Regional brukerkonferanse 2018

Brukerutvalgsmøte , 11.10.2018-12.10.2018

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF har gleden av å invitere til årets regionale brukerkonferanse i Bodø.

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF er arrangør for denne årlige konferansen, og inviterer representanter fra helseforetakene, brukerutvalg, brukerorganisasjonene og pasientombudene i Nord-Norge til en konferanse med aktuelle tema som berører pasienter og pårørende tilknyttet spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge.  

Når og hvor

Dato
11.10.2018-12.10.2018 
Klokkeslett
15:30-17:00
Sted
Radisson Blu Hotell, Bodø
 
Mer informasjon
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord  

Påmelding


Helse Nord RHF dekker dagpakke, fellesmiddag + overnatting mellom 11. og 12. oktober for: 

  • RBU - Medlemmer og varamedlemmer  
  • 2 representanter fra hvert av helseforetakenes brukerutvalg  
  • 1 representant fra regionalt og/eller fylkesledd av brukerorganisasjon.  

Øvrige deltakere gjør opp med hotellet direkte for overnatting, dagpakker og evt. middag.   

Påmeldingsfrist: 1. oktober 2018 
Foreløpig program

Endringer kan forekomme

Torsdag 11. oktober


15.30 – 16.00
Registrering

16.00 – 16. 15
Velkommen  til konferanse
Knut Hartviksen, leder regionalt brukerutvalg (RBU)

16.15 – 17.00 
Orientering om Helse Nord
Kristian Fanghol, direktør i Helse Nord RHF

17.00 – 17.15
Pause

17.15 – 18.00
Brukerrepresentant på systemnivå – rolleforståelse
Arne Ketil Hafstad, tidligere leder av RBU

18.30
Middag på Radisson BLU

Fredag 12. oktober        

08.30 – 08.35
Velkommen til ny dag
Knut Hartviksen

08.35 – 09.35
Forbedringsprosjekt i Helse Nord - «Nærværprosjektet» ved Helgelandssykehuset
Hilde Lysfjord

09.35 – 09.45
Pause

0945 – 10.15
Muligheter for brukerutvalgene til å påvirke
Knut Hartviksen

10.15 – 11.30
Arbeid i grupper:

  1. Samarbeid mellom organisasjonene og representanter i brukerutvalgene
  2. Viktige områder for brukerutvalgene å engasjere seg i.
  3. Brukermedvirkning i pasientsikkerhetsarbeid

11.30 – 12.15
Lunsj

12.15- 13.00
Presentasjon av gruppearbeid

13.00 – 13.10
Pause

13.10 – 13.45
Psykisk helsevern og psykisk utviklingshemming
Presentasjon av behandlingstilbud ved Nordlandssykehuset

13.45 - 1400
Evaluering og avslutning

 


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.