Pakkeforløp psykisk helse og rus, Tromsø

Konferanse , 09.10.2018

I samarbeid med Helsedirektoratet inviterer Helse Nord RHF og helseforetakene til konferanser for lansering og implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus.

Illustrasjonsbilde Colourbox

Når og hvor

Dato
09.10.2018 
Klokkeslett
Sted
Clarion hotel the Edge, Tromsø
 
Mer informasjon
borge.idar.mathiassen@unn.no  
I samarbeid med Helsedirektoratet inviterer Helse Nord RHF og helseforetakene til konferanser for lansering og implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus. 

Mer informasjon om påmelding, streaming og program kommer i starten av september.

Pakkeforløpene er utviklet i tett samarbeid med ulike fagmiljøer, bruker- og pårørendeorganisasjoner. Forløpene skal legge til rette for gode individuelle forløp, gjennom enda bedre samhandling mellom sektorene, klare ansvarsforhold og gode overganger.

Trer i kraft 1. januar 2019

Det er til nå utviklet syv pakkeforløp som skal implementeres i tjenestene fra 1. januar 2019. 

 • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne 
 • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge 
 • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 
 • Pakkeforløp ved mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne 
 • Pakkeforløp ved spiseforstyrrelser for barn og unge 
 • Pakkeforløp for utredning og behandling av tvangslidelse (OCD) hos barn, unge og voksne 
 • Pakkeforløp for gravide som bruker/har brukt alkohol, vanedannende legemidler og/eller illegale rusmidler

Helsedirektoratet, Helse og omsorgsdepartementet og nasjonale brukerorganisasjoner vil presentere bakgrunnen for pakkeforløpene, målsetning med dem og hvordan de er utviklet. Pakkeforløpene vil bli presentert med lokale praksisnære eksempler. 

Konferansen retter seg mot:

 • Ledere og relevante fagpersoner i helseforetaket
 • Fastleger, ledere og ansatte innen psykisk helse, tjenester for barn og unge, og rus i kommuner
 • Politikere med interesser og ansvar for psykisk helse, tjenester for barn og unge, og rus i kommuner og fylkeskommuner
 • Bruker – og pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse og rus
 • Interesseorganisasjoner

For å lykkes med implementering er vi avhengige av at de som jobber i tjenestene og bruker- og pårørende representanter engasjerer seg i arbeidet. Vi håper at så mange som mulig setter av tid til å delta på konferansene.

Psykisk helse og rus er et stort tjenestefelt i regionen med svært mange ansatte. 

Konferansen, som også avholdes i Bodø 8. oktober, vil være en anledning til å samhandle med ledere og beslutningstakere fra Helsedirektoratet, spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenester.

Konferansene vil streames i samtid og vil være tilgjengelig i ettertid. 
Samarbeidspartnere og andre relevante aktører vil bli invitert via sitt lokale helseforetak til å overvære konferansen gjennom videolink. 


Mer informasjon om påmelding, streaming og program kommer i starten av september.

Se mer informasjon om pakkeforløp på Helsedirektoratets sider.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.