Regional pasientsikkerhetskonferanse 2020

Konferanse, 11.02.2020-12.02.2020

Helse Nord og Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet har gleden av å ønske velkommen til Clarion Hotel the Edge i Tromsø. Årets hovedtema er kommunikasjon.
Regional pasientsikkerhetskonferanse 2020
Program, lenke til påmelding og praktisk informasjon finner du lengre ned på siden.

Når og hvor

Dato
11.02.2020-12.02.2020 
Klokkeslett
Sted
Clarion Hotel The Edge, Tromsø
 
Arrangør
Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet 
Mer informasjon
Påmelding til pasientsikkerhetskonferansen 2020  

Påmelding til Pasientsikkerhetskonferansen 2020 (innen 31. januar)

Program 

Registrering fra kl 10.00 og lunsj fra kl. 11.30 tirsdag. Foredragene starter klokken 12.00.

Les programmet med utfyllende informasjon før du velger parallellsesjon. Noen sesjoner har en målgruppe du bør tilhøre for ha nytte av å delta, og det er begrenset antall plasser.

Tirsdag 11. februar

12.00 - 12.30
Åpning 
Ordstyrere Hilde Normann (RKPS) og Mette Fredheim (UNN)

12.30 - 13.15
Hvordan kommuniserer vi med pasientene – egentlig?
Odd Arvid Ryan, pasient- og brukerombud i Troms

Odd Arvid Ryan deler gode og mindre gode erfaringer knyttet til pasienters syn på kommunikasjon med helsepersonell. Vi får høre om pasientens opplevelse av innsyn i journalen, «hva skrives og tenkes om meg?», utfordringer med digitalisert kommunikasjon og hvordan språk og tolkning også kan være hemmende for god kommunikasjon. 

13.45-15.45
Learning from our Neighbours (foredrag på engelsk)
Professor Jason Leitch CBE, direktør for helsetjenestekvalitet og strategi i NHS Skottland

Scotland is on a remarkable journey to provide safe, high quality healthcare at a system level. They are doing this by focusing on engaging both patients and clinicians in improvement work, building improvement capability and supporting leaders at every level of the healthcare system to deliver improvements in outcomes for patients, their families and the communities they live in.

Jason Leitch er en engasjerende foredragsholder. Han vil dele erfaringer fra arbeidet i Skottland, særlig knyttet til involvering av pasienter og ansatte i utviklingsarbeid, og spør hva vi i Helse Nord kan lære av erfaringene fra Skottland.

16.15 – 17.30
Presentasjon av forbedringsprosjekter
Alle helseforetakene i Helse Nord

 • Thyroideaoperasjoner - mer effektiv dagkirurgi
  Universitetssykehuset Nord-Norge
  Linda Solbakken, seksjonsleder og Vegard Brun, overlege
   
 • Legemiddelgjennomganger med fokus på fallrisiko
  Sykehusapoteket Nord
  Marit Bergheim Christensen og Tine Johnsgård, provisorfarmasøyter


 • Passert planlagt tid ved barneavdelingen og BUP
  Finnmarkssykehuset 
  Line Grongstad, avdelingsleder

 • Sammen om bedre diabetesbehandling for barn og ungdom, Nordlandssykehuset
  Rigmor Knutsen, pediatrisk sykepleier og Ketil Mevold, overlege
   
 • Innføring av ernæringsscreening på sengepost
  Helgelandssykehuset
  Anne Karin Kjeldsand, kvalitetskoordinator og Christine Walnum, ernæringsfysiolog


17.30 – 18.00
Kåring av årets kollega 2019
Beate Karlsen, leder for Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet.

20.00 
Middag

Onsdag 12. februar

09.00 - 11.30
Parallellsesjoner (antall plasser i parentes) 

Du vil bli bedt om å velge én av sesjonene under når du melder deg på konferansen. 


