunstig intelligens. 


Robert Jenssen

Robert Jenssen

Robert Jenssen er professor og leder av UiT Machine Learning Group  ved UiT Norges arktiske universitet. Jenssen leder den tematiske satsningen ved UiT Center for Data-Driven Health Technology, og har vært sentral i oppbyggingen av studieretningene innen maskinlæring og innen helseteknologi ved studieprogrammet for Anvendt fysikk og matematikk ved det Fakultet for naturvitenskap og teknologi.

Jenssen er ansvarlig for UiTs kurs innen maskinlæring, deep learning (kunstig intelligens), og helsedataanalyse. Jenssen er Chair for den årlige Northern Lights Deep Learning Workshop ved UiT i Tromsø, er leder av Norsk forening for bildeanalyse og mønstergjenkjenning, er editor for journalen Pattern Recognition, er i hovedstyret for International Association on Pattern Recognition og er medlem av IEEE Technical Committee on Machine Learning for Signal Processing.   
 


Frank Lindseth

Frank Lindseth

Frank Lindseth is a professor in the computer science department at NTNU. His research field is visual computing with special focus on computer vision (CV), an area completely taken over by data-driven methods and AI. Lindseth has over 20 years of experience in the medical field, working at SINTEF Medical Technology in close collaboration with surgeons at St. Olav university hospital and the national advisory unit for ultrasound and image-guided therapy.

Furthermore, Lindseth has been the project leader of several medical image computing related projects and the application of CV and AI methods in the medical field is still one of his key interests.

Bjørn Holstad

Bjørn Holstad

Bjørn Holstad har vært prosjektleder for arbeidet med Helseanalyseplattformen i Helsedataprogrammet siden mai 2018. 

Han har tidligere arbeidet som konsulent i Vivento as, ledet arkitekturarbeidet i Difi og vært IT-sjef med ansvaret for digitalisering i Riksantikvaren, Kriminalomsorgen, Lånekassen og Luftfartstilsynet. Hovedfag i informasjonssystemer fra Høgskolen i Buskerud. 


Jan Nygård

Jan Nygård

Jan F. Nygård fikk sin ingeniørgrad i kybernetikk fra Oslo Ingeniørhøyskoe i 1991, han har også et mellomfag i statsvitenskap (1998) og en PhD i Epidemiologi (2005) fra Universitetet i Oslo. Han har jobbet ved Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo fra 1992 til 1998, og fra 1999 i Kreftregister. Fra 2007, har han ledet for registerinformatikk avdelingen informatikk Department. 

Hans forsknings interesse ligger i grensesnittet mellom Big Data Analytics, datapersonvern, sikker databehandling og Epidemiologi. Han har publisert mer enn 40 forskningsartikler i fagfellevurderte tidsskrifter, og veiledet MSc og PhD studenter fra informatikk og medisinske fakulteter. Han er styremedlem i CERTUS SFI, medlem i på flere referanse- og styringskomitéer. 

Fra juli til desember 2017 var han gjesteforsker ved Institute for Applied Scientific Computing ved Lawrence Livermore National.


Vibeke Binz Vallevik

Vibeke Binz Vallevik

Vibeke Binz Vallevik er seniorforsker i DNV GLs Presisjonsmedisin-program. I BigMed, et fyrtårnsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd med en visjon om å legge til rette for klinisk implementering av presisjonsmedisin, har hun en ledende rolle med å samordne multidisiplinær innsats fra partnere i sykehuset, akademia, og industrien.

Basert på erfaring med prosjektledelse og risikostyring i komplekse prosjekter i alt fra håndtering av nukleært avfall til nasjonale OL-søknader var hun i 2010 del av å etablere et forskningssenter med  China National Health Economics Institute for å håndtere risiko i Kinas helsereform 2020.

Hun har vært instrumentell i utviklingen av DNV GLs aktiviteter innen presisjonsmedisin og i etableringen av the Nordic Alliance for Clinical Genomics. Hovedfokusområder inkluderer deling av sensitiv helseinformasjon som genomikkdata samt behov knyttet til trygg og sikker klinisk implementering av presisjonsmedisin. 


Bjørn Erik Thon

Bjørn Erik Thon
Bjørn Erik Thon er jurist (cand.jur.1989) og har siden 2010 vært direktør i Datatilsynet. Han var forbrukerombud fra 2000 til sommeren 2010, og har før den tid vært seksjonssjef i Forbrukerrådet , advokat og dommerfullmektig. 

Han var også en kort periode politisk rådgiver i Justisdepartementet (1999-2000). Thon har ellers skrevet flere kriminalromaner og bøker om forbrukerspørsmål. 


Jim Tørresen

Jim Tørresen

Jim Tørresen holds a professor position at Department of Informatics, University of Oslo (associate professor 1999-2005). His research interests include machine learning, bio-inspired computing, artificial intelligence, adaptive systems, robotics, reconfigurable hardware and applying this to complex real-world applications.

He has got a Dr.Ing (Ph.D) degree in computer engineering from the Norwegian Institute of Technology (1996). He was doing research in the fields of artificial neural networks and parallel processing. As a part of his research he have been a research student at Kyoto University, Japan for one year.

After finishing Ph.D., he began working for NERA Telecommunications. I was involved in designing a digital power line carrier system. Then in April 1998, he was employed by Navia Aviation for designing a satellite-based flight landing system.

I November 1997, he made a research and publication trip to Japan and New Zealand. From January to April 2000,  he was a visiting researcher for three months at Evolvable Systems Lab, Electrotechnical laboratory, Tsukuba, Japan.  

August 2010 - July 2011, he was a visiting professor at Cornell Creative Machines Lab.

He was a General Chair for the 22nd International Conference on Field Programmable Logic and Applications (FPL) hosted by University of Oslo, August 29-31, 2012.


Athar Ali Tajik

Athar SAli Tajik

Athar Ali Tajik er lege/kardiolog med tilleggsutdannelse som dataingeniør og med en mastergrad i helseøkonomi og ledelse fra LSE. Han har tidligere jobbet i skjæringspunktet mellom helse, teknologi og velferd som rådgiver hos Deloitte. 

Nå er han medisinsk sjef/fagdirektør i Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. Det meldes om flere tusen avvik i året i norske helseforetak, og det har vært krevende å systematisere læring på tvers av helsevesenet.

I dette foredraget vil Athar Ali gi eksempler på hvordan nye teknologier som kunstig intelligens kan brukes i arbeidet med å bedre pasientsikkerheten. Han vil også se nærmere på de kliniske, organisatoriske og etiske utfordringene dette medfører.Fant du det du lette etter?