Regional pasientsikkerhetskonferanse 2018

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 14.02.2018-15.02.2018

14. og 15. februar 2018 arrangeres den regionale pasientsikkerhetskonferansen i Tromsø. Programmet er under utarbeidelse og påmeldingen åpner 15. november.

Velkommen til regional pasientsikkerhetskonferanse i Tromsø 14. og 15. november. Påmeldingen åpner 15. november.

Når og hvor

Dato
14.02.2018-15.02.2018 
Klokkeslett
08:00-16:00 
Sted
Radisson Blu Hotel, Tromsø
 
Kontakt
Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet står bak den årlige konferansen.
 
Mer informasjon
https://nordlandssykehuset.no/fag-og-forskning/seksjon-for-pasientsikkerhet  

Programmet er under utarbeidelse, men noe er allerede på plass:

  • Hvordan kan pasienter og helsearbeidere sammen skape den gode helsetjenesten?
    • Dr. Maren Batalden, MD, Cambridge Hospita
  • Hvordan bygge kvalitets- og sikkerhetskultur på avdelingsnivå?
    • Sven Erik Gisvold, professor og overlege i anestesi, St. Olavs Hospital/NTNU
  • Vår fremtidig helsetjeneste
    • Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset og UNN