Regional pasientsikkerhetskonferanse 2018

Konferanse , 14.02.2018-15.02.2018

14. og 15. februar 2018 arrangeres den regionale pasientsikkerhetskonferansen i Tromsø. Her finner du program. Konferansen er nå fulltegnet.

Takk til alle dere som deltok på pasientsikkerhetskonferansen 2018. Vi har nå lagt ut presentasjoner fra konferansen. 

Videoer fra presentasjonene på konferansen (youtube.com)

Presentasjoner fra Pasientsikkerhetskonferansen 2018


Når og hvor

Dato
14.02.2018-15.02.2018 
Klokkeslett
08:00-16:00
Sted
Radisson Blu Hotel, Tromsø
 
Kontakt
Regional kompetansetjeneste for pasientsikkerhet
 
Mer informasjon
pasientsikkerhet@nlsh.no  

Konferansen er gratis for alle ansatte i Helse Nord godkjent som valgfritt kurs av Norsk sykepleieforbund og Den Norske legeforening med flere.

Praktisk informasjon


Konferansen er nå fulltegnet og det er derfor ikke lenger mulig å melde seg på


Hotell (ledige rom)

Alle deltakerne må selv bestille overnatting til konferansen. Vi har forhandlet frem følgende priser for våre deltakere:

1.174,- kroner for et enkeltrom  (14. til 15. februar 2018)

Bestill overnatting på konferansehotellet Radisson Blu, Tromsø

Ved manuell bestilling, oppgi følgende kode: PAK018


Arrangør

Regional pasientsikkerhetskonferanse arrangeres av regional kompetansetjeneste for pasientsikkerhet i Helse Nord.

Faglige godkjenninger

Norsk sykepleieforbund:
Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 13 timer.
Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/
spesialsykepleie.

Den Norske Legeforening
Legeforeningen godkjenner kurset for alle spesialiteter med 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Norsk psykologforening 
Dette godkjennes som 13 timers vedlikeholdsaktivitet

Norges farmaceutiske forening
Deltagelse på arrangementet Regional pasientsikkerhetskonferanse kvalifiserer til totalt (4,5+2=) 6,5 FEVU-poeng.

Norsk Ergoterapeutforbund 
godkjenner «Regional pasientsikkerhetskonferansen 2018» som generelt kurs meritterende med 13 timer til ergoterapispesialist.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om konferansen, ta kontakt med:

Benedikte Dyrhaug Stoknes
leder for regional kompetansetjeneste for pasientsikkerhet
E-post: pasientsikkerhet@nlsh.no

Møteleder: Benedikte Dyrhaug Stoknes
Vi tar forbehold om endringer i programmet

Last ned programmet som pdf

Onsdag 14. februar

11.00 –12.00
Registrering og lunsj
12.00 –12.15
Åpning ved Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord RHF

12.15 – 13.00
Hvordan kan pasienter og helsearbeidere sammen skape den gode helsetjenesten?
Dr Maren Batalden, MD, Cambridge Hospital

13.00 – 13.30
Hvordan ser vi for oss fremtidens helsevesen?
Ungdomsrådene ved Nordlandssykehuset og UNN

13.30 – 14.00
Pause

14.00 – 14.30
Kunstig bukspyttkjertel, #wearenotwaiting  
Christer Jensen, far til Silje og grunnlegger av Nightscout Norge 


14.30 – 16.00
Læringsnettverk for gode pasientforløp, en retningsendring
Anders Vege, leder seksjon for kvalitetsutvikling i Folkehelseinstituttet

16.00 – 16.30
Pause 

16.30 – 18.00
Forbedringsprosjekter fra foretakene i regionen

 • 16.30 – 16.45 Sykehusapotek Nord
 • 16.45 – 17.00 Helgelandssykehuset
 • 17.00 – 17.15 Nordlandssykehuset 
 • 17.15 – 17.30 Universitetssykehuset Nord-Nord
 • 17.30 – 17.45 Finnmarkssykehuset
 • 17.45 – 18.00 Spørsmål og diskusjon

Festmiddag klokken 20.00 

Middag med kulturinnslag på hotellet. 


