Regional pasientsikkerhetskonferanse 2019

Konferanse, 13.02.2019-14.02.2019

Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet hadde gleden av å ønske velkommen til Scandic Havet i Bodø 13. og 14. februar 2019. Takk til alle våre deltakere og foredragsholdere. Nå kan du laste ned presentasjonene fra konferansen.

Når og hvor

Dato
13.02.2019-14.02.2019 
Klokkeslett
Sted
Scandic Havet, Bodø (overnatting bestilles av den enkelte)
 
Arrangør
Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet 
Mer informasjon
Bestill overnatting på Scandic Havet  

Pasientsikkerhetskonferansen retter seg spesielt mot helsepersonell i sykehusene og er gratis for alle ansatte i Helse Nord. 

Program

Registrering fra kl. 10:00 og lunsj fra kl. 11:00 onsdag

Onsdag

11.00-12.00 
Lunsj/registrering

12.00-12.30 
Åpning
Møteleder Benedikte Dyrhaug Stoknes

12.30-13.05
Tiden sårer alle leger… En historie om å gjøre feil
Heidi Frostad Sivertsen, avdelingsoverlege ved Kvinne-/barnklinikken, Nordlandssykehuset 

13.05-13.40 
Hendelsesanalyse – hva og hvorfor
Hilde Normann, analyseleder Nordlandssykehuset, Hege Fredheim-
Kildal, analyseleder UNN

13.40-14.10 
Pause

14.10-14.55 
Peer Support – Mitigating the Emotional Toll of Medical Errors
Jo Shapiro, overlege og direktør for Center
for Professionalism and Peer Support, Boston.

14.55-15.25
Kartlegging av oppfølging ved alvorlige hendelser og gruppearbeid
Nora Vaag Miller, overlege i psykiatri, Nordlandssykehuset
Arbeidsgruppe Second Victim ved Nordlandssykehuset HF

15.25-15.55 
Pause

15.55-17.10 
Presentasjon av forbedringsprosjekter

Alle helseforetakene i Helse Nord


17.10 – 17.30 
Årets kollega 2018
Anita Mentzoni Einarsen

20.00 
Middag


Torsdag 

08.30-11.00
Parallellsesjoner

Du vil bli bedt om å velge en av sesjonene under når du melder seg på konferansen.

1. Melde for å lære
 • Hvordan kan meldinger om uønskede hendelser og nesten-hendelser benyttes til læring og forbedring?
 • Med utgangspunkt i uønskede pasienthendelser meldt i DocMap, trener deltakerne i gruppe på å analysere årsaker til hendelsen og utarbeide tiltak for å unngå gjentakelse. Det legges opp til en interaktiv sesjon med diskusjon og gruppearbeid.
 • For hvem: alle
 • Hvor: storsal del 1

2. Forbedring for alle
 • På denne sesjonen får man kjennskap til hvordan man kan bidra til forbedringer i sin enhet og avdeling ved bruk av forbedringsmodellen. Vi vil bruke forbedringsarbeid fra foretakene som kasuistikker slik at modellen lar seg forstå i praksis. Vi skal også gjøre morsomme øvelser for å forstå PDSA (Plan, Do, Study, Act).
 • For hvem: alle som er involvert i oppfølging av uønskede hendelser. Ledere er spesielt velkommen.
 • Hvor: storsal

3. Brukermedvirkning i forbedringsarbeid
 • Pasienter og pårørende er sentrale kunnskapskilder og samarbeidspartnere når vi skal forbedre våre tjenester. Hvordan kan vi legge best mulig til rette for god brukermedvirkning i forbedringsprosjekter? Eksempler fra flere prosjekter, forslag til rutiner samt gruppearbeid med fokus på hva som må til for å sikre god brukermedvirkning i ulike faser av et prosjekt.
 • For hvem: alle
 • Hvor: Storsal del 2

4. Styreseminar
 • Seminar som skal gi bedre innblikk i ulike aspekter av styrets og foretaksledelsens rolle i kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid.
 • For hvem: kun for foretaksledelse og styremedlemmer
 • Hvor: møterom

5. Global Trigger Tool (GTT)-seminar
 • For første gang får alle GTT-teamene i Helse Nord anledning til å møtes. Den nye rapportløsningen vil bli demonstrert og det vil bli presentert siste nytt fra nasjonalt GTT- seminar og forskning.  Samlingen har som mål at teamene skal utveksle erfaringer og få inspirasjon til hvordan vi kan bruke GTT-resultater til forbedringsarbeid i regionen.  
 • For hvem: kun for GTT team og andre interesserte som har støttende funksjoner til GTT-teamene
 • Hvor: møterom Refleksjon

11.00-12.00 
Lunsj

12.00-12.30 
Sikkerhetssystemer i luftfarten
Bjørn Johansen, Safety Manager i Widerøe’s Flyveselskap AS

12.30-13.00
Si ifra! Paneldiskusjon
Ledet av Christian Von Plessen, overlege, PhD, lektor ved Center for Kvalitet, Region Syddanmark

13.00-13.20 
Hvordan si ifra?
Gruppearbeid ledet av Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet

13.20-13.45 
Pause

13.45-14.15
Ivaretakelse av involvert personell etter alvorlige hendelser
Espen Mælen Hauge, administrerende direktør i Sykehusapotek Nord

14.15-14.45
23 år og 3 transplantasjoner – dette har vært viktig for meg
Nikolai Raabye Haugen, nestleder i Unge funksjonshemmede

14.45-15.00 
Oppsummering
Siv Cathrine Høymork, direktør Kvalitet og forskningsavdelingen, Helse Nord RHF


 

Program Regional pasientsikkerhetskonferanse 2019.pdf


Våre forelesere

Jo Shapiro

Jo Shapiro
Jo Shapiro er direktør for Center for Professionalism and Peer Support (kollegastøtte). 