Global Trigger Tool (20)
Regionalt senter for klinisk pasientsikkerhet, E-helse, Nordlandssykehuset

 • Målgruppe: GTT-team, andre med god kunnskap om GTT
 • Tema: Praktisk bruk av elektronisk GTT-portal (NCAF).  Innføring i portalens oppbygging– et lærende triggersystem. 
 • Gjennomgang av GTT-resultater i vår region. Hvordan kan GTT-funn brukes i forbedringsarbeid? Erfaringsutveksling og diskusjon.

Ivaretakelse av helsepersonell (110)
Nora Miller og kolleger ved Nordlandssykehuset.

 • Målgruppe: Ledere, TV/VO, stabsfunksjoner
 • Tema: Systematisk debrief i praksis, arbeidet med kollegastøtteordningen i NLSH

Forbedring for alle (110)
Regionalt senter for klinisk pasientsikkerhet og Kontinuerlig forbedring, UNN

 • Målgruppe: Alle
 • Grunnleggende innføring i forbedringsarbeid
 • For ansatte fra Nordlandssykehuset vil sesjonen telle som grunnleggende forbedringskunnskap (trinn 1)

Melde for å lære (50)
Kvalitetsavdelingen, UNN

 • Målgruppe: Alle involverte i oppfølging av uønskede hendelser. Ledere
 • Hvordan kan meldinger om uønskede hendelser og nesten-hendelser benyttes til læring og forbedring? Med utgangspunkt i uønskede pasienthendelser meldt i DocMap, trener deltakerne i gruppe på å analysere årsaker til hendelsen og utarbeide tiltak for å unngå gjentakelse. 
 • Interaktiv sesjon med diskusjon og gruppearbeid.

Ledelse av pasientsikkerhet (110) Jason Leitch, RKPS, Trine Olsen

 • Målgruppe : Styremedlemmer, ledere på nivå 1 og 2, TV/VO
 • Bedre kvalitet og pasientsikkerhet er ett av tre overordnede nasjonale mål for helsetjenesten. God og målorientert ledelse med fokus på kvalitetsforbedring er et essensielt verktøy for å nå dette og andre helsemål. Skottland klarer som få andre land å få ledere på alle nivå til å trekke i samme retning
 • Hva kan vi som ledere – og samlet ledelse – i Helse Nord lære av Skottland? 


11.30 - 12.15
Lunsj

12.15 - 13.15
Jakten på samvalg
Tove Skjelbakken, lege og leder ved Samvalgssenteret på UNN / Elisabeth Sundkvist, kreftoverlever og rådgiver ved Regionalt Utdanningssenter LIS

Samvalg handler om at helsetjenestene legger til rette for at pasienter kan ta informerte valg – i tråd med egne preferanser og på grunnlag av kunnskapsbasert informasjon. I sesjonen lærer du om samvalg i praksis, og om nytteverdien av samvalg i et pasientperspektiv. Samvalgssenteret på UNN koordinerer implementering av samvalg i Norge.

13.15 - 14.45 
Moderne kommunikasjon i helsetjenesten
Lege Kaveh Rashidi og representanter fra ungdomsrådene

Moderne kommunikasjonsformer er en utfordring, men gir også bedre muligheter for å treffe brukere av helsetjenester der de er. Lege Kaveh Rashidi har erfaring med å bruke podcast, blogg og YouTube som informasjonskanaler. Ungdomsrådene har også klare tanker om hvordan informasjon bør gis i møte med unge pasienter. 

14.45 – 15.00
Oppsummering av årets konferanse
Trine Olsen, kvalitets- og forskningsdirektør Helse Nord RHF

 


Program Helse Nords regionale pasientsikkerhetskonferanse 2020.pdf

Pasientsikkerhetskonferansen 2020 på Facebook

Praktisk informasjon

Clarion Hotel the Edge

Påmelding

Pasientsikkerhetskonferansen retter seg spesielt mot helsepersonell i foretakene. Ansatte i Helse Nord betaler ikke konferanseavgift.

