Regional nettverkskonferanse revmatologi 2018

Konferanse, 29.10.2018-30.10.2018

Helse Nord har igjen gleden av å ønske brukere og helsepersonell innen revmatologi fra hele regionen velkommen til to dager med faglig påfyll, erfaringsutveksling og gode møter.
Konferansen er den sjette som arrangeres og har som mål å skape felles forståelse for mål og utfordringer i revmatologi i Helse Nord.

Presentasjoner fra konferansen

Avtaler med private rehabiliteringsinstitusjoner innen spesialisthelsetjenesten i Helse Nord Stian Rasmussen.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Konferanser/2018 Konferanser og kurs/Revmatologi 2018/Avtaler med private rehabiliteringsinstitusjoner innen spesialisthelsetjenesten i Helse Nord Stian Rasmussen.pdfAvtaler med private rehabiliteringsinstitusjoner innen spesialisthelsetjenesten i Helse Nord Stian Rasmussen.pdfpdf535436
Barneleddgikt - bivirkninger og infeksjoner Vilde Finne.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Konferanser/2018 Konferanser og kurs/Revmatologi 2018/Barneleddgikt - bivirkninger og infeksjoner Vilde Finne.pdfBarneleddgikt - bivirkninger og infeksjoner Vilde Finne.pdfpdf1240380
Barneleddgikt, hvordan går det med barna, Veronika Rypdal.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Konferanser/2018 Konferanser og kurs/Revmatologi 2018/Barneleddgikt, hvordan går det med barna, Veronika Rypdal.pdfBarneleddgikt, hvordan går det med barna, Veronika Rypdal.pdfpdf7456478
Biologisk behandling ved revmatisk sykdom Synøve Kalstad.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Konferanser/2018 Konferanser og kurs/Revmatologi 2018/Biologisk behandling ved revmatisk sykdom Synøve Kalstad.pdfBiologisk behandling ved revmatisk sykdom Synøve Kalstad.pdfpdf132896
Fatigue Berit Solheim.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Konferanser/2018 Konferanser og kurs/Revmatologi 2018/Fatigue Berit Solheim.pdfFatigue Berit Solheim.pdfpdf147314
Infeksjoner, vaksinasjon, reiser i utlandet Gro Grimnes.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Konferanser/2018 Konferanser og kurs/Revmatologi 2018/Infeksjoner, vaksinasjon, reiser i utlandet Gro Grimnes.pdfInfeksjoner, vaksinasjon, reiser i utlandet Gro Grimnes.pdfpdf538010
Kjeveledd, lite ledd til stort besvær Paula Frid.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Konferanser/2018 Konferanser og kurs/Revmatologi 2018/Kjeveledd, lite ledd til stort besvær Paula Frid.pdfKjeveledd, lite ledd til stort besvær Paula Frid.pdfpdf6396080
NBRR Tverrfaglig individrettet rehabilitering, T B Eeg og S Ødegård.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Konferanser/2018 Konferanser og kurs/Revmatologi 2018/NBRR Tverrfaglig individrettet rehabilitering, T B Eeg og S Ødegård.pdfNBRR Tverrfaglig individrettet rehabilitering, T B Eeg og S Ødegård.pdfpdf2031401
Nordtun helserehab Trond Dragland.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Konferanser/2018 Konferanser og kurs/Revmatologi 2018/Nordtun helserehab Trond Dragland.pdfNordtun helserehab Trond Dragland.pdfpdf5437733
Program regional nettverkskonferanse 29 og 30 oktober.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Konferanser/2018 Konferanser og kurs/Revmatologi 2018/Program regional nettverkskonferanse 29 og 30 oktober.pdfProgram regional nettverkskonferanse 29 og 30 oktober.pdfpdf780786
Regional vurderingsenhet (RVE) funksjon og rolle. Christoph Schäfer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Konferanser/2018 Konferanser og kurs/Revmatologi 2018/Regional vurderingsenhet (RVE) funksjon og rolle. Christoph Schäfer.pdfRegional vurderingsenhet (RVE) funksjon og rolle. Christoph Schäfer.pdfpdf320195
Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad Lars Øie.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Konferanser/2018 Konferanser og kurs/Revmatologi 2018/Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad Lars Øie.pdfRehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad Lars Øie.pdfpdf362432
Revmatisk sykdom og seksualitet Tone Størseth Moksnes.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Konferanser/2018 Konferanser og kurs/Revmatologi 2018/Revmatisk sykdom og seksualitet Tone Størseth Moksnes.pdfRevmatisk sykdom og seksualitet Tone Størseth Moksnes.pdfpdf1459184
Status for tiltak-anbefalinger i Regional plan for revmatologi i Helse Nord 2014-2019 Siw Skår.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Konferanser/2018 Konferanser og kurs/Revmatologi 2018/Status for tiltak-anbefalinger i Regional plan for revmatologi i Helse Nord 2014-2019 Siw Skår.pdfStatus for tiltak-anbefalinger i Regional plan for revmatologi i Helse Nord 2014-2019 Siw Skår.pdfpdf1282725
Svangerskap og revmatiske sykdommer Marianne Wallenius.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Konferanser/2018 Konferanser og kurs/Revmatologi 2018/Svangerskap og revmatiske sykdommer Marianne Wallenius.pdfSvangerskap og revmatiske sykdommer Marianne Wallenius.pdfpdf895745

Når og hvor

Dato
29.10.2018-30.10.2018 
Klokkeslett
10:00-15:30
Sted
Radisson Blu Hotel, Tromsø, Sjøgata 7
 
Kontaktinformasjon
Monica Lian, regional rådgiver for revmatologi
 
Mer informasjon
monica.lian@unn.no  

Praktisk informasjon


Kontaktinformasjon

Monica Lian, regional rådgiver for revmatologi

Overnatting og reise

Overnatting 29. til 30. oktober ved Radisson Blu er inkludert i konferansen for tilreisende. Ved behov overnatting før/etter konferansen må hver enkelt bestille og dekke det selv.