Hun jobber som kirurg ved Brigham and Women’s Hospital (BWH) i Boston og er også lektor i øre-, nese- oghalsmedisin ved Harvard Medical School. Senteret, som Shapiro grunnla i 2008, jobber for å forbedre trivsel, støtte lagarbeid og redusere utbrenthet hos klinikere.

I presentasjonen vil Shapiro snakke om hvordan vi som helsepersonell blir påvirket av uønskede hendelser. Hva betyr støtten fra kollegaer når feil skjer? Og hva betyr det for pasientsikkerhetskulturen i organisasjonen? Hun tar utgangspunkt i en kollegastøtteordning utviklet ved sykehuset i Boston.

Heidi Frostad Sivertsen

Heidi Frostad SivertsenHeidi Frostad Sivertsen er spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp, og avdelingsoverlege ved kvinneklinikken ved Nordlandssykehuset i Bodø.

Hun er dypt engasjert i forbedringsarbeid og har blant annet en internasjonal forbedringsutdannelse for klinikere fra Skottland. Det anerkjente opplæringsprogrammet Scottish Quality and Safety Fellowship skal styrke kompetanse og fagfellesskap blant klinikere og ledere innen pasientsikkerhet og forbedringsarbeid. 

På  pasientsikkerhetskonferansen skal Heidi Frostad Sivertsen fortelle om sine opplevelser når noe gikk galt.

Espen Mælen Hauge

Espen Mælen Haugen
Espen Mæle Haugen er administrerende direktør i Sykehusapotek Nord HF. Han har allsidig erfaring med HR-arbeid både fra Sykehusapotek Nord og UNN. 

Han er utdannet jurist ved Universitetet i Tromsø og har gjennomført nasjonalt topplederprogram for helseforetakene. 

Under Pasientsikkerhetskonferanse skal Espen fortelle om hvordan han som leder og kollega ivaretok involverte personell etter alvorlig hendelse.


Bjørn Johansen

Bjørn JohansenBjørn Johansen er Safety Manager (sikkerhetssjef) i Widerøe. Han har 31 års erfaring som pilot og flykaptein i det samme flyselskapet. Han er også flyhavarietterforsker. 

Når det kommer til sikkerhet, mener Bjørn Johansen at vi snakker om en totalt annerledes verden i dag enn for tjue år siden. Eller som han sier: «Omfanget av endringene er enorme». Mye av dette skyldes utviklingen og innføring av nye sikkerhetssystemer. 

På pasientsikkerhetskonferansen deler han av sin lange erfaring med dette viktige arbeidet.

Nikolai Raabye Haugen

Nikolai Raabye Haugen

Nikolai Raabye Haugen er fra Andenes. Han ble født med innsnøring i urinrøret, og har opplevd flere nyrekollapser. Som treåring gikk han gjennom sin første transplantasjon, og fikk en nyre av sin mor.

Han har lang erfaring fra å være pasient ved flere sykehus i regionen, i tillegg til Haukeland, Ahus, St. Olavs og Rikshospitalet. Han vil fortelle om sine erfaringer om det å leve med kronisk sykdom og hva som har vært viktig for han i møte med våre helsetjenester. Nikolai er nestleder i Unge funksjonshemmede.


 
 

Praktisk informasjon

Hotell (deltakerne må bestille overnatting selv)

Alle deltakerne må selv bestille overnatting til konferansen. Vi har forhandlet frem følgende priser for våre deltakere:

1.440 kroner for et enkeltrom  (13. til 14. februar 2019)

Bestill overnatting på konferansehotellet Scandic Havet, Bodø 

Ved manuell bestilling, oppgi følgende kode: BPAS130219


Arrangør

Helse Nords regional pasientsikkerhetskonferanse 2019 arrangeres av regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet i Helse Nord.

Faglige godkjenninger

Norsk sykepleieforbund:
Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 13 timer.
Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/
spesialsykepleie.

Den Norske Legeforening
Legeforeningen godkjenner kurset for alle spesialiteter med 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Norsk psykologforening 
Dette godkjennes som 13 timers vedlikeholdsaktivitet

Norges farmaceutiske forening
Deltagelse på arrangementet Regional pasientsikkerhetskonferanse kvalifiserer til totalt (4,5+2=) 6,5 FEVU-poeng.

Norske ergoterapeuters forbund
Som generelt kurs meritterende med 13 timer til ergoterapispesialist.


Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om konferansen, ta kontakt med:

Benedikte Dyrhaug Stoknes
leder for regional kompetansetjeneste for pasientsikkerhet
E-post: pasientsikkerhet@nlsh.noFant du det du lette etter?