Regional forsknings- og innovasjonskonferanse

Helse Nord RHF og UiT Norges arktiske universitet inviterer til regional forsknings- og innovasjonskonferanse 3. - 4. november 2022 i Bodø.

Tema for konferansen er «Sammen om forskning og innovasjon i nord». Mange spennende foredragsholdere tar turen til Bodø for å bidra på konferansen, og på programmet står også utdeling av Helse Nords forskningspris og innovasjonspris.

Bodø skyline

Foto: Jøran Johnsen, copyright

Målgruppe

Ledere og mellomledere i helseforetak og universitetene, forskere og innovatører, klinikere, støttepersonell og andre som er opptatt av forskning og innovasjon i helsetjenesten.

Program

Konferansen gjennomføres som et lunsj-til-lunsj-arrangement, med festmiddag torsdag kveld med utdeling av forsknings- og innovasjonspriser. Torsdag 3. november
1000
Innreise og registrering
1100 - 1200
LUNSJ
1200 - 1215
Kulturinnslag og velkommen
1215 - 1305
Forskning og innovasjon for fremtidens helsetjeneste
- universitetenes og helseforetakenes rolle
1215 - 1240
Kunnskapsdepartementet ved politisk ledelse
1240 - 1305
Helse- og omsorgsdepartementet ved politisk ledelse
1305 - 1405
Forskning og innovasjon for fremtidens helsetjeneste
Tilrettelegging mellom sektorene - utfordringer og muligheter.
Innlegg fra ledelse og klinikk
1305 - 1325
Prorektor/dekan, Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet
1325 - 1345
Cecilie Daae, adm. direktør, Helse Nord RHF
1345 - 1405
Bjørn Odvar Eriksen, overlege, nyremedisinsk avdeling, UNN og professor, Institutt for klinisk medisin, UiT
1405 - 1430
PAUSE
1430 - 1550
Sammen om klinisk forskning
1430 - 1450
Sammen om klinisk forskning
Tove Klæboe Nilsen, forsknings- og innovasjonsdirektør Helse Nord RHF
1450 - 1510
Presentasjon av regionalt forskningsprosjekt (KlinReg)
1510 - 1530
Effekter av HelseIArbeid-klinikkene - et samarbeidstiltak mellom helsetjenesten og NAV
Arnstein Mykletun, forskningsleder, Kompetansesenter for arbeid og psykisk helse, NLSH og professor II, Institutt for samfunnsmedisin, UiT
1530 - 1550
Universitetets rolle i klinisk forskning
Johanna U. Ericson, professor, Institutt for medisinsk biologi, UiT
1550 - 1615
PAUSE
1615 - 1735
Parallellsesjon 1 - Innovasjon

Presentasjon av innovasjonsprosjekter i helseforetakene

1615 - 1735
Parallellsesjon 2 - Forskning
1615 - 1635
Nasjonal infrastruktur for kliniske studier
- presentasjon av NorTrials-senter ved UNN
1635 - 1655
Bruk av registerdata i kliniske studier
Tor Ingebrigtsen, professor, Institutt for klinisk medisin, UiT
1655 - 1715
"Mihá - Unge samers psykiske helse"
Ketil Lenert Hansen, professor, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord, UiT
1715 - 1735
Tema 4. Tema og innleder annonseres senere
1930
MIDDAG OG UTDELING AV HELSE NORDS FORSKNINGS- OG INNOVASJONSPRISER 2022

Fredag 4. november
0830 - 0840
Kulturinnslag
0840 - 0915
Helse Nords forsknings- og innovasjonspriser 2022
Presentasjon fra vinneren av forskningsprisen
Presentasjon fra vinneren av innovasjonsprisen
0915 - 0935
"Mission on cancer" - samarbeid om kreftforskning
Ole Alexander Opdalshei, ass. generalsekretær, Kreftforeningen
0935 - 1035
Samarbeid med kommunene/primærhelsetjenesten
0935 - 0955
Inovacare - innovasjonsarena for helseløsninger
Et samarbeid mellom Nordlandssykehuset og Bodø kommune
Tove Julie Evjen, prosjektleder, Inovacare
0955 - 1015
Forskning i kommunene - erfaringer fra Vestvågøy kommune som "motorkommune" for forskning
Trude Hartviksen, leder for Fagutviklingsavdelingen i Vestvågøy kommune og forsker ved Senter for omsorgsforskning Nord, UiT
1015 - 1035
Nasjonalt senter for e-helseforskning, UNN. Tema/innleder kommer
1035 - 1100
PAUSE OG UTSJEKK
1100 - 1155
Samarbeid med brukere og pasientorganisasjoner
1100 - 1110
Introduksjon ved Helse Nord
1110 - 1140
Kaiku Health - digital symptomoppfølgning av kreftpasienter
Ellinor Haukland, prosjektleder og overlege ved kreftavdelingen, Nordlandssykehuset
Brukerrepresentant i prosjektet
1140 - 1155
Hvordan arbeider Kreftforeningen for å få til god brukermedvirking?
Brage Larsen Sollund, distriktsleder
1155 - 1215
Avslutningsforedrag
Anne Husebekk, professor, institutt for medisinsk biologi, UiT og styremedlem i Helse Nord RHF
1215
LUNSJ OG HJEMREISE

Påmelding

Du melder deg på ved å gå inn på denne lenken: 

Klikk her for å melde deg på Regional forsknings- og innovasjonskonferanse 2022

Påmeldingsfrist: 20. september 2022

Deltakeravgift inkl. festmiddag kr 1000,-
Deltakeravgift u/ middag kr 600,-

Merk at deltakeravgiften må betales med kort eller Vipps når du melder deg på. Det er ikke anledning å betale ved faktura.

Alle deltakerne må selv bestille overnatting til konferansen. Det er holdt av 80 rom til konferansepris kr 1290,- for et enkeltrom. Ta kontakt med hotellet for å bestille: havet@scandichotels.com 

Kontakt

Kristina Lindstrøm
kristina.lindstrom@helse-nord.no
934 83 077

Fant du det du lette etter?