Regional brukerkonferanse 2019

Brukerutvalgsmøte, 16.10.2019-17.10.2019

Regionalt brukerutvalg har gleden av å invitere til konferanse for brukerutvalg, brukerorganisasjoner, ungdomsråd og pasientombud i Nord-Norge. Fra og med 2019 tar en sikte på å arrangere konferansen hvert andre år.

Når og hvor

Dato
16.10.2019-17.10.2019 
Klokkeslett
Sted
Scandic Bodø Hotell, Bodø
 

Påmelding regional brukerkonferanse 2019

Deltagelse og betaling

Helse Nord dekker lunsj, middag og overnatting (en natt) for: 

  • Medlemmer og varamedlemmer i RBU
  • To representanter fra hvert av helseforetakenes brukerutvalg
  • En representant fra regionalt og/eller fylkesledd fra brukerorganisasjoner i regionen
  • To representanter fra hvert av ungdomsrådene ved helseforetakene

Vi håper at flere fra brukerutvalg/organisasjonene vil ha anledning til å delta på konferansen. Det forutsettes imidlertid at disse betaler for konferansen på annen måte. 

Vi ber om at brukerutvalget/organisasjonen selv avklarer hvilke representanter som skal få dekket opphold og reise av Helse Nord RHF og opplyser om dette i forbindelse med påmeldingen, slik at vi kan få gitt beskjed til hotellet om dette. 

Reiseutgifter

Helse Nord RHF dekker reiseutgifter for en representant fra regionalt og/eller fylkesledd fra brukerorganisasjoner i regionen, med fratrekk av en egenandel på kr 500,-.

Regning må sendes inn i etterkant av konferansen. 

Reiseutgifter for medlemmer av brukerutvalgene og ungdomsrådene må dekkes av helseforetakene de representerer.


Praktisk informasjon

Påmelding er bindende. Påmeldingsfristen er 10. september 2019. 

Dekning av reiseutgifter er beskrevet sist i invitasjonen. Helse Nord RHF gjør oppmerksom på at ikke-refunderbare flybilletter ikke blir dekket av Helse Nord RHF dersom konferansen må avlyses. 

Antall påmeldte bør være minst 40. Helse Nord RHF vil informere deltakerne på epost i etterkant av påmeldingsfristen om når flybilletter kan bestilles.


Program (endringer kan forekomme)

Onsdag 16. oktober

15.30 – 16.00
Registrering

16.00 – 16. 15
Velkommen til konferanse
Knut Hartviksen, leder regionalt brukerutvalg (RBU)

16.15 – 17.00 
Orientering om Helse Nord
Kristian Fanghol, direktør i Helse Nord RHF

17.00 – 17.15
Pause

17.15 – 18.00
Brukerrepresentant på systemnivå – rolleforståelse
Arne Ketil Hafstad, tidligere leder av RBU

18.30
Middag på Scandic Bodø

Torsdag 17. oktober

08.30 – 08.35
Velkommen til ny dag 

08.35 – 09.00
Pasientreiser – aktuelt tema, v/Nils Normann, rådgiver Helse Nord RHF

09.00 – 09.05
Rist løs

09.05 – 10.00 
Medikamentfritt behandlingstilbud ved UNN– erfaringer
v/Stian Kistrand, erfaringskonsulent og Tore Ødegård, fagutvikler 

1000- 1015
Pause

10.15 - 10.30
Muligheter for brukerutvalgene og brukerorganisasjonene til å påvirke
Knut Hartviksen, leder regionalt brukerutvalg (RBU), innledning

10.30 – 11.45 

Arbeid i grupper:
1. Samarbeid mellom organisasjonene og representanter i brukerutvalgene
2. Viktige områder for brukerutvalgene å engasjere seg i.
3. Brukermedvirkning i pasientsikkerhetsarbeid

11.45 – 1230
Lunsj

12.30– 13.15
Presentasjon av gruppearbeid

13.15 – 13.45
Digitalt opplæringsprogram
v/Kari Bøckmann, rådgiver Helse Nord RHF og medlem av prosjektgruppa

13.45
Avslutning og evaluering

Takk for denne gang – og vel hjem!Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.