Regional brukerkonferanse 2019

Brukerutvalgsmøte, 16.10.2019-17.10.2019

Regionalt brukerutvalg har gleden av å invitere til konferanse for brukerutvalg, brukerorganisasjoner, ungdomsråd og pasientombud i Nord-Norge. Fra og med 2019 tar en sikte på å arrangere konferansen hvert andre år.

Når og hvor

Dato
16.10.2019-17.10.2019 
Klokkeslett
Sted
Scandic Bodø Hotell, Bodø
 
Påmelding regional brukerkonferanse 2019


Presentasjoner fra konferansen:


Deltagelse og betaling

Helse Nord dekker lunsj, middag og overnatting (en natt) for: 

  • Medlemmer og varamedlemmer i RBU
  • To representanter fra hvert av helseforetakenes brukerutvalg
  • En representant fra regionalt og/eller fylkesledd fra brukerorganisasjoner i regionen
  • To representanter fra hvert av ungdomsrådene ved helseforetakene

Vi håper at flere fra brukerutvalg/organisasjonene vil ha anledning til å delta på konferansen. Det forutsettes imidlertid at disse betaler for konferansen på annen måte. 

Vi ber om at brukerutvalget/organisasjonen selv avklarer hvilke representanter som skal få dekket opphold og reise av Helse Nord RHF og opplyser om dette i forbindelse med påmeldingen, slik at vi kan få gitt beskjed til hotellet om dette. 

Reiseutgifter

Helse Nord RHF dekker reiseutgifter for en representant fra regionalt og/eller fylkesledd fra brukerorganisasjoner i regionen, med fratrekk av en egenandel på kr 500,-.

Regning må sendes inn i etterkant av konferansen. 

Reiseutgifter for medlemmer av brukerutvalgene og ungdomsrådene må dekkes av helseforetakene de representerer.


Praktisk informasjon

Påmelding er bindende. Påmeldingsfristen er 10. september 2019. 

Dekning av reiseutgifter er beskrevet sist i invitasjonen. Helse Nord RHF gjør oppmerksom på at ikke-refunderbare flybilletter ikke blir dekket av Helse Nord RHF dersom konferansen må avlyses. 

Antall påmeldte bør være minst 40. Helse Nord RHF vil informere deltakerne på epost i etterkant av påmeldingsfristen om når flybilletter kan bestilles.


Program (endringer kan forekomme)

Onsdag 16. oktober

15.30 – 16.00 

Registrering

16.00 – 16. 15 

Velkommen v/Gunn Strand Hutchinson, nestleder RBU 

16.15 – 17.00 

Brukermedvirkning - Hvorfor er det så viktig for oss?

Kristian Fanghol, direktør i Helse Nord RHF

17.00 – 17.15 

Pause

17.15 – 18.00 

Vi har sentral kunnskap som helseforetakene trenger

v/ Gunn Strand Hutchinson, nestleder RBU og Arne Ketil Hafstad, tidligere leder av RBU

18.30

Middag på Scandic Bodø

(Har noen lyst til å holde tale er de veldig velkommen til det!)Torsdag 17. oktober

08.30 – 08.35 

Velkommen til ny dag v/Gunn Strand Hutchinson, nestleder RBU

08.35 – 09.00 

Pasientreiseordningen i framtiden – konsekvenser for pasienter og pårørende v/Nils Bie Normann, rådgiver Helse Nord RHF

Innledning ved Gunnhild Berglen, medlem RBU

09.00 – 09.05 

Rist løs 

09.05 – 10.00 

Medikamentfritt behandlingstilbud ved UNN– hva har vi erfart så langt?  v/Stian Kistrand, erfaringskonsulent og Tore Ødegård, fagutvikler 

10.00 – 10.15 

Pause

10.15 – 11.45 

Dialogkafe

Vi arbeider med følgende problemstillinger på kafebord: 

1. Hvordan få til et best mulig samarbeid mellom pasient- og brukerorganisasjonene og brukerutvalgene/ungdomsrådene/RBU?

2. Hva er de aller viktigste områdene å engasjere seg i for brukerrepresentanter på systemnivå i Helse Nord de neste to årene? 

3. Rekruttering til arbeid i pasient- og brukerorganisasjoner. Hva kan være virksomme tiltak?

4. Hvilke ønsker har BU/UR/organisasjonene til oss i RBU og hvilke rutiner bør vi ha for samarbeid?

5. Hva er viktig for pasienter og pårørende når det gjelder pasientreiseordningen i fremtiden? 

11.30 -11.45 

Kort presentasjon fra bordvertene om hva som ble sagt på bordene (3 minutter pr bord)

11.45 – 1230 

Lunsj  

12.30– 13.15

Hva er viktig for oss? – Prinsipper for gode overganger fra å være barn til å bli voksen i sykehus

v/Ungdomsrådene i Helse Nord 

13.15 – 13.45 

Digital grunnopplæring for brukerrepresentanter på systemnivå v/Kari Bøckmann, rådgiver Helse Nord RHF 

13.45 

Avslutning og evaluering
Takk for denne gang – og vel hjem!
 

Fant du det du lette etter?