Møte med hensikt å etablere fagutviklingsnettverk

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 22.11.2017

 

Nettverk for fagpersoner med kliniske oppgaver i forhold til mennesker med Asperger syndrom og psykiske tilleggsvansker.

Når og hvor

Dato
22.11.2017 
Klokkeslett
10:00-14:00 
Sted
Thon Hotel Vika Atrium, Oslo
 
Mer informasjon
gurosvanebratset@ous-hf.no  

Nasjonalt kompetansensenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom) inviterer fagpersoner til å delta i fagnettverk på tvers av regioner og helseforetak.

Dette er det første nettverksmøtet, med tema:

  • Egen presentasjon av fagmiljøene
  • Drøfting omkring målsettninger, arbeidsform og møtehyppighet for fagnettverket

Påmeldingsfrist er 16. oktober 2017