Regional konferanse for rus- og avhengighetsbehandling 2019

Konferanse , 13.02.2019-14.02.2019

Helse Nord har gleden av å invitere til regional konferanse for rus- og avhengighetsbehandling i Tromsø 13. og 14. februar 2019. 

Colourbox.com
Målgruppen er fagpersoner og ledere ved offentlige og private foretak i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), brukere og deres organisasjoner og fylkesmenn.

Sentrale tema:

  • God behandling fra et brukerperspektiv
  • Samarbeid og muligheter mellom offentlige og private tjenester
  • Pakkeforløp TSB

Se hele programmet lengre ned på siden

Når og hvor

Dato
13.02.2019-14.02.2019 
Klokkeslett
11:00-14:00
Sted
Fyrhuset konferansesenter, Åsgård sykehus, Tromsø
 
Arrangør
Helse Nord RHF i samarbeid med helseforetakene, vertskap er Rusavdelingen ved UNN 
Kontakt
Bård Schive
Psykisk helse- og rusklinikken, UNN HF
Telefon: 41470447
E-post: bard.schive@unn.no
 

Påmeldingen er nå stengt


Program

Onsdag 13. februar


11.00 – 11.45
Lunsj i kantinen på Åsgård

11.45 – 12.00
Registrering i Fyrhuset konferansesenter

12.00 – 12.15
Kulturelt innslag 
Åpning av konferansen 
Brukerrepresentant Asbjørn Larsen, RiO og rådgiver Frank Nohr, Helse Nord RHF

12.15 – 13.00
Hva oppleves som god rusbehandling 
Brukerrepresentant Kenneth Arctander, RiO 

13.00 – 13.30
Nasjonal kompetansetjeneste TSB – vi er til for dere!                            Leder Guri Spilhaug og spesialrådgiver Karoline T. Rollag, Nasjonalt kompetansesenter TSB

13.30 – 13.45
Kaffe
 
13.45 – 14.30
Hvorfor er longitudinelle data så viktige for god diagnostikk og behandling av pasienter med rusavhengighet 
Psykologspesialist Egon Hagen, Kofor, Stavanger

14.30 – 15.15
Behandlingskollektiver og samhandling. Hva sier Floen-undersøkelsen? 
Seksjonsleder Aase Frammarsvik og sosionom Harry Hitsøy, Floenkollektivet Behandlingskollektiver 

15.15 – 15.35
Kaffe

15.35 – 15.50
Reopphold og sekvensiell behandling
Overlege Arild Holdø, Sigma Nord

15.50 – 16.20
Samarbeid mellom private og offentlige behandlingsinstitusjoner 
Seksjonsleder Jorunn Lorentsen, Rusavdelingen UNN   

16.20 -16.30
Beinstrekk

16.30 – 17.15
Samhandling og muligheter mellom private og offentlige tjenester
Paneldebatt/intervju v/representanter fra brukerorganisasjoner, private institusjoner og offentlige virksomheter.
Ordstyrer: Klinikkrådgiver Bård Schive 

19.30
Festmiddag på Scandic Ishavshotel
Oppsummering av dagen v/Asbjørn Larsen, RiO

Torsdag 14. februar


08.30 – 08.45
Kulturelt innslag

08.45 – 09.15
Regional fagplan for TSB i Helse Nord 
Avdelingsleder Ruben Sletteng, Rusavdelingen UNN og rådgiver Frank Nohr, Helse Nord RHF

09.15 – 09.45
Individuell jobbstøtte (IPS) i Rusfeltet 
Psykologspesialist Beate Brinchmann, Nordlandssykehuset 

09.45 – 09.50
Beinstrekk  

09.50. – 10.20 
Hva vil vi med ruspoliklinikkene framover? 
Avdelingsleder Andreas Østvik, avdeling for rus, psykiatri og avhengighet, Nordlandssykehuset 

10.20 – 10.45
Kaffe

10.45 – 11.30
Evidens, skjønn eller begge deler? 
Professor Kåre Heggen, Høgskolen i Volda

11.30 – 12.10
Pakkeforløp TSB - status i fagfeltet
Seniorrådgiver Espen Freng, Helsedirektoratet, representanter fra Helse Nord og Helseforetakene

12.10 - 12.15
Beinstrekk

12.15 – 13.00 
Paneldebatt om pakkeforløp
Representanter fra brukerorganisasjoner, forvaltningsnivå og fagfeltet
Ordstyrer: Klinikkrådgiver Bård Schive 

13.00 – 14.00 
Avslutning og lunsj

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.