Regionalt perinatalkurs 2017

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 27.04.2017-28.04.2017

Perinatalkomitéen i Helse Nord arrangerte i år sitt sjette felles kurs for alle som arbeider med svangerskap, fødselshjelp og/eller nyfødtmedisin i Nord-Norge. Kurset ble avholdt i Tromsø på Universitetet i Nord-Norge (UiT).


Når og hvor

Dato
27.04.2017-28.04.2017 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Kurset avholdes i to forskjellige auditorium på UiT
Torsdag 27. april i auditorium Tabletten i Farmasibygget
Fredag 28. april i auditorium 7 i MH-bygget
 

Presentasjoner fra kurset


Under kan du laste ned presentasjonene som ble holdt på regionalt perinatalkurs.

En øyekatarr til besvær – utbrudd av MRSA på Nyfødt Intensiv. Nils Thomas Songstad.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Konferanser/2017 Konferanser og kurs/Regional perinatalkonferanse 2017/En øyekatarr til besvær – utbrudd av MRSA på Nyfødt Intensiv. Nils Thomas Songstad.pdfEn øyekatarr til besvær – utbrudd av MRSA på Nyfødt Intensiv. Nils Thomas Songstad.pdf
Føtal og neonatal alloimmun trombocytopeni (FNAIT) Heidi Tiller.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Konferanser/2017 Konferanser og kurs/Regional perinatalkonferanse 2017/Føtal og neonatal alloimmun trombocytopeni (FNAIT) Heidi Tiller.pdfFøtal og neonatal alloimmun trombocytopeni (FNAIT) Heidi Tiller.pdf
Hvordan går det med ekstremt premature i Norge. Claus Klingenberg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Konferanser/2017 Konferanser og kurs/Regional perinatalkonferanse 2017/Hvordan går det med ekstremt premature i Norge. Claus Klingenberg.pdfHvordan går det med ekstremt premature i Norge. Claus Klingenberg.pdf
Hørselsscreening av nyfødte. Nye retningslinjer og CMV testing. Claus Klingenberg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Konferanser/2017 Konferanser og kurs/Regional perinatalkonferanse 2017/Hørselsscreening av nyfødte. Nye retningslinjer og CMV testing. Claus Klingenberg.pdfHørselsscreening av nyfødte. Nye retningslinjer og CMV testing. Claus Klingenberg.pdf
LAPS Studien. Stine Bernitz.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Konferanser/2017 Konferanser og kurs/Regional perinatalkonferanse 2017/LAPS Studien. Stine Bernitz.pdfLAPS Studien. Stine Bernitz.pdf
Migrasjonshelse Perinataldagen. Helena Roos. pptx.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Konferanser/2017 Konferanser og kurs/Regional perinatalkonferanse 2017/Migrasjonshelse Perinataldagen. Helena Roos. pptx.pdfMigrasjonshelse Perinataldagen. Helena Roos. pptx.pdf
Nye nasjonale retningslinjer for svangerskapsdiabetes. Åse Torunn R. Pettersen.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Konferanser/2017 Konferanser og kurs/Regional perinatalkonferanse 2017/Nye nasjonale retningslinjer for svangerskapsdiabetes. Åse Torunn R. Pettersen.pdfNye nasjonale retningslinjer for svangerskapsdiabetes. Åse Torunn R. Pettersen.pdf
Nyfødt resuscitering– behov for brystkompresjon og adrenalin. Nils Thomas Songstad.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Konferanser/2017 Konferanser og kurs/Regional perinatalkonferanse 2017/Nyfødt resuscitering– behov for brystkompresjon og adrenalin. Nils Thomas Songstad.pdfNyfødt resuscitering– behov for brystkompresjon og adrenalin. Nils Thomas Songstad.pdf
Optimal fødsel Perinatalkurs Tromsø 27.4.17 Stine Bernitz.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Konferanser/2017 Konferanser og kurs/Regional perinatalkonferanse 2017/Optimal fødsel Perinatalkurs Tromsø 27.4.17 Stine Bernitz.pdfOptimal fødsel Perinatalkurs Tromsø 27.4.17 Stine Bernitz.pdf
Rutinemessig RhD-testing i svangerskap- nye norske retningslinjer. Heidi Tiller.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Konferanser/2017 Konferanser og kurs/Regional perinatalkonferanse 2017/Rutinemessig RhD-testing i svangerskap- nye norske retningslinjer. Heidi Tiller.pdfRutinemessig RhD-testing i svangerskap- nye norske retningslinjer. Heidi Tiller.pdf
Smertelindring og palliasjon av nyfødte. Andre Grundevig.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Konferanser/2017 Konferanser og kurs/Regional perinatalkonferanse 2017/Smertelindring og palliasjon av nyfødte. Andre Grundevig.pdfSmertelindring og palliasjon av nyfødte. Andre Grundevig.pdf
Trening i nyfødtresuscitering og obstretiske komplikasjoner ved Hammerfest sykehus. Ann Karin Berg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Konferanser/2017 Konferanser og kurs/Regional perinatalkonferanse 2017/Trening i nyfødtresuscitering og obstretiske komplikasjoner ved Hammerfest sykehus. Ann Karin Berg.pdfTrening i nyfødtresuscitering og obstretiske komplikasjoner ved Hammerfest sykehus. Ann Karin Berg.pdf
Årsaker til innleggelse i en nyfødtavdeling hos barn i alderen 4-28 dager - et 8-års materiale. Kristine Gundersen.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Konferanser/2017 Konferanser og kurs/Regional perinatalkonferanse 2017/Årsaker til innleggelse i en nyfødtavdeling hos barn i alderen 4-28 dager - et 8-års materiale. Kristine Gundersen.pdfÅrsaker til innleggelse i en nyfødtavdeling hos barn i alderen 4-28 dager - et 8-års materiale. Kristine Gundersen.pdf
Program

