Lansering av nasjonal forskningsrapport og seminar

Fagseminar , 21.05.2019

 

De regionale helseforetakene inviterer til seminar der den årlige forsknings- og innovasjonsrapporten som utarbeides på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet vil bli overlevert til statssekretær Anne Grethe Erlandsen. Prosjektene som omtales i rapporten vil bli presentert, i tillegg til nasjonale nøkkeltall for forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten. 

Andre del av seminaret vil omhandle samarbeid i forskningsprosjekter nasjonalt, i Norden og internasjonalt.

Seminaret med tittelen "Forskning og innovasjon til pasientens beste" er gratis og åpent for alle interesserte, men du må melde deg på innen fredag 17. mai.

Påmelding

Her melder du deg på

Program

Kl. 10:00 - 10:30   Ankomst med kaffe

Kl. 10:30 - 10:35   Administrerende direktør i UNN, Anita Schumacher ønsker velkommen.

Kl. 10:35 - 10:50   Adm. dir. i Helse Nord RHF, Lars Vorland, overleverer nasjonal rapport for forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten til statssekretær Anne Grethe Erlandsen.

K
valitets- og forskningsdirektør i Helse Nord RHF, Siv Cathrine Høymork, går gjennom nøkkeltall for forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten 2018.

Kl. 10:50 - 11:30   Kortfattet presentasjon av prosjektene i rapporten.

Assisterende fagdirektør i Helse Midt-Norge RHF, Siv Mørkved.
Øystein Krüger, avdelingsdirektør forskning og innovasjon, Helse Sør-Øst RHF
Panchakulasingam Kandiah, assisterende fagdirektør, Helse Vest RHF
Siv Cathrine Høymork, kvalitets- og forskningsdirektør, Helse Nord RHF

Kl. 11:30 - 11:35   Brukermedvirkning i forskning, ved Gunnhild Berglen, medlem regionalt brukerutvalg i Helse Nord og observatør i universitetssamarbeidet (USAM)

Kl. 11:35 - 11:50   SAMINOR-studien - samisk og nordnorsk helse i et fugleperspektiv, ved Ann Ragnhild Broderstad, professor og overlege ved UiT og UNN.

Kl. 11:50 - 12:05   Helseinnovasjon i Nord-Norge - medisinsk avstandsoppfølging, ved Eirin Rødseth, seksjonsleder i UNN.

Kl. 12:05 - 12: 30   Lunsj

Samarbeid - hva er nøkkelen?

Kl. 12:30 - 12:55   Samarbeid i nasjonale prosjekter - utfordringer og suksessfaktorer i TWIST

Ellisiv B. Mathiesen, professor og overlege, UiT Norges arktske universitet og Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Prosjektet TWIST er finansiert av RHF-enes program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK)

Kl. 13:00 - 13:25   Samarbeid over landegrensene i Norden - Nordic Trial Alliance (NTA) en viktig tilrettelegger

Ole Alexander Oppdalshei, assisterende generalsekretær Kreftforeningen og leder av arbeidsgruppen Nordic Trial
Alliance

Kl. 13:25 - 13:55   Betydningen av internasjonalt samarbeid og internasjonalisering for utvikling av K.G.Jebsen - Senter for tromboseforskning

John-Bjarne Hansen, professor, overlege og leder av K.G.Jebsen – Senter for tromboseforskning, UiT Norges
arktske universitet og Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Kl. 13:55 - 14:00   AvslutningNår og hvor

Dato
21.05.2019 
Klokkeslett
10:00-14:00
Sted
Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø
Auditorium UNN (A3.508)
 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.