Regional brukerkonferanse 2016

Brukerutvalgsmøte, 20.10.2016

 

Helse Nord RHF har gleden av å invitere til regional brukerkonferanse i Tromsø 20. oktober. Programmet finner du på denne siden.


Når og hvor

Dato
20.10.2016 
Klokkeslett
08:30-15:00
Sted
Radisson Blu Hotel, Tromsø
Sjøgata 7
 

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviterer representanter fra helseforetakene, brukerutvalg, brukerorganisasjonene og pasientombudene i Nord-Norge til en dagskonferanse med aktuelle tema som berører pasienter og pårørende tilknyttet spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge.

Påmelding innen 12. oktober 

 

Program

Onsdag 19. oktober

18.00 - 19.00
Registrering

19.30
Middag på Radisson BLU hotell for deltakere på konferanen


Torsdag 20. oktober

08.00 – 09.00
Arbeidet og utfordringene i brukerutvalgene
Ledere i brukerutvalgene i Helse Nord

09.10 – 09.55
Besøk av Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved Psykiatrisk avdeling, UNN
Om rapporten og arbeidet i ettertid.
Siren Hoven, konstituert klinikksjef Psykisk helse og rusklinikken, UNN

10.10 - 11.00 
Arbeidet og utfordringene i Nasjonalt råd for prioritering i helse og omsorgstjenesten, samt i Beslutningsforum for nye metoder
Lars Vorland, administrerende direktør Helse Nord RHF


11.00 – 11.50
Lunsj


11.50 – 12.50
Kan verdi- og effektivitetsbasert ledelse kombineres?
Marianne Telle, styreleder Helse Nord RHF


13.00 – 13.55
Kultur og helse i møte med samiske brukere
Renathe Simonsen, FOU-konsulent, SANKS


14.05 – 14.30 
HelseOmsorg21
Cathrin Carlyle, leder BU, UNN HF


14.30 – 14.45
Avslutning – vel hjem


Prisalternativer

  • Konferanseavgift inkl. lunsj), kr. 525
  • Overnatting Radisson Blu hotell, Tromsø, 1 natt, kr 1.095     
  • Felles middag 19. oktober på Radisson Blu hotell, kr. 365

Deltagelse og betaling

Helse Nord RHF vil som tidligere dekke konferanseutgifter, evt. inkludert overnatting og middag for:

  • Medlemmer og varamedlemmer i RBU
  • To representanter fra hvert av helseforetakenes brukerutvalg
  • E representant fra regionalt og/eller fylkesledd fra brukerorganisasjoner i regionen

Vi håper at flere fra brukerutvalg/organisasjonene vil ha anledning til å delta på konferansen. Det forutsettes imidlertid at disse betaler for konferansen på annen måte. Vi ber om at brukerutvalget/organisasjonen selv avklarer hvilke representanter som skal få dekket oppholdet av Helse Nord RHF og opplyser om dette i forbindelse med påmeldingen, slik at vi kan få gitt beskjed til hotellet om dette. 

Alle deltakere må selv bestille og dekke reiseutgifter til konferansen. Helse Nord RHF har avsatt et antall rom fra 19. til 20. oktober i forbindelse med brukerkonferansen. Eventuell overnatting i tillegg til denne må avtales og betales direkte til hotellet. 

Det deltakerne ikke får dekt av Helse Nord RHF må gjøres opp direkte med hotellet.Fant du det du lette etter?