Påmelding til Pasientsikkerhetskonferansen 2020

Pasientsikkerhetskonferansen 2020 på Facebook

Hotellovernatting (hver deltaker må bestille selv)

Deltakerne må selv bestille overnatting. Vi har et antall rabatterte rom. Med bookingkoden PASSIK2020 koster enkeltrom 1 299 kroner pr natt

Bestill overnatting på konferansehotellet Clarion Hotel the Edge.
Enkelte brukere har problemer med å få lagt inn bookingkoden på hotellets nettside. Dersom du har dette problemet, ta kontakt med Helse Nord IKT.

Arrangør

Helse Nords regionale pasientsikkerhetskonferanse 2020 arrangeres av regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet

Faglig merittering / faglige godkjenninger

Vi vil som vanlig søke om merittering/godkjente kurstimer for konferansen hos de største fagforbundene. Liste over godkjenninger vil oppdateres her etter hvert, og vil stå beskrevet på kursbeviset. 

Deltakelse på workshop "forbedring for alle" vil for Nordlandssykehuset gjelde som grunnleggende forbedringskunnskap (trinn 1) i kontinuerlig forbedring (obligatorisk for alle ansatte ved Nordlandssykehuset).


Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om konferansen, ta kontakt med:
Hilde Normann, leder for årets programkomité
E-post: pasientsikkerhet@nlsh.no 


Våre foredragsholdere

Kaveh Rashidi

Kaveh Rashidi er en av våre mange dyktige foredragsholdere. Foto: Kristoffer Myhre

Odd Arvid Ryan

Odd Arvid Ryan
Odd Arvid Ryan har vært pasient og brukerombud i Troms siden 2011. Han er utdannet jurist med og har lang erfaring fra kommunal helse- og omsorgstjeneste, blant annet fra Fylkesmannen i Troms. Der jobbet han med klage-, tilsyns-, og kursvirksomhet. 

Ryan har bidratt til lærebøker i juristutdanningen og for ansatte i helse- og omsorgstjenesten. I perioden 2010-2011 var han medlem av offentlig utvalg («Kaasa-utvalget») som leverte NOU 2011:17, om pårørendeomsorg.

Jason Leitch 

Jason Leitch
Professor Jason Leitch har arbeidet for skotske myndigheter siden 2007, og ble i januar 2015 utnevnt National Clinical Director for helsetjenestekvalitet og strategi i det skotske helse- og sosialdirektoratet. 

Han er styremedlem i NHS (National Health Services) Scotland, i tillegg til en rekke andre styreverv i og utenfor Skottland. 

Han har i mange år jobbet spesielt med kvalitetsarbeid, pasientsikkerhet og personsentrerte tjenester og er også tilknyttet Institute of Healthcare Improvement (IHI) i USA.

Tove Skjelbakken 

Tove Skjelbakken
Tove Skjelbakken er lege og leder av Samvalgssenteret på UNN. Senteret koordinerer implementering av samvalg i Norge. 

Samvalg handler om at helsetjenestene legger til rette for at pasienter tar informerte valg – i tråd med egne preferanser og på grunnlag av kunnskapsbasert informasjonKaveh Rashidi

Kaveh Rashidi
Kaveh Rashidi er lege, forfatter og lektor på UiO. Han er styremedlem i Amathea og faggruppen for medisin for uforklarlige plager i Legeforeningen. 

Hans hjertesaker er folkehelse, psykisk helse, kvinnehelse, evidensbasert medisin, døden og sosiale ulikheter i helse. 

Han er en aktiv samfunnsdebattant, både i aviser og podkast, men også live fra scenen. Kaveh har gitt ut den bestselgende boken "Manus om Anus" fra 2018 og hans neste bok "Kanskje du er frisk" blir utgitt januar 2020.

Ungdomsrådene


Ungdomsråd  finnes snart i alle sykehusforetakene i Helse Nord. Målet er at de skal bidra til at ungdoms særskilte behov blir hørt når helsetjenester planlegges og utvikles. Ungdomsrådene har særlig fokus på utfordringene ungdom med langvarige helseutfordringer møter i helsetjenesten. 

På selve konferansen bidrar representanter ungdomsrådene ved både Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset. 


Fant du det du lette etter?