Praksiskonsulentkonferanse

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 05.02.2020

Konferansen skal bidra til rekruttering av nye praksiskonsulenter og sikre god forankring i foretakene. Konferansen sentreres rundt «medisinsk samhandling» og hvordan praksiskonsulentordningen kan være et verdifullt samhandlingsverktøy.

Bakteppet for konferansen er sviktende rekruttering av nye praksiskonsulenter i Nord-Norge. Målsettingen med konferansen er å bedre rekrutteringen av nye praksiskonsulenter og sikre god forankring i foretakene for ordningen. Konferansen sentreres rundt «medisinsk samhandling» og hvordan praksiskonsulentordningen kan være et verdifullt samhandlingsverktøy. 

Målgruppen for konferansen er fastleger, praksiskonsulenter, klinikksjefer på sykehus, samhandlingsaktører, både i sykehusadministrasjon og kommunal helseforvaltning. 

PROGRAMKOMITE:

  • Finn-Henry Hansen, Helse Nord
  • Jan-Morten Engzelius, Medlem av koordinerende nasjonalt arbeidsutvalg for PKO
  • Mette Røkenes, kommuneoverlege Sortland 
  • Jonas Holthe, kommuneoverlege Harstad
  • Guri Moen, Larjord, rådgiver samhandling, UNN Tromsø
  • Unni Ringberg, mangeårig PKO og fastlege,Tromsø
  • Morten Høyer, PKO UNN og fastlege, Tromsø
  • Tove Myrbakk, Nordland Legeforening, Bodø


Konferansen søkes godkjent med 7 timer som valgfritt kurs for spesialiltetene allmennmedisin og samfunnsmedisin. 


Når og hvor

Dato
05.02.2020 
Klokkeslett
08:00-16:30
Sted
Scandic Ishavshotell, Tromsø
 
Mer informasjon
Påmelding og mer informasjon  

Program for PKO-konferansen

Onsdag 5. februar

08.00 - 08.30  Registrering

08.30 - 08.45  Velkommen, introduksjon av tema og behovet for å styrke PKO-ordningen i Nord-Norge ved Finn Henry Hansen, Helse Nord.

08.45 - 09.15  PKO – tanker rundt organisering, dimensjonering, forankring og avlønning ved Morten Engzelius, regional PKO-ansvarlig, Helse Sør-Øst.

Spørsmål/diskusjon

09.15 . 09.30  Pause

09.30 - 10.00  PKO SUS 20 år! Oljen som smører maskineriet – utfordringer og suksesskriterier ved Olav Thorsen, PKO-leder Stavanger Universitetssykehus.

Spørsmål/diskusjon

10.00 - 10.30  Møteplass Møre og Romsdal - våre arenaer for medisinsk samhandling hvor behandlere i spesialisthelsetjenesten møter fastlegene ved Stian Endresen, PKO-leder Møre og Romsdal.

Spørsmål/diskusjon

10.30 - 10.45  Pause

10.45 - 11.15   PKO i Vestre Viken HF; suksessfaktorer og organisering ved Trygve Kongshavn, PKO-leder Vestre Viken.

Spørsmål/diskusjon

11.15 - 11.45   Praksiskonsulent – med blikket utenfra eller innenfra? Anne Grethe Olsen, fylkeslege Troms og Finnmark.

Spørsmål/diskusjon

11,45 - 12.45  Lunsj

12.45 - 13.15  «Legens medisinske binge»  -  et oppdelt helsevesen. Refleksjoner om samarbeid. Idealer, realiteter og perspektiv, ved Unni Ringberg, fastlege og førsteamanuensis UiT

13.15 - 13.45  Hva betyr PKO for foretakene - utfordringer og muligheter?Ved Haakon Lindekleiv, medisinsk fagsjef og klinikksjef medisinsk klinikk, Markus Rumpsfeld, UNN.

Spørsmål/diskusjon

13.45 - 14.00  Pause

14.00 - 14.30  Hva betyr PKO for fastlegene - ufordringer og muligheter?Ved Marit Karlsen, fastlege Kautokeino, styremedlem i Allmennlegeforeningen og medlem av sentralstyret i Legeforeningen.

Spørsmål/diskusjon

14.30 - 15.00  Hvordan skape tillit blant fastleger og i sykehus til PKO ordningen? Ved Anita Husveg, PKO Helgelandssykehuset.

15.00 - 15.15  Regional forankring av PKO ved Knut Even Lindsjørn, samhandlingsdirektør Helse Sør-Øst.

15.15 - 15.30  Pause

15.30 - 16.30  Paneldebatt


Praktisk informasjon

Kursavift på 500,- faktureres sammen med dagpakker rundt 5. januar 2020. 


Fant du det du lette etter?