Det tas forbehold om små endringer i programmet.

Torsdag 27. april. 

Sted: 
 • Auditorium Tabletten i Farmasibygget

Kursleder: 
 • Claus Klingenberg 
  Seksjonsoverlege/professor, barneavdelingen, UNN Tromsø
  Leder regional perinatalkomité i Helse Nord

09.00-10.00
Kaffe og registrering

10.00-10.15
Kulturelt innslag

10.15-10.45
Diabetes i svangerskapet - nye retningslinjer
Åse Torunn Pettersen
Seksjonsoverlege, kvinneklinikken, UNN Tromsø

10.45-11.15
LAPS-studien
Stine Bernitz
Jordmor/postdoc., Høgskolen i Oslo-Akershus
11.15-11.30
Pause

11.30-11.50
Den optimale fødsel
Stine Bernitz

11.50-12.20
Nyfødt resuscitering – behov for brystkompresjon og adrenalin?
Nils T. Songstad
Overlege, barneavdelingen, UNN Tromsø

12.20-13.30
Lunsj
13.30-14.00
Føtal-neonatal alloimmun trombocytopeni
Heidi Tiller
Overlege, kvinneklinikken, UNN Tromsø

13.45-14.10
Rutinemessig RhD-testing i svangerskapet
Heidi Tiller

14.10-14.45
Tema kommer

14.45-15.00
Pause, kaffe

15.00-15.45
Migrasjonshelse i svangerskap og fødselsomsorgen
Helena Roos og Selamawit Abebe Tesfay
Jordmor, jordmortjenesten, Tromsø kommune og bruker av tjenesten

15.45-16.15
Smertelindring og palliasjon av nyfødte
Andre Grundevig
Spesialsykepleier, nyfødt intensiv,  UNN Tromsø

16.00-16.15 
Pause

16.15-16.45 
Hørselsscreening av nyfødte – nye retningslinjer og testing av CMV
Claus Klingenberg
Seksjonsoverlege/professor, barneavdelingen, UNN Tromsø
Leder regional perinatalkomité i Helse Nord

16.45-17.15
Hjemmefødsel i Troms – 25 års erfaring
Lotta Halvorsen, jordmor PhD, Fødeavdelingen UNN 


Kl. 20.00
Felles middag på Pingvinhotellet

Fredag 28. april. 

