Seminar for styrene i Helse Nord

Møter og administrativt , 24.10.2018-25.10.2018

Helse Nord inviterer alle styrene i foretaksgruppa til styreseminar i Tromsø 24. og 25. oktober.

Når og hvor

Dato
24.10.2018-25.10.2018 
Klokkeslett
Sted
Radisson Blu Hotell Tromsø
 

Program 

Onsdag 24. oktober

 
15.00 – 15.15
Mine erfaringer fra ti års styrearbeid i Helse Nord
Inger Lise Strøm, fungerende styreleder Helse Nord RHF

15.15 – 15.50
Hva vil vi med helseforetaksmodellen? Styrearbeid og ledelse
Frode Myrvoll, spesialrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet og tidligere ekspedisjonssjef i eieravdelingen

15.50 – 16.10
Pause

16.10 – 16.40
Praktiseringen av styringsmodellen i Helse Nord
– regionalt ansvar og eierskap, HF-ene som selvstendige rettssubjekt og prosesser for å skape felles retning
Lars Vorland, adm. direktør Helse Nord RHF

16.40 – 17.00
Refleksjoner rundt styringsmodellen
– med erfaringer fra rollen som styreleder og adm. direktør i helseforetak
Hulda Gunnlaugsdóttir, adm. direktør Helgelandssykehuset

17.00 – 17.10
Pause

17.10 – 17.30
Diskusjon rundt bordene

17.30 – 18.15
Plenumsdiskusjon
Spørsmål og refleksjoner fra salen med innlederne i panel.
 
18.15
Felles middag

 

Torsdag 25. oktober 2018

 
08.30 – 11.45
Pasientsikkerhet, forbedringsarbeid og reduksjon av uønsket variasjon.  Styret kan bidra til bedre resultater.
Benedicte Stoknes, leder Regional kompetansetjeneste for pasientsikkerhet Nordlandssykehuset
Hanne Frøyshov, avdelingssjef UNN Harstad og tidligere kvalitetssjef Helse Nord RHF
 • Pasientsikkerhet
 • Rammer/system for pasientsikkerhet og forbedring
 • Forbedringsarbeid i sykehusene og på regionalt nivå
 • Reduksjon av uønsket variasjon
 • Hvordan styrer kan bidra til/i forbedringsarbeid
 • Riksrevisjonens resultater fra undersøkelse av styrenes arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet
 
11.45 – 12.45
Lunsj

12.45 – 13.05
Sykefravær – hvordan står det til og hva følger vi opp sammen?
Knut Langeland, rådgiver, og Anita Mentzoni-Einarsen, HR-sjef Helse Nord RHF

13.05 – 13.30
ForBedring – hovedutfordringer og felles oppfølging av medarbeider- og pasientsikkerhetskulturundersøkelsen
Anita Mentzoni-Einarsen, HR-sjef Helse Nord RHF
       
13.30 – 14.45
Viktige områder som krever samarbeid kombinert med ansvar både på RHF og HF-nivå
 • Hilde Rolandsen, eierdirektør Helse Nord RHF
 • IKT – hvem styrer hva og hva er helseforetakenes rolle?
 • Investeringer – regionale bestemmelser for investeringssaker
 • Bygg – helseforetakene som byggherrer, forholdet til Sykehusbygg mv
 • Administrative fellesfunksjoner – hva gjør vi sammen
 
14.45
Avslutning
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.