Regional forsknings- og innovasjonskonferanse 2020

Konferanse, 15.01.2020-16.01.2020

Helse Nord RHF og UiT Norges arktiske universitet har gleden av å invitere til regional forsknings- og innovasjonskonferanse 15.-16. januar 2020.
Plakat med foredragsholdere

Disse møter du på konferansen: 
Anne Grethe Erlandsen, Sameline Grimsgaard, Paul Martin Strand, Thrina Loennechen, Gunnhild Berglen, Margaret Aarag Antonsen, Trine Olsen, Einar Bugge, Rolv-Ole Lindsetmo, Ellisiv Mathisen, Beate Brinchmann, Harald G Sunde, Anne-Kjersti-Fahlvik, Tove Klæboe Nilsen, Gry Andersen, Ida Rashida Khan Bukholm, Tonje HansenKonferansen retter seg særlig mot ledere og mellomledere i helseforetak og universitetene, forskere, klinikere, støttepersonell og andre som er opptatt av forskning og innovasjon i helsesektoren/-regionen. 

Se program og lenke for påmelding under.


Når og hvor

Dato
15.01.2020-16.01.2020 
Klokkeslett
10:00-12:00
Sted
Scandic Ishavshotel, Tromsø
 
Medarrangør

Helse Nord RHF og UiT Norges arktiske universitet

Påmelding og praktisk info

Du melder deg på her

Påmeldingsfrist: 16. desember

Deltakeravgift hele konferansen: kr 600
Deltakelse på festmiddag: kr 500
Merk at betaling skjer med kort. 

Alle deltakerne må selv bestille overnatting til konferansen. Det er holdt av 50 rom til konferansepris kr 1440 for et enkeltrom. 

Ta kontakt med hotellet for å bestille: meeting.north@scandichotels.com. Oppgi kode: 46966392

Bestilling av rom til konferansepris må gjøres innen 18. desember 2019. Merk at Filmfestivalen arrangeres samme uke og at hotellene fort blir fullbooket!

Program

Dag 1:

10.00                 Registrering

11.00-12.00      Lunsj

12.00-12.30     Åpning av konferansen - Kunnskap og nytenkning i helsetjenesten i nord v/ Trine Olsen, kvalitets- og forskningsdirektør i Helse Nord RHF


12.30-13.15      Nasjonale føringer og forventninger v/statssekretær Anne Grethe Erlandsen (HOD)

13.15-13.45     Helse Nords neste forsknings- og innovasjonsstrategi - hva vil vi? v/Tove Klæboe Nilsen, leder av samarbeidsutvalget mellom universitet og helseforetak innen forskning og innovasjon (USAM)

13.45-14.00     Pause
 
14.00-15.00     Ellisiv B. Mathiesen, professor og overlege, UiT Norges arktiske universitet og Universitetssykehuset Nord-Norge: TWIST-studien (Tenecteplase in Wake-up Ischaemic Stroke Trial) - en internasjonal multisenterstudie ledet fra Tromsø. 

Beate Br
inchmann, psykologispesialist i Nordlandssykehuset, ph.d.-stipendiat ved UiT, og leder for Regionalt kompetansesenter for arbeid og psykisk helse: IPSNOR prosjektet: Forskning og innovasjon i offentlig sektor.

15.00-15.45     Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør næringsliv og teknologi, Forskningsrådet: Hvordan dra bedre utnytte av mulighetene? Forskningsrådets råd til søkere i nord

15.45-16.15     Pause

16.15-17.45     Forskning og innovasjon i foretakene - status nytte og utfordringer. Innlegg ved fagsjefene.

Forskning i Finnmark; lokal fremming av global kunnskap. Harald Gunnar Sunde, medisinsk fagsjef Finnmarkssykehuset

Hvorfor drive desentralisert forskning i Helse Nord? Tonje Elisabeth Hansen, fagsjef Nordlandssykehuset 

Hvorfor er meldekultur viktig for pasientsikkerhet? Hva skal HSYK gjøre for å forbedre denne? - Et forskningsprosjekt.  Ida Rashida Khan Bukholm, fagsjef Helgelandssykehuset 

Stein på stein – erfaringer fra å styrke forskning i et lite helseforetak. Margaret Aarag Antonsen, fagsjef Sykehusapotek Nord 

Forskning, innovasjon og tjenesteutvikling. Universitetssykehusets rolle som regional motor. Einar Bugge, kvalitets- og utviklingssjef, UNN

1745-18.00      Oppsummering

19:30      Festmiddag på hotellet med utdeling av Helse Nords forsknings- og innovasjonspriser

Dag 2:

08.30-09.00    Tromsøundersøkelsen - en regional gullgruve for helseforskning. Hvordan realisere potensialet ytterligere?Sameline Grimsgaard, leder av Tromsøundersøkelsen

09.00-09.30    Presentasjoner fra årets vinnere av Helse Nords forsknings- og innovasjonspriser

09.30-10.00    Vi er ikke til pynt! Om brukermedvirkning i forskning. Gunnhild Berglen, nestleder i Regionalt brukerutvalg og brukerrepresentant i USAM

10.00-10.30    Pause

10.30-11.00   
Hvordan Universitetssykehuset jobber med innovasjon
Nye Narvik sykehus som innovasjonsarena
Einar Bugge, kvalitets- og utviklingssjef, UNN 
Gry Andersen, driftssjef UNN

 11.00-11-20    Kunstig intelligens i klinikken. Rolv-Ole Lindsetmo, klinikksjef Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken UNN

11.20-11.40   
Hvordan Nordlandssykehuset jobber med innovasjon 
Innovasjonsarena for helsetjenester
Paul Martin Strand, administrerende direktør Nordlandssykehuset 

11.40-12.00    Avslutning v/Thrina Loennechen, dekan helsefag UiT Norges arktiske universitet

Her finner du foredragene fra konferansen

Kunnskap og nytenkning i helsetjenesten i nord. Trine Olsen, kvalitets- og forskningsdirektør Helse Nord RHF

Nasjonale føringer og forventninger. Anne Grethe Erlandsen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet

Helse Nords neste forsknings- og innovasjonsstrategi – hva vil vi? Tove Klæboe Nilsen, forskningssjef Helse Nord RHF

IPSNOR prosjektet: Forskning og innovasjon i offentlig sektor. Beate Brinchmann, psykologspesialist i Nordlandssykehuset, ph.d.-stipendiat ved Universitetet i Tromsø og leder for Regionalt kompetansesenter for arbeid og psykisk helseFant du det du lette etter?