Møte om flyambulansen - med politikere i Finnmark

Møte, 27.09.2016

Helse Nord RHF inviterer politikere i Finnmark til møte om flyambulansetjenesten 2019–2030.
Det vises til beslutninger om framtidig flyambulansetjeneste og den diskusjon som har vært bl.a. i Finnmark i sommer.

Sentrale temaer på møtet blir:

  • Dagens flyambulansetjeneste og hvilke utfordringer skal vi løse.
  • Premisser for dimensjonering av flyambulansetjenesten 2019-2030.
  • Hva oppnår vi og hvilke utfordringer oppstår?
  • Situasjonen for Finnmark.
På møtet vil representanter for ledelsen i Helse Nord RHF, Luftambulansetjenesten ANS og den regionale flykoordineringssentralen delta. 

Nærmere informasjon med program etc. vil bli sendt ut i begynnelsen av september.

Når og hvor

Dato
27.09.2016 
Klokkeslett
15:30-18:30
Sted
Hammerfest
 
Kontaktinformasjon
For mer informasjon, kontakt direktør i Helse Nord RHF, Kristian I. Fanghol, e-post: kif@helse-nord.no.
 

Invitasjonen er sendt til:

- de politiske partiene i Finnmark

- fylkesordfører i Finnmark fylkeskommune

- stortingsrepresentantene fra Finnmark

- Sametinget

- KS Finnmark

- regionrådene i Vest og Øst Finnmark


Framtidig flyambulansetjeneste i Finnmark - Invitasjon til møte i Hammerfest 27 september 2016.pdf

Fant du det du lette etter?