Pakkeforløp psykisk helse og rus, Tromsø

Konferanse, 09.10.2018

I samarbeid med Helsedirektoratet inviterer Helse Nord RHF og helseforetakene til konferanser for lansering og implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus.

Når og hvor

Dato
09.10.2018 
Klokkeslett
Sted
Clarion hotel the Edge, Tromsø
 
Mer informasjon
borge.idar.mathiassen@unn.no  
For å lykkes med implementering er vi avhengige av at de som jobber i tjenestene og bruker- og pårørende representanter engasjerer seg i arbeidet. Vi håper at så mange som mulig setter av tid til å delta på konferansene.

Psykisk helse og rus er et stort tjenestefelt i regionen med svært mange ansatte. 

Konferansen vil være en anledning til å samhandle med ledere og beslutningstakere fra Helsedirektoratet, spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenester.

Konferansen retter seg mot

  • Ledere og relevante fagpersoner i helseforetaket
  • Fastleger, ledere og ansatte innen psykisk helse, tjenester for barn og unge, og rus i kommuner
  • Politikere med interesser og ansvar for psykisk helse, tjenester for barn og unge, og rus i kommuner og fylkeskommuner
  • Bruker – og pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse og rus
  • Interesseorganisasjoner

Streaming

Konferansene vil streames i samtid og vil være tilgjengelig i ettertid. 
Samarbeidspartnere og andre relevante aktører vil bli invitert via sitt lokale helseforetak til å overvære konferansen gjennom videolink. 
 
Colourbox

Fant du det du lette etter?