Lik praksis i nord, diagnostisering av autismespekterforstyrrelser, Bodø

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 05.10.2016-06.10.2016

Målet med konferansen er å løfte utfordringer rundt diagnostisering av autismespekterforstyrrelser for å kunne jobbe mot en mest mulig enhetlig utredningspraksis.

Når og hvor

Dato
05.10.2016-06.10.2016 
Klokkeslett
10:00-15:30
Sted
Bodø
 

Autismespekterforstyrrelser er et felt hvor gammel tenkning utfordres og ny kunnskap tilføres kontinuerlig. Diagnostiseringen av disse tilstandene er komplisert og krever høy kompetanse. 

Felles forståelse av diagnosekriterier og implementering av retningslinjer for utredning er eksempler på områder hvor forbedringspotensialet er stort. Målet med konferansen er å løfte utfordringer rundt diagnostisering av autismespekterforstyrrelser for å kunne jobbe mot en mest mulig enhetlig utredningspraksis. 

Målgruppe: 

Ansatte i spesialisthelsetjenesten, psykisk helse og habilitering i Helse Nord med ansvar for utredning og diagnostikk av barn, unge og voksne. Det koster ikke noe å delta på konferansen. 

Arrangører: 

Nordlandssykehuset (NLSH) v/Fagenhet for autisme i samarbeid med Regionalt Fagnettverk for Autisme, ADHD og Tourettes syndrom (RFAAT). 

Spørsmål til: 

Fagenhet for autisme, enhetsleder Sven Olav Vea. Telefon 75 50 19 38 eller 917 06664. 


Program og påmelding finner du her 


Fant du det du lette etter?