Regional konferanse for rus- og avhengighetsbehandling 2019

Konferanse, 13.02.2019-14.02.2019

Helse Nord hadde gleden av å invitere til regional konferanse for rus- og avhengighetsbehandling i Tromsø 13. og 14. februar 2019. Takk til alle våre deltakere og foredragsholdere. Nå kan du laste ned presentasjonene fra konferansen.

Målgruppen var fagpersoner og ledere ved offentlige og private foretak i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), brukere og deres organisasjoner og fylkesmenn.

Presentasjoner fra konferansen


Når og hvor

Dato
13.02.2019-14.02.2019 
Klokkeslett
11:00-14:00
Sted
Fyrhuset konferansesenter, Åsgård sykehus, Tromsø
 
Arrangør
Helse Nord RHF i samarbeid med helseforetakene, vertskap er Rusavdelingen ved UNN 
Kontaktinformasjon
Bård Schive
Psykisk helse- og rusklinikken, UNN HF
Telefon: 41470447
E-post: bard.schive@unn.no
 

Påmeldingen er nå stengt


Program

Onsdag 13. februar


11.00 – 11.45
Lunsj i kantinen på Åsgård

11.45 – 12.00
Registrering i Fyrhuset konferansesenter

12.00 – 12.15
Kulturelt innslag 
Åpning av konferansen 
Brukerrepresentant Asbjørn Larsen, RiO og rådgiver Frank Nohr, Helse Nord RHF

12.15 – 13.00
Hva oppleves som god rusbehandling 
Brukerrepresentant Kenneth Arctander, RiO 

13.00 – 13.30
Nasjonal kompetansetjeneste TSB – vi er til for dere!                            Leder Guri Spilhaug og spesialrådgiver Karoline T. Rollag, Nasjonalt kompetansesenter TSB

13.30 – 13.45
Kaffe
 
13.45 – 14.30
Hvorfor er longitudinelle data så viktige for god diagnostikk og behandling av pasienter med rusavhengighet 
Psykologspesialist Egon Hagen, Kofor, Stavanger

14.30 – 15.15
Behandlingskollektiver og samhandling. Hva sier Floen-undersøkelsen? 
Seksjonsleder Aase Frammarsvik og sosionom Harry Hitsøy, Floenkollektivet Behandlingskollektiver 

15.15 – 15.35
Kaffe

15.35 – 15.50
Reopphold og sekvensiell behandling
Overlege Arild Holdø, Sigma Nord

15.50 – 16.20
Samarbeid mellom private og offentlige behandlingsinstitusjoner 
Seksjonsleder Jorunn Lorentsen, Rusavdelingen UNN   

16.20 -16.30
Beinstrekk

16.30 – 17.15
Samhandling og muligheter mellom private og offentlige tjenester
Paneldebatt/intervju v/representanter fra brukerorganisasjoner, private institusjoner og offentlige virksomheter.
Ordstyrer: Klinikkrådgiver Bård Schive 

19.30
Festmiddag på Scandic Ishavshotel
Oppsummering av dagen v/Asbjørn Larsen, RiO

Torsdag 14. februar


08.30 – 08.45
Kulturelt innslag

08.45 – 09.15
Regional fagplan for TSB i Helse Nord 
Avdelingsleder Ruben Sletteng, Rusavdelingen UNN og rådgiver Frank Nohr, Helse Nord RHF

09.15 – 09.45
Individuell jobbstøtte (IPS) i Rusfeltet 
Psykologspesialist Beate Brinchmann, Nordlandssykehuset 

09.45 – 09.50
Beinstrekk  

09.50. – 10.20 
Hva vil vi med ruspoliklinikkene framover? 
Avdelingsleder Andreas Østvik, avdeling for rus, psykiatri og avhengighet, Nordlandssykehuset 

10.20 – 10.45
Kaffe

10.45 – 11.30
Evidens, skjønn eller begge deler? 
Professor Kåre Heggen, Høgskolen i Volda

11.30 – 12.10
Pakkeforløp TSB - status i fagfeltet
Seniorrådgiver Espen Freng, Helsedirektoratet, representanter fra Helse Nord og Helseforetakene

12.10 - 12.15
Beinstrekk

12.15 – 13.00 
Paneldebatt om pakkeforløp
Representanter fra brukerorganisasjoner, forvaltningsnivå og fagfeltet
Ordstyrer: Klinikkrådgiver Bård Schive 

13.00 – 14.00 
Avslutning og lunsj

Fant du det du lette etter?