Regional brukerkonferanse 2017

Brukerutvalgsmøte, 12.10.2017-13.10.2017

 

Velkommen til den årlige brukerkonferansen på Thon Nordlys hotell i Bodø 12. - 13. oktober 2017. Påmeldingsfristen er 2. oktober. 

Når og hvor

Dato
12.10.2017-13.10.2017 
Klokkeslett
08:00-16:00
Sted
Bodø
 

Program

Torsdag 12. oktober

15.00 – 16.00
Registrering

16.00 – 17.30
Tematime: Bruk og besittelse av narkotika – straff vs helsehjelp
v/ Kenneth Arctander, RIO

17.40 – 18.00
Utdeling av Brukerprisen 2017

20.00
Middag på Thon Hotell Nordlys for deltakere på konferansen

Fredag 13. oktober

08.30 – 10:00
Pasient- og pårørendeopplæring – for hvem og hvordan?
Tone Dorthea Bentzen, rådgiver ved Lærings- og mestringssenteret ved Nordlandssykehuset, Bodø
Kristin Lernes, rådgiver ved Lærings- og mestringssenteret ved Universitetssykehuset i Nord Norge, Tromsø
Brukerrepresentant

10.15 – 11.30
Samstemming av legemiddel
v/Hanne Frøyshov, kvalitetssjef i Helse Nord RHF

11.30 – 12.15
Lunsj

12.15 – 13.15 
Medikamentfri behandling – v/UNN

13.30 – 14.00
Fagdirektørens time

14.00 – 14.05
Avslutning og vel hjem


 

Deltagelse og betaling

Helse Nord RHF vil som tidligere dekke konferanseutgifter, evt. inkludert overnatting og middag for:

  • Medlemmer og varamedlemmer i RBU
  • To representanter fra hvert av helseforetakenes brukerutvalg
  • En representant fra regionalt og/eller fylkesledd fra brukerorganisasjoner i regionen

Vi håper at flere fra brukerutvalg/organisasjonene vil ha anledning til å delta på konferansen. Det forutsettes imidlertid at disse betaler for konferansen på annen måte. Vi ber om at brukerutvalget/organisasjonen selv avklarer hvilke representanter som skal få dekket oppholdet av Helse Nord RHF og opplyser om dette i forbindelse med påmeldingen, slik at vi kan få gitt beskjed til hotellet om dette. 

Alle deltakere må selv bestille og dekke reiseutgifter til konferansen. Helse Nord RHF har avsatt et antall rom fra 12. til 13. oktober i forbindelse med brukerkonferansen. Eventuell overnatting i tillegg til denne må avtales og betales direkte til hotellet. 

Det deltakerne ikke får dekt av Helse Nord RHF må gjøres opp direkte med hotellet.


Påmeldingsfrist 2. oktober 2017
Fant du det du lette etter?