Sted: 
 • Auditorium 7 i MH-bygget

Kursleder:
 • Jan Holt
  Overlege/1. amanuensis, barneavdelingen, Nordlandssykehuset, Bodø
  Leder perinatalkomité sør 

08.30-09.00
Kasuistikker fra Perinatalkomité Nord
Claus Klingenberg
Seksjonsoverlege/professor, barneavdelingen, UNN Tromsø
Leder regional perinatalkomité i Helse Nord

09.00-09.30
Kasuistikker fra Perinatalkomité Sør
Jan Holt
Overlege/1. amanuensis, barneavdelingen, Nordlandssykehuset, Bodø, Leder perinatalkomité sør 

09.30-10.00
Placenta diagnostikk – case basert
Cecilie Nordbakken, patolog med hovedansvar for perinatal patologi, UNN Tromsø

10.00-10.15
Pause
10.15-10.45
MRSA utbrudd – nyfødtavdeling
Nils T. Songstad, overlege, barneavdelingen, UNN Tromsø
Monica Nervik, ass. avd. sykepleier, nyfødt intensiv, UNN Tromsø 

10.45-11.15
Ekstremt premature i Norge – hvordan går det med dem? 
Claus Klingenberg, 
Seksjonsoverlege/professor, barneavdelingen, UNN Tromsø
Leder regional perinatalkomité i Helse Nord

11.15-12.00
Nyfødtscreeningen i Norge – status
Rolf D Pettersen
Leder, nyfødtscreeningen, OUS-Rikshospitalet 
12.00-13.00
Lunsj

13.00-13.45
Tema kommer

13.45-14.30
Tverrfaglig trening -nyfødt resuscitering og obstretiske komplikasjoner
Ann Karin Berg
Jordmor, Finnmarkssykehuset, Hammerfest sykehus

Kl. 14.15-14.30
Pause

Kl. 14.30-15.00
Perinatal Kahoot

Avslutning og vel hjem!Praktisk informasjon

Målgruppe 

Jordmødre, sykepleiere, barnepleiere og leger som er involvert i arbeid med svangerskap, fødsel og nyfødtmedisin i Nord-Norge. 

I tillegg ønskes følgende grupper velkommen: Fastleger og allmennpraktiserende leger, kommuneleger, kommunejordmødre og privatpraktiserende gynekologer.

Årets tema

Programmet er lagt opp med tema som vi håper både primær- og spesialisthelsetjenesten vil finne interessante. 

Vi vil blant annet ta opp migrasjonshelse i svangerskap og fødselsomsorgen, diabetes i svangerskapet, Rhesus-testing av gravide, akutte situasjoner under fødsel og nyfødt resuscitering, smertelindring og perinatal palliasjon og presentere case fra Perinatalkomitéene.

Godkjenning/kursbevis

Kurset søkes godkjent som valgfrie 12 timer i spesialistutdanningen gynekologi og fødselshjelp, barnesykdommer og allmennmedisin (emnekurs) og godkjenning for etterutdanning for jordmødre og sykepleiere. 

Kursbevis blir utstedt etter avsluttet kurs, og forutsetter deltakelse begge dager.

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål:
Tove Elisabeth Svee
Telefon: 976 02 885 / 77 01 56 43
E-post: tove.elisabeth.svee@helse-nord.no                     

Melding om forfall/praktiske spørsmål:  
Unn Hamran
Telefon: 906 90 425


Kursavgift

Det beregnes ikke kursavgift for deltakerne i målgruppen, men i år må deltakerne kjøpe sin egen lunsj, for eksempel i en av UiT’s kantiner. 
Fellesmiddag betales av deltakerne som tidligere. Fellesmiddag melder du deg på via påmeldingslenken. 


Reise og overnatting

Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Reiseregning sendes egen organisasjon.


Overnatting 
Bestilles og betales av den enkelte deltaker.  Det er holdt av et antall rom på Pingvinhotellet (ved Universitetssykehuset Nord-Norge) t.o.m. 7. april, og kan bestilles via telefon eller e-post, jfr. nedenfor.

 • Bestill pr. telefon: 77 75 52 00
 • Bestill pr. e-post: booking.pingvinhotellet@unn.no
 • Oppgi kode: 67754 (for å få Helse Nord-pris)
 • Enkeltrom m/frokost:  kr 995,- Påmelding innen 7. april
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.