Torsdag 15. februar

Konferanse kl. 08.30 –  13.00


08.30 – 08.45
Velkommen til dag to

08.45 – 09.15
Konflikthåndteringsmodellen ved Brøset
Egil Brovold, psykiatrisk sykepleier og ass. seksjonsleder, Brøset, St. Olavs hospital.
09.20 – 09.50
Hvordan bygge kvalitets- og sikkerhetskultur på avdelingsnivå?
Sven Erik Gisvold, professor og overlege i anestesi, St. Olavs hospital/NTNU
10.00 –10.30
Pause

10.30 – 11.00
ForBedring - arbeidsmiljø og pasientsikkerhet
Christer Mortensen, psykologspesialist i Helse Sør-Øst
Merete Blokkum, kvalitetssjef ved St. Olavs Hospital

11.00 –11.45
Gruppearbeid på utvalgte tema fra ForBedring
Christer Mortensen og Merethe Blokkum

11.45 – 12.00
Oppsummering

12.00 – 13.00
Lunsj


Parallellsesjoner kl. 13.00 – 15.00

Deltakerne kan velge mellom to parallelle sesjoner/workshops.

1. ForBedring for ledere

 • Møteleder: Knut Langeland
 • Hvordan bruke resultater/ Bruk av forbedringsverktøy 
 • Maks 100 deltakere

Undersøkelsen ForBedring er en av flere informasjonskilder som måler arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur. Denne workshopen gir eksempler på hvordan undersøkelsen kan følges opp for å forbedre arbeidsmiljøet og pasientsikkerhetskulturen i enhetene.

På workshopen vil det jobbes med hva som hemmer og fremmer godt forbedringsarbeid. Det vil spesielt fokuseres på leders atferd, håndtering av konflikter og hvordan følelser påvirker prosessen når en skal jobbe med endring.


2. ABC i forbedringsarbeid

 • Møteleder: Mette Fredheim
 • Maks 100 deltakere
Hvilke verktøy kan vi bruke for å drive forbedringsarbeid? En innføring i kvalitetsforbedring.

Styreseminar kl. 13.00 - 15.00 

For styremedlemmer og direktørens ledergruppe. 

I forbindelse med pasientsikkerhetskonferansen arrangerer kompetansetjenesten også i år et eget seminar for styremedlemmer og representanter fra direktørenes ledergrupper i Helse Nord.

Målsettingen er å gi innblikk i ulike aspekter av styrets og foretaksledelsens rolle i kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid. 

Årets seminar formidler den nyeste viten om hvordan pasienter og helsearbeidere sammen kan skape en bedre helsetjeneste. Det legges opp til både foredrag og gruppearbeid, der deltakerne tar utgangspunkt i foretakenes egne strategier og utviklingsplaner. Kompetansetjenesten håper styreseminaret vil gi nye perspektiver og inspirasjon til videre arbeid med kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet i helseforetakene. 

Styreseminaret ledes av Dr Maren Batalden og Dr Christian von Plessen. 


Våre foredragsholdere

I alt hennes arbeid, som praktiserende kliniker, som lærer, og som leder av institusjonelle endringsprosjekter, er hun interessert i få pasienter og helsearbeidere til å skape gode helsetjenester sammen.


Egil Brovold har jobbet på Brøset, St. Olavs Hospital, siden 2004 og er i dag fagutvikler ved inntaksposten på Regional sikkerhetsavdeling. 

Brovold er medforfatter på et kompendium som omhandler forebygging og håndtering av vold. Han er opptatt av mennesket bak diagnosen/handlingen og mener at alle har iboende ressurser som det kan taes tak i og bygges videre på.

Hvordan følger vi opp kartlegginger slik at det resulterer i ForBedring?

Christer Mortensen er offentlig godkjent psykolog (1997) og godkjent spesialist i arbeidspsykologi og organisasjonspsykologi (MNPF). 

Mortensen har jobbet mye med design av trenings- og utviklingsprogrammer, hovedsakelig for ledere, og har gjennomført praktisk ledertrening for mange hundre ledere.

Han jobber nå i Helse Sør-Øst og har ansvar for blant annet ForBedring. Mortensen er opptatt av hvordan man har det på jobben, og han har et brennende engasjement for arbeidsglede som et sentralt aspekt ved folkehelsen.

Merete Blokkum er jurist og jobber som kvalitetssjef ved St. Olavs Hospital. Blokkum jobber særlig med kulturbygging og kontinuerlig forbedringskompetanse. Hun har deltatt i den nasjonale arbeidsgruppen som utarbeidet ForBedring og var også en av pilotprosjektlederne da undersøkelsen ble pilotert i samtlige regioner. 

 Velkommen til regional pasientsikkerhetskonferanse i Tromsø 14. og 15. november. Påmeldingen åpner 15. november.Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.