Styremøte 23. november 2011 i Helse Nord RHF (sak 129–141)

Styremøte, 23.11.2011

 

Når og hvor

Dato
23.11.2011 
Klokkeslett
10:30-14:00
Sted
Quality Hotell Grand Royal, Narvik
 

Saksdokumenter

Styremøte 23NOV2011 - innkalling med sakspapirer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20111123/Styremøte 23NOV2011 - innkalling med sakspapirer.pdfStyremøte 23NOV2011 - innkalling med sakspapirer.pdfpdf3002342
Styremøte 23NOV2011 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20111123/Styremøte 23NOV2011 - presseprotokoll.pdfStyremøte 23NOV2011 - presseprotokoll.pdfpdf167232
Styresak 130-2011 Godkjenning av protokoll 26OKT2011.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20111123/Styresak 130-2011 Godkjenning av protokoll 26OKT2011.pdfStyresak 130-2011 Godkjenning av protokoll 26OKT2011.pdfpdf216077
Styresak 131-2011 Elektronisk meldingsutveksling i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20111123/Styresak 131-2011 Elektronisk meldingsutveksling i Helse Nord.pdfStyresak 131-2011 Elektronisk meldingsutveksling i Helse Nord.pdfpdf554654
Styresak 132-2011 Virksomhetsrapport nr 10-2011.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20111123/Styresak 132-2011 Virksomhetsrapport nr 10-2011.pdfStyresak 132-2011 Virksomhetsrapport nr 10-2011.pdfpdf1249174
Styresak 133-2011 Innspill til Statsbudsjett 2013.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20111123/Styresak 133-2011 Innspill til Statsbudsjett 2013.pdfStyresak 133-2011 Innspill til Statsbudsjett 2013.pdfpdf48299
Styresak 134-2011 Utbyggingsprosjekt ved Nordlandssykehuset Bodø - utvidet ramme.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20111123/Styresak 134-2011 Utbyggingsprosjekt ved Nordlandssykehuset Bodø - utvidet ramme.pdfStyresak 134-2011 Utbyggingsprosjekt ved Nordlandssykehuset Bodø - utvidet ramme.pdfpdf52322
Styresak 135-2011 Elektiv ortopedi i Helse Nord – revidert funksjonsfordeling.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20111123/Styresak 135-2011 Elektiv ortopedi i Helse Nord – revidert funksjonsfordeling.pdfStyresak 135-2011 Elektiv ortopedi i Helse Nord – revidert funksjonsfordeling.pdfpdf91413
Styresak 136-2011 Ventetider for kreftpasienter - oppfølging av styresak 58-2011.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20111123/Styresak 136-2011 Ventetider for kreftpasienter - oppfølging av styresak 58-2011.pdfStyresak 136-2011 Ventetider for kreftpasienter - oppfølging av styresak 58-2011.pdfpdf103615
Styresak 137-2011 Oppnevning av styrer i helseforetakene i Helse Nord 2012-2014, prosess.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20111123/Styresak 137-2011 Oppnevning av styrer i helseforetakene i Helse Nord 2012-2014, prosess.pdfStyresak 137-2011 Oppnevning av styrer i helseforetakene i Helse Nord 2012-2014, prosess.pdfpdf203723
Styresak 138-2011 IR-rapport om nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20111123/Styresak 138-2011 IR-rapport om nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis.pdfStyresak 138-2011 IR-rapport om nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis.pdfpdf56283
Styresak 139-2011 Orienteringssaker.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20111123/Styresak 139-2011 Orienteringssaker.pdfStyresak 139-2011 Orienteringssaker.pdfpdf1089249
Styresak 140-2011 Referatsaker 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20111123/Styresak 140-2011 Referatsaker 1.pdfStyresak 140-2011 Referatsaker 1.pdfpdf291404
Styresak 140-2011 Referatsaker 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20111123/Styresak 140-2011 Referatsaker 2.pdfStyresak 140-2011 Referatsaker 2.pdfpdf131618
Styresak 140-2011 Referatsaker 3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20111123/Styresak 140-2011 Referatsaker 3.pdfStyresak 140-2011 Referatsaker 3.pdfpdf299171
Styresak 140-2011 Referatsaker 4.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20111123/Styresak 140-2011 Referatsaker 4.pdfStyresak 140-2011 Referatsaker 4.pdfpdf209806


Fant du det du lette etter?