Reise bestiller og betaler hver enkelt selv.

Konferanseavgift

Kronikersatsingen revmatologi Helse Nord dekker deltakelse på konferansen, faglig program, en overnatting for tilreisende, kaffe, te, frukt, lunsj begge dager og nettverksmiddag. Deltakere som blir tildelt rom og som ikke møter må selv betale for rommet.

Faglige godkjenninger


Den Norske Legeforening
Allmennmedisin: godkjennes med 10 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.

Revmatologi: godkjennes med 10 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Fysikalsk medisin og rehabilitering: godkjennes med 10 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Pediatri: godkjennes med 10 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Norsk Ergoterapeutforbund: Godkjenner Nettverkssamling innen revmatologi som spesialistspesifikt kurs med 10 timer meritterende til ergoterapispesialist innen somatisk helse.

Norsk sykepleieforbund: Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 12 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleier. Godkjenningen gjelder for to år.

Norsk fysioterapeutforbund: Søknaden er behandlet i fagseksjonen i NFF, og godkjent med 12,5 timer. Kan benyttes i en spesialistoppbygging sammen med en mastergrad og ved fornyelse av spesialitet.


Program

Mandag 29. oktober


Møteleder Göran Karlsson, avdelingsoverlege avdeling for nevrologi og revmatologi, NLSH

10.00-11.00
Registrering i mingle området utenfor konferanselokalet, 2 etg. 

11.00-11.30
Åpning av konferansen med kulturelt innslag
 • Velkommen ved Synøve Kalstad, overlege, Nevro-, hud- og Revmatologisk avdeling, UNN
Satsingsområde for revmatologi i spesialisthelsetjenesten
 • Bjørn-Yngvar Nordvåg, klinikksjef Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken, UNN

Dialog
 • Administrerende direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland
 • Leder av det regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, Knut Georg Hartviksen 

Benstrekk

Status for tiltak / anbefalinger i Regional plan for revmatologi i Helse Nord, 2014-2019 
 • Siw Skår, rådgiver Helse Nord RHF 

Avtaler med private rehabiliteringsinstitusjoner innen spesialisthelsetjenesten i Helse Nord. Arbeid og helse.


13.00-14:00
Lunsj  


Regional vurderingsenhet (RVE) Funksjon og rolle 
 • Christoph Schäfer, Seksjonsleder Fysikalsk og Rehabiliteringsmedisinsk seksjon, UNN

Rehabilitering i regi av kommunene, fordeling av ansvar for tjenester og hva finnes av tilbud i Tromsø kommune
 • Foredragsholder kommer

Rehabiliteringstilbudet på rehabiliteringssenter i Helse Nord
 • Lars Øie, sjefsfysioterapeut, rehabiliteringssenteret Nord-Norges kurbad
 • Trond Dragland, Avd.leder Fysio/ergoterapiavdeling, Nordtun HelseRehab
 • Christian Kjærås, avdelingsleder rehabilitering, Valnesfjord helsesportssenter

15.15 - 15.35
Kaffepause og benstrekk 


Fatigue
 • Berit Harham Solheim, Ergoterapeut, rehabiliteringsavdelingen, UNN
 • Dialog/ spørsmål fra salen

19.30 
Middag 

Med forbehold om endringer


Tirsdag 30. oktober

Møteleder Ellen Nordal, overlege barne- og ungdomsavdelingen, UNN

09.00 - 10.00
Biologisk behandling og biotilsvarende 
 • Synøve Kalstad, overlege Nevro-, hud- og revmatologisk avdeling, UNN

Infeksjoner/vaksinasjon/reiser i utlandet -> hva kan pasienten gjøre selv
 • Gro Grimnes, spesialist i infeksjonssykdommer, UNN

Infeksjoner og andre bivirkninger hos barn ved behandling med biologisk/ DMARD 
 • Ellen Nordal, overlege barne- og ungdomsavdelingen, UNN

Spørsmål fra salen

10.00-10.20
Kaffepause og benstrekk

Urinsyregikt 
 • Gunnstein Bakland, seksjonsleder, Nevro-, hud- og revmatologisk avdeling, UNN

Kjeveleddsartritt 
 • Paula Frid, Tannlege, Nevrokirurgi-, ønh- og øyeavdeling, UNN

Nordisk JIA studie 17 år 
 • Veronika Rypdal, Lege i spesialisering, barne- og ungdomsavdelingen, UNN

11:30-12:30
Lunsj

Ungdomsrådet ved UNN – overgang fra barne- til voksenhelsetjeneste 
 • Mathias Halvorsen


Svangerskap ved revmatisk sykdom
 • Marianne Wallenius, overlege, Nasjonal Kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer

Revmatisk sykdom og seksualitet
 • Tone Størseth Moksnes, jordmor/master i sexologi, Nasjonal Kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer.

13.55 -14.15
Kaffepause og benstrekk


NBRR: Tverrfaglig individrettet rehabilitering
 • Fokus på arbeid med unge voksne, illustrert med kasuistikker  
 • Tanja Blanck Eeg, Leder/sosionom, Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering (NBRR)
 • Sigrid Ødegård, seksjonsoverlege, Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering (NBRR)

Slutt ca. kl. 15.30


Med forbehold om endringer

 

Regional nettverkskonferanse revmatologi 2018 bilde
Fant du det du lette etter?