Primær HPV-screenning

Fagdag, 25.10.2018

Målgruppen for fagdagen er allmennleger, gynekologer, patologer, mikrobiologer, bioingeniører, jordmødre, helsesekretærer og andre faggrupper involvert i, eller med interesse for, forebygging av livmorhalskreft.
Det blir nye tider i livmorhalsprogrammet med molekylær HPV-test som primær screeningmetode.

Målet med fagdagen er å formidle kunnskap om forebygging av livmorhalskreft generelt og om de nye forandringer og oppfølgingsrutiner som følger den nye screeningmetoden. Vi har derfor invitert anerkjente forelesere innen patologifeltet fra avdelingene knyttet til pilotprosjektet for HPV som primærscreening i pilotfylkene og kreftregisteret.

Når og hvor

Dato
25.10.2018 
Klokkeslett
11:00-16:00
Sted
Nordland kultursenter (Valhall)
Gamle Riksvei 53
8070 Bodø
 
Arrangør
Nordlandssykehuset, Diagnostisk klinikk i samarbeid med HR-Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering 
Mer informasjon
ramona.maurseth@nordlandssykehuset.no  

Målgrupper

Målgruppen for fagdagen er: 

  • Allmennleger
  • Gynekologer
  • Patologer
  • Mikrobiologer
  • Bioingeniører
  • Jordmødre
  • Helsesekretærer
  • Andre faggrupper involvert i, eller med interesse for, forebygging av livmorhalskreft

Godkjenninger

Det vil bli søkt om at fagdagen skal gi tellende timer for leger og bioingeniører.

Om fagdagen

I 2014 begynte Patologiavdelingen under Diagnostisk Klinikk ved Nordlandssykehuset organiseringen av årlige fagdager innen livmorhalscytologi-screening. 

Den første fagdagen var begrenset til patologiavdelingen/diagnostikk klinikk ved Nordlandssykehuset. I 2015 var kvinneklinikken ved Nordlandssykehuset med på fagdagen med deltagelse fra våre kolleger på Universitetssykeuset Nord-Norge og Universitetet i Tromsø. 

I 2016 ble privatpraktiserende gynekologer i Bodø invitert på fagdagen. I år utvider vi vår fagdag ytterligere, vi inviterer alle fastlegekontor og andre interesserte til å delta og sender invitasjon til Klinisk Patologi ved UNN for videre distribusjon i Troms-Finnmark.

Nordlandssykehuset fagdag for livmorhalscytologi er tenkt som et årlig fast arrangement for å utveksle erfaringer og kunnskap mellom fagmiljøene i regionen og rekvirentene.

Fagdagen vil forhåpentligvis utvides ytterligere i 2019 for å forsterke kommunikasjon og samarbeid i regionen.

Velkommen!

Påmelding

Deltakeravgift: kr 750,-

Påmeldingsfrist: 15. oktober 2018

Program for dagen

11.00 – 11.05
Velkommen

11.05 – 11.35
Cytologiscreening ved Patologiavdelingen, Nordlandssykehuset

11.35 – 12.20
Nye tider i Livmorhalsprogrammet – Molekylære tester gir sikrere diagnostikk
Hans Kristian Haugland, Haukeland universitetssykehus

12.20 – 13.15
Lunsj

13.15 – 14.00
Forventninger og krav til HPV-test i primærscreeningen
Olav Karsten Vintermyr, Haukeland universitetssykehus

14.00 – 14.45
Endring av primær screeningsmetode
Praktiske konsekvenser for rekvirentene og cytologilaboratoriene
Maj-Liv Eide, St. Olavs hospital

14.45 – 15.00 
Kaffe

15.00 – 15.45
Erfaringer og resultater fra HPV primærscreening i pilotfylkene
Birgit Engesæter, Kreftregisteret

15.45 – 16.30
HPV-test, hvordan ta en god prøve og hvordan informere HPV-positive kvinner
Ameli Trope, Kreftregisteret

16.30 – 16.45
Kaffe

16.45 – 17.30
HPV, celleforandringer og kreft
Sveinung Sørbye, Universitetssykehuset Nord-Norge 

17.30 – 17.45
Prøvemerking/ID-sikring
Laboratoriekonsulent/bioingeniør, Noklus

17.45 – 18.00
Diskusjon og avslutning

Last ned programmet som pdf


Fant du det du lette etter?