Regionalt perinatalkurs 2021

Velkommen til regionalt perinatalkurs i Bodø torsdag 30. september 2021.

Colourbox.com

Vi er glade for at vi endelig kan invitere til et fysisk møte i Bodø for alle i Helse Nord som er interessert i perinatalmedisin. På grunn av pandemien blir det i år kun et dagsmøte siden det under planleggingen ikke var mulig å få avklart om vi kunne møtes fysisk. 

Kurset avholdes i auditoriet i 9. etasje i høyblokka til Nordlandssykehuset, og det er også mulig å følge kurset digitalt pr. Teams/Skype.

Læringsmålet med kurset er å formidle oppdatert kunnskap om forskjellige temaer innen perinatalfaget.

Tema og program

Torsdag 30. september 2021

09.30 - 10.00

Kaffe og registrering
10.00 - 10.05

Velkommen
ved kursleder Kristin Wasland,  barnelege, Nordlandssykehuset Bodø, 
medlem av Regional perinatal komite og Perinatalkomite Sør  

10.05 - 10.30

Anue, en ny måte å oppbevare, teste morsmelk fra morsmelkgivere
Jeanette Grønnslett, sykepleier Nordlandssykehuset Bodø

10.30 - 11.00

Antibiotika til nyfødte

Anlaug Vatne, barnelege, Stavanger Universitetssykehus

11.00 - 11.40

Optimal start

Elisabeth Sæther, jordmor, Ålesund sykehus  

11.40 - 12.30
Lunsj
12.30 - 13.00

IPT- Non Invasiv Prenatal Diagnostikk – hva/for hvem/når og hvordan?

Bodil Hvingel, fostermedisiner, UNN Tromsø 

13.00 - 13.20

Ti trinn for vellykket amming og resertifisering

Ann Rigmor Eliassen, fagbarnepleier i Helgelandssykehuset, barnepleier ved fødeavdelingen i Sandessjøen. 

13.20 - 13.40

På hvilken måte informeres kvinnen om induksjon i svangerskapet?
Hva er legens og jordmorens holdning til induksjon? 

Marit Mathisen, fagutviklingsjordmor, Nordlandssykehuset Bodø

14.40 - 14.00

Erfaringer etter seleksjon av ekstremt premature fra Nordlandssykehuset til UNN
Nils Thomas Songstad, barnelege, UNN Tromsø

14.00 - 14.15
Kaffepause
14.15 - 14.45


Svangerskapsomsorg, barselbesøk og samarbeid med spesialisthelsetjenesten

Liv Kristin Olsen, fagleder for jordmortjenesten, Bodø Kommune

14.45 - 15.05

Svangerskapsomsorgen 2021- tendenser og nye utfordringer

Kristin Skogøy, fødselslege, Nordlandssykehuset Bodø

15.05 - 15.10
Benstrekk
15.10 - 15.30

Håndmelking før fødsel for gravide med diabetes

Meta Brandt, jordmor, UNN Tromsø 


15.30 - 15.55

Kasuistikker fra Perinatalkomite Sør

ved Heidi Frostad Sivertsen, fødselslege, Nordlandssykehuset Bodø   

15.55 - 15.00

Avslutning/oppsummering

ved Heidi Frostad Sivertsen


Målgruppe og godkjenning

Kurset passer for jordmødre, sykepleiere, barnepleiere og leger som er involvert i arbeid med svangerskap, fødsel og nyfødtmedisin i Nord-Norge (Helse Nord). 

I tillegg ønskes følgende grupper velkommen: Fastleger og allmennpraktiserende leger, kommuneleger, helsesykepleiere, kommunejordmødre og privatpraktiserende gynekologer.

Kurset søkes godkjent som valgfritt kurs i spesialistutdanningen gynekologi og fødselshjelp, barnesykdommer og allmennmedisin (emnekurs) samt godkjenning for etterutdanning for jordmødre og sykepleiere. Kursbevis blir utstedt etter avsluttet kurs.

Påmelding, reise og overnatting

Kursavgift: Gratis 

Lunsj: Enkel lunsj serveres.

Hotell og reise bestilles og betales av den enkelte deltaker. Reiseregning sendes egen organisasjon.

Det er holdt av et antall rom på hotell Scandic Bodø, Sjøgata 23. Pris pr. enkeltrom m/frokost kr 1.090,-.

Vi sees i Bodø!

Fant du det du lette etter?